SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Postanowienia:
1.    Do Sakramentu Bierzmowania przystępuje młodzież gimnazjalna w III klasie, VIII szkoły Podstawowej.
2.    Okres przygotowania trwa dwa lata i rozpoczyna się we wrześniu na początku VII klasy szkoły Podstawowej po wcześniejszym zgłoszeniu i deklaracji woli. Każdy kandydat do bierzmowania musi posiadać INDEKS oraz YOUCAT czyli katechizm dla młodych.
3.    Młodzież spotyka się w grupach formacyjno – katechetycznych raz w miesiącu
z księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie do sakramentu oraz osobami prowadzącymi.
4.    Ponadto młodzież przygotowująca się do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej bierze udział w niedzielnej Mszy św. oraz nabożeństwach liturgicznych i spotkaniach wyznaczonych przez kapłana prowadzącego.
5.    Dorośli, którzy nie mają sakramentu bierzmowania, mogą po odpowiednim przygotowaniu przyjąć ten sakrament w kościele parafialnym lub w innym wyznaczonym.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spotkanie kandydatów do Bierzmowania:

 

10.09.18r. poniedziałek o g. 1830    w sali na plebanii  Klasa 3a,b Gimnazjum

 

11.09.18r. wtorek o g.1830            w sali na plebanii  Klasa 3c Gimnazjum

 

12.09.18r. środa  o g.1830              w sali na plebanii  Klasa 8a,b Szkoła   

                                                                                                        Podstawowa

13.09.18r. czwartek o g.1830         w sali na plebanii  Klasa 8c Szkoła  

                                                                                                        Podstawowa

 

Na spotkanie przynosimy uzupełniony indeks.

                                          Spowiedź dla młodzieży, która jeszcze tego nie uczyniła 

w piątek 14 września o g. 17 30

 Wspólnotowa Msza Święta dla kandydatów do Bierzmowania  w piątek 14 września o g. 1800

 Spotkanie organizacyjne dla młodzieży i rodziców z klas VII Szkoły Podstawowej odbędzie się w piątek 14 września o g. 1830 w Kościele.

--------------------------------------------------------------------------------------------------