Niedziela 26.11.2017r.

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa

Króla Wszechświata

***********************************

ODPUST

Kościoła Chrystusa Króla

Msze Święte: 730, 900,

1100(suma odpustowa pod przewodnictwem

                                   Ks. Neoprezbitera Jerzego Rutkowskiego CM

                     1700  (Kościół N.S.P. Jezusa)

Czerna:   1000  

Borowe:  1200  

 * W tym dniu nie ma Mszy o g. 1300