Zmiana Tajemnic  Różańca.  I sobota listopada 2019 g. 8.00    

 

 

Pieśń na wystawienie  N.S  - „ Kłaniam się Tobie” …

 Witamy Cię Jezu utajony w białej Hostii, witamy Cię Jezu nasz Panie i Królu. Bądź pozdrowiony nasz Zbawco.   Klękamy przed Tobą u progu nowego miesiąca, klękamy w miesiącu szczególnej pamięci o bliskich zmarłych, pamięci o życiu o przemijaniu o tym, aby być gotowym na spotkanie z Tobą.  W ewangelii słyszymy słowa: Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.  Lecz o północy rozległo się wołanie: "Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!"  Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.  A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną".  Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!"  Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto.  W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam!"Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

Pieśń  - „ Bliskie jest królestwo Boże” …

W  miesiącu listopadzie polecamy Tobie tę szczególną wspólną intencję:

- Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.

W intencjach  polecanych rozważmy tajemnicę modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu:

 

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo... (10x), Chwała Ojcu…,  O Maryjo bez grzechu poczęta… (1x)

Pieśń na błogosławieństwo: „ Pobłogosław Jezu drogi…”

Błogosławieństwo

Pieśń na dziękczynienie: „ Wielbię Ciebie…”

Pieśń za zakończenie: „ Serdeczna Matko”…

 

opracował: Ks. Mariusz