SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Postanowienia:
1.    Do Sakramentu Bierzmowania przystępuje młodzież z klasy  VIII Szkoły Podstawowej.
2.    Okres przygotowania trwa dwa lata i rozpoczyna się we wrześniu na początku VII klasy Szkoły Podstawowej po wcześniejszym zgłoszeniu i deklaracji woli udziału. Każdy kandydat do bierzmowania musi posiadać INDEKS
3.    Młodzież spotyka się w grupach formacyjno – katechetycznych raz w miesiącu
z księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie do sakramentu lub osobami prowadzącymi.
4.    Ponadto młodzież przygotowująca się do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej bierze udział w niedzielnej Mszy św. oraz nabożeństwach liturgicznych i spotkaniach wyznaczonych przez kapłana prowadzącego.
5.    Dorośli, którzy nie mają sakramentu bierzmowania, mogą po odpowiednim przygotowaniu przyjąć ten sakrament w kościele parafialnym lub w innym wyznaczonym.

 

 

Bierzmowani

 

Zapraszamy  Kandydatów  z klasy VI  i  VII  

na wspólną mszę  świętą o g. 17.00  w piątek  9 lutego

a po niej spotkanie formacyjne, które odbędzie się  w Kościele Chrystusa Króla w Iłowej. 

SPOWIEDŹ  o g. 16.30 

**************************************************************************************** 

Z uwagi na wycieczkę szkolną, formacyjne spotkanie w ramach tzw. I piątku odbędzie się  08 grudnia - piątek

g. 16.30 sakrament spowiedzi,  g.17.00 wspólna msza święta.

Pamiętajmy: odchodząc od konfesjonału podajemy  kapłanowi indeks.

 

 ***************************************************************************************************** 

 

Serdecznie zapraszamy w najbliższy piątek  17 listopada  o g. 17.00  na wspólną mszę świętą z Księdzem Biskupem. 

Przychodzimy do kościoła na g. 16.45 ! ! !   (miejsca: od pierwszych ławek)  - W tym dniu nie przynosimy indeksu.

W niedzielę 19 listopada o g. 11.00 ! ! ! 

 

 *************************************

 

 

W sobotę 25 listopada dla młodzieży  - kandydatów do bierzmowania  w ramach grudniowego spotkania organizowany jest wyjazd do Grodowca

na "Czuwanie Młodych"  ( 17.00 - 21.00 - czuwanie) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z uwagi na dni wolne od szkoły, formacyjne spotkanie w ramach tzw. I piątku odbędzie się  10 listopada - piątek

g. 16.00 sakrament spowiedzi, 16.30 wypominki, 17.00 wspólna msza święta.

Pamiętajmy: odchodząc od konfesjonału podajemy  kapłanowi indeks.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapraszamy w I piątek miesiąca 6 października 2023 roku  młodzież z klas: VI i VII    o g.  17 00    do sakramentu SPOWIEDZI 

a następnie wspólnej modlitwy różańcowej, mszy świętej.

Po mszy świętej młodzież otrzyma indeksy.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zapraszamy  Kandydatów do Bierzmowania  i ich Rodziców

w  czwartek   14.09.2023 r. z klasy  VI i  VII do wspólnej mszy świętej o g. 18.00 a po niej na spotkanie formacyjne w Kościele.