SAKRAMENT CHRZTU

Dziecko należy zapisać do chrztu w kancelarii parafialnej, przynosząc ze sobą:

1. Akt urodzenia dziecka z USC
2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeżeli ślub był zawarty poza naszą parafią)
3. Zaświadczenie dla chrzestnych (od ich proboszcza, jeżeli są z innej parafii)
4. Dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, dokładny adres)

Uwaga!
Chrzestnymi mogą być jedynie praktykujący katolicy (bierzmowani, po ślubie kościelnym, uczestniczący regularnie we Mszy świętej, często korzystający z sakramentu pokuty i komunii świętej)