Adoracja Najświętszego Sakramentu-   Zmiana Tajemnic Różańca

I sobota lutego 2019  g.7.30

 

 

Pieśń na wystawienie: „ Kłaniam się Tobie”    

W Fatimie Matka Boża powiedziała: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”. „Przybędę, by prosić o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli moje życzenie zostanie spełnione, zapanuje pokój.

Pieśń: „ Przykazanie nowe daję Wam” 

Maryja powiedziała: „Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone jest cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

Pieśń: „ Z dalekiej Fatimy”    

Posłuszni woli Ojca Świętego w tym miesiącu rozważajmy intencję:

-O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Rozważmy tajemnicę: Zesłania Ducha Świętego.

Ojcze Nasz. Zdrowaś Maryjo  (10x), Chwała Ojcu.  O Maryjo bez grzechu poczęta (1x)

Pieśń na błogosławieństwo: Pobłogosław Jezu drogi

Błogosławieństwo

Pieśń: „ Niechaj będzie pochwalony”…

Pieśń na zakończenie: „ Podnieś rękę…”

 

 

 

Opracował: ks. Mariusz