S P O T K A N I E 

Kandydatów

 

 

Spotkanie Kandydatów  odbędzie się we wtorek  14 kwietnia o godzinie 18.30 w Kościele.