S P O T K A N I E 

Kandydatów

 

 

Spotkanie Kandydatów  odbędzie się w poniedziałek 

7 maja o godzinie 18.30 w Kościele.