Zmiana Tajemnic Żywego Różańca – I sobota marca 2020 g. 8.00

 

Pieśń na wystawienie N.S : „O zbawcza Hostio…”

„Jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, i one Mnie znają.” Życie swe daję za owce moje... Ojciec miłuje Mnie, bo daję życie za owce. Nikt Mi go nie odbiera. Ja sam je daję... Takie jest polecenie, jakie otrzymałem od Ojca. Tymi słowami wyrażam Boski sens zadośćuczynienia, jego wiekuistą podstawę miłości do Boga i do ludzi. Jedynie ten, kto naprawdę kocha, może cierpieć i życie oddać dla kochanej istoty. Nie ma większej miłości niż oddać życie za przyjaciół swoich. Jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam polecam. Źródłem przebłagania jest miłość, a jej celem zgromadzenie w domu Ojca ludzi odkupionych przez ofiarę, w domu, z którego się oddalili przez grzech. Jedynie miłość gromadzi dusze. Egoizm, który przeciwstawia się miłości, jest bezpłodny, bo unika ofiary. Dar i ofiara z życia dla miłości Bożej ma moc przebłagania wiecznej sprawiedliwości Ojca, a jednocześnie daje życie wieczne. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: jeśli ziarno wrzucone w ziemię nie obumrze, nie przyniesie owocu.

Pieśń: „Bliskie jest Królestwo Boże…”

Kim jest ten, który zadośćuczyni za grzechy i bezmierne nieprawości wszystkich ludzi? Oto Baranek Boży. Jestem tu i głosem mojej krwi wołam do was: Aby świat ujrzał, że miłuję Ojca, wstańcie, pójdźmy, niech się spełni ofiara krzyża. Ofiara Mszy świętej, ofiara Eucharystii, ofiara w tabernakulum na wszystkich ołtarzach świata, ofiara każdej chwili naszego życia. Świat tonie w grzechach. Zbrodnie osiągnęły szczyt. Sprawiedliwość Boża gotowa jest spuścić karę ma ludzkość, bo przebrała się miara nieprawości, bo ludzie naszych czasów odmawiają istnienia majestatowi Bożemu, bo Go obrażają, gwałtownie nienawidzą, prześladują, znieważają. Matka, Ty tyle łez wylałaś, Ty byłaś pod krzyżem, byłaś na drodze krzyżowej. Wyproś teraz łaski dla grzeszników o dobre przeżycie tego czasu o nawrócenie człowieka.

Pieśń: „Ogrodzie oliwny…”

Trwając na modlitwie w jedności z Kościołem pragniemy pamiętać o szczególnej powierzonej nam intencji:

- Aby kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

W tej intencji rozważmy tajemnicę Modlitwy Jezusa w Ogrójcu.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo  (10 x), Chwała Ojcu…, O Maryjo bez grzechu poczęta (1x)

Pieśń na błogosławieństwo: „Pobłogosław Jezu drogi”

Błogosławieństwo

Pieśń: „ Niechaj będzie pochwalony…”

Pieśń  na zakończenie: „Serdeczna Matko…”