PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                  14 lipca 2019

1. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii.

2. Apostolat Maryjny organizuje pielgrzymkę do Lichenia 20 lipca. Wyjazd z parkingu przy kościele  o g. 4 rano. Koszt pielgrzymki 65 zł. Zapisy przyjmuje p. Olga Kolendo.

3. W niedzielę 28 lipca z racji obchodów patrona kierowców i podróżnych św. Krzysztofa po Mszach św. będzie specjalne nabożeństwo z błogosławieniem pojazdów mechanicznych. Zebrane ofiary przekazujemy MIVA organizacji zajmującej się zakupem środków transportu dla misji w celach duszpasterskich.

4. Zostało zamontowane ogrzewanie indukcyjne we wszystkich  sektorach ławek. Koszt wykonania tych prac to  83.000 zł.   Prace elektryczne w kościele zostały  zakończone.  Koszt  materiałów i prac to – 37.900 zł. Malowanie kościoła to 92.300 zł, nagłośnienie – 39.000 Razem wykonano prace za 252 tysiące 200 zł.   W minionym tygodniu na remont kościoła ofiary złożyli: Danuta i Ryszard – 1.000 zł, Tadeusz i Jadwiga – 200 zł, ofiarodawca – 200 zł, ofiarodawczyni – 100 zł, Ofiarodawcy – 200 zł. Razem zebrano w minionym tygodniu –  1.700 zł. Odejmując tę  sumę od długu 111.500 zł.  pozostaje do uregulowania 109.800  zł. Dziękujemy za tak życzliwe każde Wasze wsparcie remontu kościoła.  Niech Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność.

5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Polecamy tygodniki: NIEDZIELĘ I GOŚCIA NIEDZIELNEGO. Dla dzieci i młodzieży jest wakacyjny numer " Małego Gościa" a w nim specjalna opaska na rękę.

6. W minionym tygodniu odeszli  do wieczności: +Antoni Kamieniak,  + Jan Eyzop,  + Berta Ślebioda  Wieczny odpoczynek…

 

 

Ks. Proboszcz