Adoracja Najświętszego Sakramentu-   Zmiana Tajemnic Różańca

I sobota lutego 2020  g. 8.00

 

Pieśń na wystawienie: „ Kłaniam się Tobie”    

Panie Jezu, w uniżeniu przed Twoim majestatem pragniemy dziś na nowo w Eucharystii odkrywać Ciebie. Jako ludzie ochrzczeni tworzymy Kościół Chrystusowy. W Kościele do opozycji tajemnicy bezbożności realizujemy zbawczą misję miłosiernej miłości. Nadany przez Boga porządek miłości został zaburzony już  u pierwszych ludzi, o czym przypominają słowa Kaina, który jako bratobójca mówi: „Czy jestem stróżem brat mego?

Pieśń: „ Przykazanie nowe daję Wam…”  

Panie Jezu Chryste, nieustannie przypominasz nam pragnienie Boga Ojca stwarzającego nas w miłości i dla miłości: „ Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku stworzenia, abyśmy się wzajemnie miłowali.” Nie możemy sobie pozwolić na trwanie w kryzysie miłosierdzia. Przecież upomnisz się Jezu na końcu czasów: „Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili.”

Kolęda: „ Maleńka miłość…”  

Maryja powiedziała: „Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone jest cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

Pieśń: „ Ubi caritas et amor”

 Prośmy Maryjo w intencjach nam powierzonych szczególnie przez Papieża:

- Aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników pozbawionych skrupułów był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

W tej intencji rozważmy tajemnicę: Ofiarowania N.M.P

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O Maryjo bez grzechu poczęta…

Pieśń na błogosławieństwo: „Pobłogosław Jezu drogi „

Błogosławieństwo

Pieśń: „ Niechaj będzie pochwalony”… (1x)

Kolęda na zakończenie: „ Nie było miejsca odszedłeś”