Zmiana Tajemnic Żywego Różańca Czerwiec 2019  -       Sobota    g .8.00

 

 

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu:   „Witam Cię witam…”

„Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, miłuję Ciebie! Proszę, abyś przebaczył tym, którzy w Ciebie nie wierzą. Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują". Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą i ofiaruję Ci najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za grzechy, które Go obrażają. Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusowego, i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników."

Pieśń Maryjna:  „ O Maryjo witam Cię…”

Panie Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, wdzięcznym sercem razem z całym Kościołem kontemplujemy dar Twej miłości. Pozdrawiamy Cię Maryjo, Służebnico Pańska, która zawsze jesteś zjednoczona z odkupieńczym dziełem Twojego Syna! Przyjmij mnie Matko Boga o Sercu tkliwym i zatroskanym o każdego człowieka. Schroń mnie w swym Niepokalanemu Sercu, abym doświadczał w Nim obecności Trójcy Przenajświętszej. Matko dziewicza, która najlepiej znasz Boskie Serce Twojego Syna, zbliżaj mnie do Niego. Bądź przy mnie! Ty nigdy nie odmawiasz swego macierzyńskiego wstawiennictwa. Zawsze byłaś pomocą w radosnym i odważnym podejmowaniu życiowych decyzji i prób, codziennych krzyży, wszelkich obowiązków chrześcijańskich. Twe Serce - to źródło łaski. Jesteś drogowskazem, jaśniejącą „gwiazdą", która nieustannie prowadzi ku Jezusowi. Twoim dziełem jest Dziecięca Krucjata Niepokalanej. Powierzamy Twojemu Sercu to dzieło, aby było narzędziem w Twoich matczynych rękach.

Pieśń Maryjna:          „Dzisiaj pozdrawiamy…”

Maryjo nasza matko w tym miesiącu pragniemy Tobie szczególnie polecać powierzoną intencje przez Papieża Franciszka:

- Aby, kapłani poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

W tej intencji rozważmy tajemnicę Ustanowienia Eucharystii.

-Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…(10x), Chwała Ojcu…, O Maryjo bez grzechu poczęta … (1x)

 Pieśń na błogosławieństwo:   „ Pobłogosław Jezu drogi…”

Błogosławieństwo

Pieśń uwielbienia: „Wielbię Ciebie…”

Pieśń na zakończenie:  „O Maryjo żegnam Cię…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przygotował:

Ks. Mariusz