Zmiana Tajemnic Żywego Różańca. I sobota miesiąca października g. 8.00

 

Pieśń na wystawienie N.S „ Witam Cię witam…”

Najsłodszy Jezu utajony w białej hostii, rozdający dla każdego kto pragnie miłosierdzie swoje. Oto my grzesznicy dzisiejszego świata  jak tamci z przed lat wołamy o miłosierdzie Twoje, wołami ześlij nam zdroje swych łask.  Przez przyczynę Matki Twojej i naszej, pragniemy wypraszać łaski płynące z krzyża zbawienia. Pragniemy zawierzyć Tobie nasze rodziny, świat, misje i nas samych. Każdego dnia rozważając tajemnice różańcowe chcemy  iść z Tobą Maryjo drogą radości, boleści, światła i chwały.

Pieśń: „ Różańcowa Dziewico Maryjo …

Myśli świętych o Bożym Miłosierdziu

Ufaj Miłosierdziu Bożemu, którego stolicą jest Najlitościwsze Serce Jezusa, a do którego nas prowadzi Najmiłościwsza Matka; natomiast nie pokładaj nadziei w stworzeniach, bo doznasz bolesnego zawodu... Sakrament Pokuty to najwspanialsze dzieło miłosierdzia. O jakże wielkie jest Miłosierdzie Boże! W jednej chwili tak łatwo możemy zatopić nasze grzechy we Krwi Jezusa, zerwać węzy szatana, wrócić do przyjaźni z Bogiem, odzyskać życie duszy, a wraz z nim dawną piękność, pokój i dawne zasługi.  Prośmy o dary wielkie i cenne, bo Bóg jest Panem bogatym i łaskawym. Prosząc go o nie uczcimy w ten sposób Miłosierdzie i szczodrobliwość Bożą.
Za wstawiennictwem Siostry Faustyny, opieką Matki Bożej pragniemy wypraszać potrzebne łaski i dary. Szczególnie poleconą przez Ojca Świętego:

-Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.
W tych intencjach powierzmy siebie i świat miłosierdziu Bożemu: koronka do miłosierdzia Bożego…

Pieśń: „ Jezu ufam Tobie…”

Pieśń na błogosławieństwo: „ Pobłogosław Jezu drogi…”

Błogosławieństwo

Pieśń: „ Wielbię Ciebie…”

Pieśń na zakończenie:  „Zawitaj Królowo…”

opracował: ks. Mariusz