Adoracja Najświętszego Sakramentu  - I czwartek sierpnia 2019 r. g. 18.00

 

 

Pieśń na wystawienie: „ Kłaniam się Tobie…

Uwielbiam Cię Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia. O Panie, rozsiałeś tyle piękna na ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć są tylko słabym odbiciem Ciebie, Niepojęta Piękności. Choć ukryłeś i utaiłeś piękność Swoją, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia. Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmieliła mnie mówić z Tobą - miłosierdzie Twoje sprawia to, że znika pomiędzy nami przepaść, która dzieli Stwórcę od stworzenia. Rozmawiać z Tobą o Panie, to rozkosz dla mojego serca, w Tobie znajduję wszystko, czego serce moje zapragnąć może. Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz głębszego poznawania Ciebie. Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste.

Pieśń: „ Jezus najwyższe imię…”

Dziękuję Ci Boże za wszystkie łaski, którymi mnie nieustannie obsypujesz, które mi świecą, jak słońca blaski, a przez nie drogę pewną mi pokazujesz. Dzięki Ci Boże, żeś mnie stworzył, żeś mnie powołał do bytu z nicości, i swe Boskie piętna w nią włożył, a czynisz to jedynie z miłości. Dzięki Ci Boże za chrzest święty, który mnie wszczepił w rodzinę Bożą, jest to dar łaski wielki i niepojęty, który nam dusze przeobraża. Dzięki Ci Panie za spowiedź świętą, za to źródło wielkiego miłosierdzia, które jest niewyczerpane, za tę krynicę, łask niepojętą, w której dusze bieleją grzechem zmazane.  Dziękuję Ci Jezu, za świętą Komunię, w której Sam Siebie dajesz nam. Czuje, jak Twe Serce w mej piersi bije, jak życie Boże rozwijasz we mnie Sam. Dzięki Ci Boże za wszystkie natchnienia, którymi dobroć Twoja mnie obsypuje, za te wewnętrzne duszy oświecenia, co się wypowiedzieć nie da, lecz serce to czuje.

Pieśń: „ Jezu ufam Tobie ( 3 x)”

We wszystkich intencjach, które teraz Tobie w tej chwili ciszy przedstawiamy  rozważmy tajemnice ustanowienia eucharystii. ( CHWILA CISZY)  Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Pieśń na błogosławieństwo: „ Pobłogosław Jezu drogi…”  

Błogosławieństwo.

Pieśń: „Chwała i dziękczynienie”

Pieśń na zakończenie: „ Wszystkie nasze dzienne sprawy…”

 

opracował: ks. Mariusz