S P O T K A N I E 

Kandydatów

 

 

Spotkanie Kandydatów  odbędzie się w Niedzielę 

9 września o godzinie 14.00 w Kościele.