Adoracja N.S – Zmiana tajemnic Żywego Różańca. Sobota wrzesień 2019 g. 8.00

 

 

Pieśń na wystawienie N.S: „O zbawcza hostio…”

Pieśń: „ O Maryjo witam Cię…”

Niebieska Matko i Pani. Uciekamy się do Twego Matczynego i Niepokalanego Serca ożywieni dziecięcą ufności i porywem miłości, aby Je uwielbiać i aby wzywać Jego potężnego wstawiennictwa. Tę pokorną cześć, jaką Tobie oddajemy, łączymy ze wspaniałością uwielbienia, które bez; przerwy i z niewyczerpaną gorliwością składają Ci błogosławione chóry anielskie, święci w niebie i wszyscy słudzy na ziemi. W szczególności łączymy tę cześć z nieprzemijającą chwałą, jaką otacza Cię Przenajświętsza Trójca, Ciebie którą Ona wybrała sobie za Córkę, Oblubienicę i Matkę. Wspomnij na nas, o Maryjo, na nas, którzy wzdychamy na tym padole łez, błagając Cię pełni ufności. Racz nam wyprosić u Boga łaski, o które pokornie prosimy.  Chwila ciszy…

Święta Maryjo, Ciebie Bóg Wszechmogący stworzył w sprawiedliwości, aby objawiać w Tobie wielkie miłosierdzie Swoje i Swoją chwałę. Wysławiamy Niepokalane Poczęcie i Twoje Serce, które Duch Święty obdarzył pełnią łaski, a zarazem wyznajemy, żeś godna czci i chwały. Dlatego na wynagrodzenie Twemu Sercu za zniewagi Twojego Imienia modlimy w tym nabożeństwie.

Pieśń: „ Bądź pozdrowiona pełna łaski…”

W tym miesiącu, w którym tak wiele dla wielu jest nie wiadomego pragniemy polecać wszystkie powierzone nam intencję: dzieci, młodzież, wychowawców, nauczycielu a przede wszystkim rodziców, którzy podejmują trud nauczania wychowania a nade wszystko polecamy Maryjo intencję podaną przez Ojca Świętego Franciszka:

- Aby, politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.

W tych intencjach rozważmy tajemnicę  Zesłania Ducha Świętego.

Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo... (10x), Chwała Ojcu…  O Maryjo bez grzechu poczęta… (1x)

Pieśń na błogosławieństwo: „ Pobłogosław Jezu drogi…”

Błogosławieństwo

Pieśń na dziękczynienie: „ Wielbię Ciebie…”

Pieśń za zakończenie: „ O Maryjo żegnam Cię…

Pieśń za zakończenie: „ Dzisiaj pozdrawiamy Maryjo Ciebie…”

opracował : Ks. Mariusz