Spowiedź przed Świętami Bożego Narodzenia.

 

 W naszej parafii SPOWIEDŹ przed świętami Bożego Narodzenia będzie:

 

20 grudnia we wtorek – rano od g. 7.00 do 8.00

po południu od g.15.00 17.00.

 

Są zaproszeni spowiednicy i dlatego wykorzystajcie ten czas na pojednanie się z Bogiem.

 

*******************************************************************

Czerna 20 grudnia we wtorek   o godzinie 15.30

Borowe  22 grudnia w czwartek  o godzinie 15.30

Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Panem Bogiem – Sędzią Sprawiedliwym. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszą wspólnotą parafialną, gdzie umacniamy naszą przyjaźń z Panem Bogiem, aby dalej ukazywać ją innym.