Zmiana Tajemnic Żywego Różańca – I sobota Kwietnia  2020 g. 8.00

 

 

Pieśń na wystawienie  N.S – „ Kłaniam się Tobie…” 

W tej ciszy adoracji, ciszy jaka pojawiła się na świecie. W głębi serc słychać głos: „Jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, i one Mnie znają.” Życie swe daję za owce moje... Ojciec miłuje Mnie, bo daję życie za owce. Nikt Mi go nie odbiera. Ja sam je daję... Takie jest polecenie, jakie otrzymałem od Ojca. Tymi słowami wyrażam Boski sens zadośćuczynienia, jego wiekuistą podstawę miłości do Boga i do ludzi. Jedynie ten, kto naprawdę kocha, może cierpieć i życie oddać dla kochanej istoty. Nie ma większej miłości niż oddać życie za przyjaciół swoich. Jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam polecam. Źródłem przebłagania jest miłość, a jej celem zgromadzenie w domu Ojca ludzi odkupionych przez ofiarę, w domu, z którego się oddalili przez grzech. Jedynie miłość gromadzi dusze. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: jeśli ziarno wrzucone w ziemię nie obumrze, nie przyniesie owocu.

Chwila ciszy.

Maryjo, nasza matko. Ty zawsze byłaś tak blisko swego Syna, tyle razy wstawiałaś się za Twymi dziećmi, tyle razy ratowałaś, prosimy wejrzyj i teraz na lud pielgrzymujący na tej ziemi uproś łaskę zdrowia dla chorych, zarażonych. Uproś pokój naszych serc, życie wieczne dla zmarłych i nie dopuść, aby Twoje dzieci ginęły!

Trwając na modlitwie w jedności z Kościołem pragniemy pamiętać o  tej szczególnej powierzonej nam intencji:

- Aby wszystkie osoby pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

Rozważmy tajemnicę Biczowania Jezusa.

Ojcze nasz (1x) Zdrowaś Maryjo  (10 x), Chwała Ojcu (1x), O Maryjo bez grzechu poczęta (1x)

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom. A  życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

Pieśń na błogosławieństwo- „ Pobłogosław Jezu drogi…”

Błogosławieństwo

Pieśń – „ Niechaj będzie pochwalony…”

Na zakończenie: „Suplikacje…” 

 

 

 

Przygotował

Ks. Mariusz