SPOWIEDŹ

Sakrament pokuty i pojednania:

 W Październiku wieczorny sakrament pokuty jest od g. 1600 do 1630


1.  W dni powszednie   spowiadamy  30 minut przed poranną  Mszą Św.w Kościele

                                                                               Chrystusa Króla.

                        Wieczorem spowiadamy 30 minut przed Nabożeństwem Różańcowym w Kościele Chrystusa Króla.                                                 

                        Zakończenie spowiedzi 5 minut  przed rozpoczęciem Nabożeństwa.

                                                     W czasie Mszy Świętej nie spowiadamy ! ! !

2. W niedziele i uroczystości  spowiadamy  30 minut przed  Mszą Świętą w Kościele Chrystusa Króla.


3. W pierwszy  czwartek, piątek i sobotę  miesiąca:  od 07:30 oraz od 17:30 do rozpoczęcia Mszy Świętej, (czas letni)

                      od 07:30 oraz od 16:30 do rozpoczęcia Nabożeństwa w Kościele Parafialnym.

          W Kościołach Filialnych - 15 minut przed rozpoczęciem Mszy Świętej w niedzielę  * (jeżeli pozwala na to czas)

 

                                 Zakończenie spowiedzi 5 minut  przed rozpoczęciem Nabożeństwa.                                                      W czasie Mszy Świętej nie spowiadamy.