O PARAFII

Kilka słów o parafii

W roku 1906 powołano do istnienia parafię w Iłowej oddzielając ją od parafii w Witoszynie Dolnym. W 1937 roku wierni kościoła katolickiego doczekali się własnego kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Konsekracji dokonał 17 października 1937 kardynał Adolf Bertram z Wrocławia. Świątynię zaprojektował architekt Merten. Na wieży umiejscowionej obok wejścia zachodniego zawieszono trzy dzwony. We wnętrzu kościoła znajduje się kasetonowy sufit, podłoga z czerwonych i brązowych cegieł, mozaika na ołtarzu głównym przedstawiająca Chrystusa (dzieło Süssmutha z Pieńska), barokowa rzeźba Madonny (dar gminy Otmuchów). W dolnym piętrze wieży jest umiejscowiona kaplica chrzcielna. Kościół jest świątynią parafialną. Odpust przeżywamy w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Po II wojnie światowej katolicy przejęli opuszczoną świątynię protestancką, która jest obecnie p.w. Chrystusa Króla i spełnia rolę kościoła filialnego. Budowla z początku XVIII w., barokowa, częściowo przekształcona w duchu klasycyzmu i secesji. Na ścianach zewnętrznych znajdują się płyty epitafijne głównie z XVIII w. Obszerne jednonawowe wnętrze z prezbiterium nakrywają sklepienia kolebkowe i krzyżowe. Wśród wyposażenia na szczególną uwagę zasługują: ołtarz główny z obrazem Chrystusa autorstwa malarza Bosera, XVIII w. chrzcielnica, empory i 28. głosowe organy firmy „E. Kempper & Sohn” z 1937 roku. Obecnie parafia liczy ok. 5000 wiernych. Odpust przeżywamy w Uroczystość Chrystusa Króla.

KAPLICE parafii w Iłowej:

BOROWE - p.w. MB Częstochowskiej, zbudowana w 1983 r.,
poświęcona 25 czerwca 1983 r. przez biskupa Wilhelma Plutę, odpust: 26 sierpnia

CZERNA - p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, zbudowana w 1982 r.,
poświęcona 21 listopada 1982 r. przez biskupa Pawła Sochę, odpust: 8 grudnia

PROBOSZCZOWIE parafii:

Do 1946 Bernard Hein
1946-1957 Jan Iwuć CM
1957-1972 Alojzy Andrzejewski CM
1972-1980 Józef Kutermak CM
1980-1994 Augustyn Cygan CM
1994-1997 Augustyn Konsek CM
1997-2003 Jacek Dądela CM
2003-2011 Marian Kapa CM
2011- Tadeusz Lubiatowski CM