SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Postanowienia:
1.    Do Sakramentu Bierzmowania przystępuje młodzież gimnazjalna w III klasie, VIII szkoły Podstawowej.
2.    Okres przygotowania trwa dwa lata i rozpoczyna się we wrześniu na początku VII klasy szkoły Podstawowej po wcześniejszym zgłoszeniu i deklaracji woli. Każdy kandydat do bierzmowania musi posiadać INDEKS oraz YOUCAT czyli katechizm dla młodych.
3.    Młodzież spotyka się w grupach formacyjno – katechetycznych raz w miesiącu
z księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie do sakramentu oraz osobami prowadzącymi.
4.    Ponadto młodzież przygotowująca się do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej bierze udział w niedzielnej Mszy św. oraz nabożeństwach liturgicznych i spotkaniach wyznaczonych przez kapłana prowadzącego.
5.    Dorośli, którzy nie mają sakramentu bierzmowania, mogą po odpowiednim przygotowaniu przyjąć ten sakrament w kościele parafialnym lub w innym wyznaczonym.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Próba liturgii przed SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA odbędzie się w PONIEDZIAŁEK 6 MAJA  o g. 18.30