Adoracja. I czwartek kwietnia g. 18.00

 

Pieśń: „ Witam Cię witam…”

Witaj najmiłosierniejszy Panie, ukryty wśród nas w białej hostii. Od Ciebie pochodzi wszelkie dobro, bo Ty jesteś Najwyższym Dobrem. Pod postaciami chleba i wina adorujemy Cię, miłosierny Jezu, tego samego, który dla naszego zbawienia zniosłeś ciężkie męki Ogrójca, sądu, biczowania i skazania na śmierć. Adorujemy Cię, Chryste, by uprzytomnić sobie, że Ty moc swej męki uobecniasz w Eucharystii, w Najświętszej Ofierze. Na ołtarzu czekasz na nas, byśmy się z Tobą zjednoczyli we współofiarowaniu  Ojcu za grzechy nasze i całego świata.

Pieśń: „ Ubi caritas…”

Oto jestem. Stoję przed tobą, osądzony przez świat, osądzony przez ludzi, osądzony przez ciebie. Jestem. Ponieważ miłość jest bólem i ofiarą. To nic, że Twój sąd nie jest sprawiedliwy. I tak cię kocham. To nic, że twoje bicze przeorały moje ciało a twoje słowa spadły na mnie jak ostre kamienie. Mojej miłości dla ciebie wystarczy. To nic, że moja głowa Cierniem twoich grzechów okryta. Przecież przyszedłem do takich jak ty. To nic, że odwracasz ode mnie twarz. Przecież wiesz, ze będę patrzył na ciebie wzrokiem pełnym nadziei. To nic, że krew zalewa mi oczy, widzę twą twarz, słyszę twe milczenie, twoje łzy. Choć jeszcze nie płaczesz. I tak cię kocham.

Pieśń: „ Ludu mój ludu…”

W życiu ofiarował się nam jako towarzysz naszej drogi, w śmierci  jako cena naszego odkupienia. W chwili, gdy się żegnał, ofiarował się nam jako pokarm w Najświętszym Sakramencie, obiecując, że na końcu da nam siebie jako nagrodę w chwale niebieskiej. Ofiarował się dla nas w Wieczerniku i na Kalwarii. Zostałeś, Panie, na ziemi, by zapraszać na ucztę, by karmić nas swoim Ciałem. Słowa konsekracji, to jedyne słowa aktualnie wypowiadane przez Ciebie przy ołtarzach całego świata. Wieczernik jest wciąż otwarty i wciąż pełny. Ty zaś, Panie, wciąż znajdujesz się przy stole i podajesz swoje Ciało jako pokarm, a swoją Krew jako napój. Boski Zbawicielu, w Najświętszym Sakramencie pragnąłeś zostawić nam więcej aniżeli tylko swoją obecność. Jesteś tu jako Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Prosimy powołaj nowych kapłanów do pracy w Twojej winnicy, utwierdź powołanych: Ojcze nasz… (1x), Zdrowaś Maryjo (1x), Chwała Ojcu (1x)

Pieśń na błogosławieństwo: „Pobłogosław Jezu drogi…”

Błogosławieństwo

Pieśń: „Niechaj będzie pochwalony…

Pieśń na zakończenie: „ Jezu Chryste Panie miły…”

Opracował: Ks. Mariusz