Pogrzeb           (zgłaszamy osobiście po Mszy Św. u Ks. Proboszcza lub telefonicznie)

Postanowienia:
1.    W kancelarii zgłaszamy informacje o śmierci i ustalamy w pierwszej kolejności datę, 

       godzinę i miejsce pogrzebu.
2.    Zapis w księdze zmarłych i przyjęcie pogrzebu dokonuje się na podstawie aktu zgonu z USC.
3.    Należy również przedstawić zaświadczenie, że zmarły przyjął przed śmiercią sakramenty święte.
4.    Udział organisty w pogrzebie załatwia rodzina we własnym zakresie.

Jeśli osoba przed śmiercią nie okazała żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:
- notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy,
- osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej (w innych wypadkach  kremacja jest dopuszczalna),
- inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.