Adoracja N.S -  Zmiana Tajemnic Żywego Różańca . I Sobota sierpnia 2019r. g. 8.00

 

 

 Pieśń na wystawienie N.S  - „ Kłaniam się Tobie…”

Pieśń – „ O Maryjo witam Cię…”

Oto dziś pierwsza sobota miesiąca. Przyszliśmy do Ciebie jako wspólnota parafii wraz z Niepokalaną Maryją, Twoją i naszą najdroższą Matką. Przyszliśmy, aby zjednoczyć się z Tobą, w duchu zadośćuczynienia za grzechy, jakimi Bóg jest obrażany. Posłuszni Kościołowi nauczającemu o celu przyjmowania Komunii Świętej wynagradzającej w pierwsze soboty wiemy, że podczas dzisiejszej adoracji mamy po raz kolejny podjąć próbę naśladowania Maryi w jednoczeniu się z Tobą. Rozpoczynając ten szczególny miesiąc pielgrzymki  do Ciebie Maryjo  w wizerunku częstochowskim, pragniemy w chwili ciszy przedstawić wszystkie nasze dziękczynienia, prośby i błagania.

Chwila ciszy…

                                               

Dobry Jezu, przez wrażliwe na wszelki ból i nędze Serce Twojej Najświętszej Matki, niech się objawia w dziejach Kościoła i każdego człowieka Twoja wielka miłość miłosierna i przebaczająca: 

-Za prześladowany i dyskryminowany w niektórych krajach Kościół Chrystusowy. Przepraszamy Cię Panie.                                   ( wszyscy: Przepraszamy Cię Panie)

-Za wszystkie wspólnoty chrześcijańskie odłączone od Kościoła powszechnego.    Przepraszamy Cię Panie.                                 ( wszyscy: Przepraszamy Cię Panie)

  -Za najwyższego Pasterza Franciszka przeciążonego odpowiedzialnością za  losy Piotrowej Łodzi. Prosimy Cię Panie.                             ( wszyscy: Prosimy Cię Panie)

-Za biskupów, kapłanów, zakony, o ich duchowy i liczebny rozwój. Prosimy Cię Panie. 

                                                                        ( wszyscy: Prosimy Cię Panie)

-Za misje katolickie, o powołania kapłańskie i zakonne wśród tubylczej ludności. Prosimy Cię Panie.                                                        ( wszyscy: Prosimy Cię Panie)

-Za dzieci i młodzież pozbawioną opieki duchowej i pomocy materialnej. Prosimy Cię Panie.                                  

                                                                        ( wszyscy: Prosimy Cię Panie)

-Za rolników i posługujących dla drugiego człowieka. Prosimy Cię Panie.  (wszyscy: Prosimy Cię Panie)

-Za pogrążonych w mrokach niewiary i walczących ateistów. Prosimy Cię Panie.  ( wszyscy: Prosimy Cię Panie)

 

-Za ludzi zniewolonych przez nałogi, konających i grzeszników. Prosimy Cię Panie. 

                                                                                    ( wszyscy: Prosimy Cię Panie)

Pieśń – „ Liczę na Ciebie Ojcze…”

 

Jezu pragniemy  Tobie polecać powierzone nam intencje, szczególnie przez Papieża  Franciszka:

Aby rodziny przez życie w atmosferze modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”.

 W tych intencjach rozważmy tajemnice Wniebowzięcia M.M.P  

 

Ojcze Nasz,      10 x  Zdrowaś Maryjo,       Chwała Ojcu,             1x O Maryjo bez grzechu poczęta…

 

Pieśń na błogosławieństwo:  „Pobłogosław Jezu drogi”

Błogosławieństwo

Pieśń na uwielbienie: „Wielbię Ciebie…

Pieśń na zakończenie: „O Maryjo żegnam Cię…”

 

 

 

opracował

ks. Mariusz