Zmiana Tajemnic Żywego Różańca. I sobota  lipca 2019 g. 8.00   

     

                                                                        

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu: „O zbawcza Hostio”

Witam Cię Jezu pełen miłości i miłosierdzia, Ty dałeś nam Maryję za naszą matkę  do której pragniemy się uciekać byś nam błogosławił. Pan Jezus wyjaśnił siostrze Łucji, abyśmy wynagradzali Niepokalanemu Sercu Maryi. Otóż jest pięć obelżywych zniewag, które straszliwie ranią Serce Maryi. Siostra Łucja widziała, jak czarne kolce korony cierniowej wbijają się w Niepokalane Serce. Pan Jezus powiedział, że najbardziej ranione jest Serce Maryi przez to, że ludzie nie uznają tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, że żartują i nie wierzą w nieustanne Dziewictwo Niepokalanej Matki, że nie uznają Jej za Matkę Boga i Matkę ludzi. Czwarte znieważanie oznacza szerzenie się obojętności, a nawet nienawiści w rodzinach i w świecie wobec Maryi, a piątą zniewagę czyni się, gdy nie szanuje się wizerunków Matki Najświętszej - obrazów i rzeźb, a także zniekształca się Jej wizerunki. Pan Jezus, jest Bogiem, a przez Maryję stał się człowiekiem, doświadczał jako Bóg i człowiek wielkiej i czystej miłości matczynego Serca Niepokalanej. Jezus pragnie, abyśmy zadośćuczynili Sercu Maryi wszystkie wyrządzone przez ludzi zniewagi, abyśmy jak kochające dzieci, pocieszyli zasmuconą Matkę i przytulili się do Jej Serca.

Pieśń: „Cześć Maryi”

Maryjo nasza matko w tym miesiącu pragniemy Tobie szczególnie polecać intencję: Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatecznego słowa.

W tej intencji rozważmy tajemnicę Głoszenia Królestwa Bożego i wzywania do nawrócenia.

-Ojcze Nasz….

-Zdrowaś Maryjo…(10x)

- Chwała Ojcu (1x)

O Maryjo bez grzechu poczęta … (1x)

 

 Pieśń na błogosławieństwo: „ Pobłogosław Jezu Drogi…”  

Błogosławieństwo

Pieśń uwielbienia: „ Niechaj będzie pochwalony”…

Pieśń na zakończenie: „Królowej Anielskiej…”

 

Przygotował:

ks. Mariusz