SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Postanowienia:
1.    Do Sakramentu Bierzmowania przystępuje młodzież z klasy  VIII Szkoły Podstawowej.
2.    Okres przygotowania trwa dwa lata i rozpoczyna się we wrześniu na początku VII klasy Szkoły Podstawowej po wcześniejszym zgłoszeniu i deklaracji woli udziału. Każdy kandydat do bierzmowania musi posiadać INDEKS
3.    Młodzież spotyka się w grupach formacyjno – katechetycznych raz w miesiącu
z księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie do sakramentu lub osobami prowadzącymi.
4.    Ponadto młodzież przygotowująca się do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej bierze udział w niedzielnej Mszy św. oraz nabożeństwach liturgicznych i spotkaniach wyznaczonych przez kapłana prowadzącego.
5.    Dorośli, którzy nie mają sakramentu bierzmowania, mogą po odpowiednim przygotowaniu przyjąć ten sakrament w kościele parafialnym lub w innym wyznaczonym.

 

 

Bierzmowani

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z uwagi na dni wolne od szkoły, formacyjne spotkanie w ramach tzw. I piątku odbędzie się  10 listopada - piątek

g. 16.00 sakrament spowiedzi, 16.30 wypominki, 17.00 wspólna msza święta.

Pamiętajmy: odchodząc od konfesjonału podajemy  kapłanowi indeks.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapraszamy w I piątek miesiąca 6 października 2023 roku  młodzież z klas: VI i VII    o g.  17 00    do sakramentu SPOWIEDZI 

a następnie wspólnej modlitwy różańcowej, mszy świętej.

Po mszy świętej młodzież otrzyma indeksy.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zapraszamy  Kandydatów do Bierzmowania  i ich Rodziców

w  czwartek   14.09.2023 r. z klasy  VI i  VII do wspólnej mszy świętej o g. 18.00 a po niej na spotkanie formacyjne w Kościele.