W naszej parafii posługę duszpasterską pełni trzech kapłanów:

Ks. Tadeusz Lubiatowski – proboszcz

Ks. Marek Bukowiec – wikariusz

Ks. Mariusz Ryszard Rogala CM-katecheta