Zmiana Tajemnic Różańca.   I sobota stycznia 2018 r. g. 8.00

 

 

Pieśń na wystawienie: Kłaniam się Tobie

Bądź pozdrowiona Miłości Wiekuista, Słodki Jezu mój, który raczyłeś zamieszkać w sercu moim. Pozdrawiam Cię o chwalebne Bóstwo, które raczyło uniżyć się dla mnie i z miłości ku mnie tak wyniszczać się, aż do nikłej postaci chleba. Pozdrawiam Cię Jezu, niezwiędły kwiecie człowieczeństwa, Tyś jedyny dla duszy mojej. Miłość Twa czystsza niż lilija, a obcowanie Twoje jest mi przyjemniejsze, niż woń hiacyntu. Przyjaźń Twa tkliwsza i delikatniejsza niż zapach róży, a jednak mocniejsza niż śmierć.

Pieśń: „ Mędrcy świata…”

Jezu utajony, życie mej duszy, przedmiocie mojego gorącego pożądania, nic mi miłości Twojej w sercu nie przygłuszy, tak mnie upewnia siła wzajemnego kochania. Jezu utajony, chwalebny zadatku mego zmartwychwstania, w Tobie koncentruje się całe me życie. Ty mnie, Hostio, uzdalniasz do wiecznego kochania, i wiem, że mnie kochać będziesz nawzajem, jako swe dziecię. Jezu utajony, najczystsza moja miłości, rozpoczęte moje życie z Tobą już tu na ziemi, a okaże się w całej pełni w przyszłej wieczności, bo nasza miłość wzajemna nigdy się nie zmieni. Jezu utajony, Ciebie jednego dusza ma pożąda, Tyś mi Sam jeden ponad rozkosz nieba, ponad wszystkie dary i łaski Ciebie jedynie ma dusza wygląda, Który przychodzisz do mnie w postaci Chleba.

Pieśń: „ Do szopy hej pasterze…

Jezu pełen pokoju i dobra przez wstawiennictwo Twojej Matki w tym pierwszym miesiącu nowego roku pragniemy modlić się w intencji nam powierzonej:

Aby w krajach azjatyckich, chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

W tej intencji rozważmy tajemnicę Bożego Narodzenia:

Ojcze nasz (x), Zdrowaś Maryjo  (10x), Chwała Ojcu i Synowi (1x),O Maryjo bez grzechu poczęta (1x)

Pieśń na błogosławieństwo: „Pobłogosław Jezu drogi”

Błogosławieństwo

Pieśń: „ Wielbię Ciebie….”

Pieśń na zakończenie: „Mizerna cicha…”

 

 

                opracował: Ks. Mariusz