Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Piękni Życiem” formalnie istnieje od dnia rejestracji w KRS t.j. od  17.08.2005 r., natomiast wcześniej grupa rodziców wraz z dziećmi niepełnosprawnymi brała udział w  spotkaniach duszpasterskich z ks. Pawłem Rycykiem.

Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie ich rehabilitacji, równych praw, poprawy sytuacji materialnej i zwiększania szans życiowych.

Aktualnie Stowarzyszenie liczy kilkudziesięciu członków zwyczajnych, w tym część członków to osoby niepełnosprawne, a część to rodzice osób niepełnosprawnych. Stale nasze Stowarzyszenie aktywnie wspiera kilkoro wolontariuszy (  pedagodzy oraz  młodzież gimnazjalna i licealna). Opiekę duszpasterską sprawuje ksiądz Marek Bukowiec CM.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy członków, wolontariuszy i innych osób. Środki finansowe na działalność pochodzą głównie od darczyńców i sponsorów oraz PFRON.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność poprzez organizację:

- zajęć dla osób niepełnosprawnych podczas sobotnich spotkań,

- wyjazdów integracyjno-turystycznych,

-cyklicznych imprez : Święto  Światła, Św. Mikołaj, Biesiada rodzinna, pikniki, „Andrzejki” itp.

-zajęć rehabilitacyjnych,

-  pomocy merytorycznej dla osób niepełnosprawnych w zakresie  ich integracji ze środowiskiem oraz indywidualnego wykorzystania dostępnych środków finansowych i programów wsparcia dla osób niepełnosprawnych.