Służba obowiązkowa w  tygodniu   od  30.04.18

 

 

 

Godzina

 

Poniedziałek

 

 

Wtorek

 

 

Środa

 

 

     Czwartek      

       3 MAJA

 

Piątek

 

 

Sobota

  (Mały Kościół)

 

 

 

 

 

 

18 00   

 

 

Nowak J.

 

Urbanowicz A.

 

 

Bogdziewicz K.

 

Kałwa M.

 

Kałwa Mik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Błoński K.

 

 

Orzechowski Pi.

 

Orzechowski Pa.

 

 

 

 

17 30

 

 

MAJOWE

    

Bielecki A.

 

Przybylski J.

 

Brzezicki Ka.

 

Kałwa M.

 

Kałwa Mik.

 

       17 30

 

 

MAJOWE

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobne wyznaczenia

 

 

Ignasiak Ke.

 

Mesjasz M.

 

Taczała K.

 

Orzechowski Pi.

 

Orzechowski Pa.

 

 

 

 

 17 30

 

 

MAJOWE

 

 

Żygalski Bł.

 

 Żygalski K.

 

 

 

 

 

 

 

       17 30

 

 

MAJOWE