SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Postanowienia:
1.    Do Sakramentu Bierzmowania przystępuje młodzież gimnazjalna w III klasie, VIII szkoły Podstawowej.
2.    Okres przygotowania trwa dwa lata i rozpoczyna się we wrześniu na początku VII klasy szkoły Podstawowej po wcześniejszym zgłoszeniu i deklaracji woli. Każdy kandydat do bierzmowania musi posiadać INDEKS oraz YOUCAT czyli katechizm dla młodych.
3.    Młodzież spotyka się w grupach formacyjno – katechetycznych raz w miesiącu
z księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie do sakramentu oraz osobami prowadzącymi.
4.    Ponadto młodzież przygotowująca się do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej bierze udział w niedzielnej Mszy św. oraz nabożeństwach liturgicznych i spotkaniach wyznaczonych przez kapłana prowadzącego.
5.    Dorośli, którzy nie mają sakramentu bierzmowania, mogą po odpowiednim przygotowaniu przyjąć ten sakrament w kościele parafialnym lub w innym wyznaczonym.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MSZA Święta dla kandydatów do sakramentu bierzmowania

z klasy VIII Szkoły Podstawowej w czwartek 6 września o g. 18.00

oraz SAKRAMENT POKUTY g.17.30

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy w  czwartek 12 września  młodzież z klas VII oraz Rodziców (Opiekunów) na pierwsze spotkanie formacyjne do sakramentu bierzmowania. Spotkanie rozpocznie się wspólną MSZĄ Świętą o g. 18.00  

---------------------------------------------------------------------------------------------------