Zmiana Tajemnic Żywego Różańca – I sobota Kwietnia  2019 g. 8.00

 

Pieśń na wystawienie N.S : „O zbawcza Hostio…”

Pieśń: „ O Maryjo witam Cię…”

„Jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, i one Mnie znają.” Życie swe daję za owce moje... Ojciec miłuje Mnie, bo daję życie za owce. Nikt Mi go nie odbiera. Ja sam je daję... Takie jest polecenie, jakie otrzymałem od Ojca. Tymi słowami wyrażam Boski sens zadośćuczynienia, jego wiekuistą podstawę miłości do Boga i do ludzi. Jedynie ten, kto naprawdę kocha, może cierpieć i życie oddać dla kochanej istoty. Nie ma większej miłości niż oddać życie za przyjaciół swoich. Jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam polecam. Źródłem przebłagania jest miłość, a jej celem zgromadzenie w domu Ojca ludzi odkupionych przez ofiarę, w domu, z którego się oddalili przez grzech. Jedynie miłość gromadzi dusze.

Pieśń: „Ludu mój ludu…”   

Kim jest ten, który zadośćuczyni za grzechy i bezmierne nieprawości wszystkich ludzi? Oto Baranek Boży. Jestem tu i głosem mojej krwi wołam do was: Aby świat ujrzał, że miłuję Ojca. Ofiara Mszy świętej, ofiara Eucharystii, ofiara w tabernakulum na wszystkich ołtarzach świata, ofiara każdej chwili naszego życia to Jezus. Sprawiedliwość Boża gotowa jest spuścić karę na ludzkość, bo przebrała się miara nieprawości, bo ludzie naszych czasów odmawiają istnienia majestatowi Bożemu, bo Go obrażają, gwałtownie nienawidzą, prześladują, znieważają. Eucharystia jest  profanowana, Boska Matka lżona, wierni męczeni, torturowani, pozbawiani wolności. Kto odkupuje i uwalnia ludzkość dzisiejszą z ciemności i ze szponów szatana, z ognia potępienia wiecznego, zwracając jej nadprzyrodzone życie łaski, ten będzie zbawiony.

Pieśń: „Ogrodzie oliwny…”   

Trwając na modlitwie w jedności z Kościołem pragniemy pamiętać o szczególnej powierzonej nam intencji:

- Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.

Rozważmy tajemnicę Biczowania Jezusa.

Ojcze nasz (1x) Zdrowaś Maryjo  (10 x),Chwała Ojcu (1x), O Maryjo bez grzechu poczęta (1x)

Pieśń na błogosławieństwo: „Pobłogosław Jezu drogi”

Błogosławieństwo

Pieśń: „ Niechaj będzie pochwalony…” ( 1x)

Pieśń: „ O Maryjo żegnam Cię…”

Pieśń  na zakończenie: „Serdeczna Matko…”

 

 

 

 

 

Przygotował

Ks. Mariusz