I sobota miesiąca grudnia 2019 r.    Zmiana Tajemnic g 8.00

 

Pieśń na wystawienie N.S – „ O zbawcza Hostio” 

Pieśń: „ Maryjo śliczna Pani”

Adwent wzbudza w nas uczucia i nadzieję, których sobie nie uświadamiamy w innym okresie liturgicznym. Teraźniejszość, w której żyjemy, jest ciemna i trudna; być może wydaje się nam bez wyjścia. Adwent oznacza oczekiwanie na lepszą przyszłość. Dzieje ludzkości i świata jeszcze się nie skończyły. Nie wszystko pozostanie tak, jak jest. Stoi przed nami coś nowego. Na coś nowego oczekujemy, czuwając. Przychodzimy na początku nowego Roku Liturgicznego, w Adwencie dziejów świata i całej ludzkości, by oczekiwać na Twoje przyjście. Szczególnie chcemy na nowo pokochać eucharystię, na nowo zanurzyć się w zdroju łask. Ta świetlana przyszłość będzie udziałem tych, którzy – jak pisze św. Paweł – darzą się wzajemną miłością, których serca okazały się nienaganne wobec Boga, Ojca naszego, których serca są gotowe na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. To wymaga czuwania, a – jak mówił Jan Paweł II – czuwać to znaczy być człowiekiem sumienia.

Pieśń: „ Chwalę Ciebie Panie”

Dzień spotkania z Tym, który słuchał, wzywał, przestrzegał, zapraszał, nie ominie nikogo z nas. „Nabierzcie otuchy i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”, „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przyszedł na was z znienacka, jak potrzask”. Tylko od nas zależy, jakie będzie to nasze spotkanie z Nim. „Czuwajcie więc, módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym”. Maryja jest wzorem adwentowego oczekiwania, wzorem matki i pokory. Uczy prawdziwej miłości, abyśmy prostowali ścieżki naszego codziennego życia.

Pieśń: „ Zdrowaś bądź Maryja”

Jezu w tym czasie adwentowego oczekiwania na pamiątkę Twoich narodzin prosimy w intencjach ukrytych w naszych sercach w intencji powierzonej przez Papieża:

- Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, którzy cierpią.

Rozważmy tajemnicę Bożego Narodzenia: Ojcze Nasz…10 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu.   1 x O Maryjo bez grzechu poczęta…

Pieśń na błogosławieństwo : „ Pobłogosław Jezu drogi”

Błogosławieństwo

Pieśń: „ Wielbię Ciebie …”

Pieśń: „  Oto Pan Bóg przyjdzie”                                                                         opracował ks. Mariusz