SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Postanowienia:
1.    Do Sakramentu Bierzmowania przystępuje młodzież gimnazjalna w III klasie.
2.    Okres przygotowania trwa dwa lata i rozpoczyna się we wrześniu na początku 2-giej klasy gimnazjum. Każdy kandydat do bierzmowania musi posiadać INDEKS oraz YOUCAT czyli katechizm dla młodych.
3.    Młodzież spotyka się w grupach formacyjno – katechetycznych raz w miesiącu
z księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie do sakramentu.
4.    Ponadto młodzież przygotowująca się do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej bierze udział w niedzielnej Mszy św. oraz nabożeństwach liturgicznych
i spotkaniach wyznaczonych przez katechetę.
5.    Dorośli, którzy nie mają sakramentu bierzmowania, mogą po odpowiednim przygotowaniu przyjąć ten sakrament w kościele parafialnym