Zmiana Tajemnic Żywego Różańca – I sobota marca 2019 g. 8.00

 

Pieśń na wystawienie N.S : „O zbawcza Hostio…”

„Jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, i one Mnie znają.” Życie swe daję za owce moje... Ojciec miłuje Mnie, bo daję życie za owce. Nikt Mi go nie odbiera. Ja sam je daję... Takie jest polecenie, jakie otrzymałem od Ojca. Tymi słowami wyrażam Boski sens zadośćuczynienia, jego wiekuistą podstawę miłości do Boga i do ludzi. Jedynie ten, kto naprawdę kocha, może cierpieć i życie oddać dla kochanej istoty. Nie ma większej miłości niż oddać życie za przyjaciół swoich. Jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam polecam. Źródłem przebłagania jest miłość, a jej celem zgromadzenie w domu Ojca ludzi odkupionych przez ofiarę, w domu, z którego się oddalili przez grzech. Jedynie miłość gromadzi dusze. Dar i ofiara z życia dla miłości Bożej ma moc przebłagania wiecznej sprawiedliwości Ojca, a jednocześnie daje życie wieczne.

Pieśń: CICHY - Akompaniament  „Ubi caritas…”

Kim jest ten, który zadośćuczyni za grzechy i bezmierne nieprawości wszystkich ludzi? Oto Baranek Boży. Jest tu i głosem swojej przelanej krwi woła do was: Aby świat ujrzał, że miłuje On swego Ojca. Wstańcie, pójdźmy, niech się spełni ofiara krzyża. Ofiara Mszy świętej, ofiara Eucharystii, ofiara w tabernakulum na wszystkich ołtarzach świata, ofiara każdej chwili naszego życia. Świat tonie w grzechach. Ludzie naszych czasów odmawiają istnienia majestatowi Bożemu, bo Go obrażają, gwałtownie nienawidzą, prześladują, znieważają. Kościół jest prześladowany, Eucharystia profanowana, Boska Matka lżona, wierni męczeni, torturowani, pozbawiani wolności.  Jedynie miłość może wszystko zwyciężyć. Miłość, która wszystko przebacza, wytrwała nasza modlitwa i pokuta. Niech tym szczególnym znakiem będzie dla nas dziś Święty Józef, wierny i troskliwy opiekun, sprawiedliwy mąż i człowiek prawy. Tam gdzie miłość jest tam mieszka i Bóg.

Pieśń: „Ubi caritas…”

Trwając na modlitwie w jedności z Kościołem pragniemy pamiętać o szczególnej powierzonej nam intencji:

- Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa a ich prawa były respektowane.

Rozważmy tajemnicę Zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo(10 x),Chwała Ojcu… O Maryjo bez grzechu poczęta (1x)

Pieśń na błogosławieństwo: „Pobłogosław Jezu drogi” ( jedna zwrotka)

Błogosławieństwo

Pieśń: „ Niechaj będzie pochwalony…”

Pieśń  na zakończenie: „Przykazanie nowe daję Wam…”