Nabożeństwo w I sobotę miesiąca maja 2019 g. 8.00

– zmiana tajemnic Żywego Różańca.

 

 Pieśń na wystawienie N.S – „ O zbawcza Hostio”…

Pieśń: „ Maryjo śliczna Pani”…

 

Życie wiarą nadzieją i miłością. Należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga- ludzi. Żywy różaniec jest jakby niezdobytą twierdzą obronną, albowiem broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową, mianowicie przed ateizmem i laicyzmem, przed zepsuciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym, przed alkoholizmem. W tych paschalnych słowach Kościoła rozbrzmiewają pełnią swej profetycznej treści słowa Maryi, wypowiedziane przy nawiedzeniu Elżbiety, żony Zachariasza: miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie. Słowa te już od chwili Wcielenia otwierają nową perspektywę dziejów zbawienia. Po zmartwychwstaniu Chrystusa jest ona nową historycznie, a równocześnie nową, bo eschatologiczną. Przychodzą od tego czasu nowe pokolenia ludzi w stale rosnących wymiarach olbrzymiej rodziny ludzkości, przychodzą nowe pokolenia Ludu Bożego, dotknięte stygmatem krzyża i zmartwychwstania, „opieczętowane” znakiem paschalnej tajemnicy Chrystusa, radykalnym objawieniem owego miłosierdzia, które ogłosiła Maryja na progu domu swojej krewnej: miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie.

 

Pieśń: „ Ja kocham Cię…”

 

O Dziewico, śliczny kwiecie, już niedługo pozostaniesz na tym świecie. O, jak piękna śliczność Twoja, Ty - czysta Oblubienico Moja. Żadna liczba Cię nie zliczy, jak jest drogi Twój kwiat dziewiczy. Twoja jasność niczym nie przyćmiona, jest odważna, silna, niczym niezwyciężona. Sam blask słońca południowego, gaśnie i ciemnieje wobec Serca dziewiczego. Ponad dziewiczość nie widzę nic wielkiego, jest to kwiat wyjęty z Serca Bożego. O cicha dziewico, wonna różo, choć na ziemi krzyżów dużo, ale ani oko nie widziało, ani wstąpiło w myśl człowieka, co Dziewczę w niebie czeka. Wysłuchaj nasze modlitwy w tym szczególnym miesiącu poświęconym Tobie. Prosimy za wszystkie dzieci, szczególne te, które przyjmą pierwszy raz do swego serca Twoje Jezu ciało, za młodzież o Dary Ducha Świętego za wszystkich czcicieli Twego Maryjo serca.

 

Maryjo, szczególnie polecamy:

-Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności 

        pomiędzy narodami a także znakiem nadziei dla tego kontynentu

Rozważmy tajemnicę Ukoronowania N.M.P na Królowa nieba i ziemi.

Ojcze nasz.  (10 x) Zdrowaś Maryjo…,  Chwała Ojcu… (1 x,)

O Maryjo bez grzechu poczęta…

 

Pieśń na błogosławieństwo: „Pobłogosław Jezu drogi …”

Błogosławieństwo…

Pieśń: „Chwała i dziękczynienie…”

Pieśń na zakończenie: „ Po górach , dolinach…”

 

 

opracował  ks. Mariusz