Adoracja Najświętszego Sakramentu  - I czwartek maja 2019r. g. 18.00

 

 

Pieśń na wystawienie: „ Kłaniam się Tobie…”

Uwielbiam Cię Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia. O Panie, rozsiałeś tyle piękna na ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć są tylko słabym odbiciem Ciebie, Niepojęta Piękności. Choć ukryłeś i utaiłeś piękność Swoją, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia. Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmiela mnie, aby  mówić z Tobą - miłosierdzie Twoje sprawia to, że znika pomiędzy nami przepaść, która dzieli Stwórcę od stworzenia.

Pieśń: „ Przyjdź Duchu Święty  ja pragnę…”

O Panie i Stwórco mój Wiekuisty, jakie Ci dzięki złożę za tę wielką łaskę, żeś mnie wybrać raczył i łączysz mnie z sobą węzłem wieczystym. Najukochańszy Skarbie mojego serca, składam Ci wszystkie uwielbienia i dziękczynienia dusz świętych, wszystkich chórów anielskich, a szczególnie łączę się z Matka Twoją. - O Maryjo, Matko moja, proszę Cię pokornie, okryj mą duszę Swym płaszczem dziewiczym, w tym tak ważnym momencie mojego życia, abym się przez to stał milszym Synowi Twojemu, abym mógł godzien wysławiać Miłosierdzie Syna.

Pieśń: „ Zwycięzca śmierci )”

Prosimy w intencji ludzi młodych, którzy staną przed podjęciem decyzji wyboru życia w intencji młodzieży, która otrzyma dar Ducha Świętego, dzieci które przystąpią do sakramentu I komunii świętej.

Ojcze nasz … 1 x Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu…

 

Pieśń na błogosławieństwo: „ Pobłogosław Jezu drogi…”

Błogosławieństwo.

Pieśń: Pieśń: „ Jezu ufam Tobie ”

Pieśń na zakończenie: „ Wszystkie nasze dzienne sprawy…”

opracował ks. Mariusz