Ogłoszenia  Intencje  - Informacje - Galeria

 

  


 

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  19 stycznia 2020

1. W Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie.

2. We wtorek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w środę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do domu Ojca.

3. W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, przypadające w sobotę, 25 stycznia,  Księża Misjonarze  obchodzą rocznicę założenia Zgromadzenia Misji przez św. Wincentego a Paulo. Św. Paweł jak wiemy, jest jednym z największych Apostołów i świętych Kościoła. Zanim jednak został chrześcijaninem, zwalczał Kościół z tą samą gorliwością, z jaką później głosił Ewangelię Chrystusa. Jego historia pokazuje nam, że dla Boga nie ma człowieka straconego, który nie mógłby do Niego wrócić, jeśli tylko zechce otworzyć się na łaskę Bożą. Zachęcamy do wspólnej modlitwy w intencji Zgromadzenia Księży Misjonarzy, tym bardziej, że Misjonarze pełnią posługę w tej parafii od zakończenia II wojny światowej  W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary, co więcej – nieść ją innym, świadczyć mężnie o Chrystusie – Zbawicielu świata. Dzieła św. Wincentego a Paulo dają możliwość zmieniania świata. W parafii działają grupy, które są dziełem  św. Wincentego jak : Apostolat Maryjny, Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo i Dzieci Maryi. W każdą środę uczestniczymy w Nowennie do Matki Bożej od Cudownego Medalika. Stowarzyszenie Miłosierdzia udziela swojej pomocy potrzebującym. A działający ośrodek rehabilitacji znajdujący się   w naszym domu misyjnym  powstał z racji Jubileuszu działalności charytatywnej  św. Wincentego a Paulo  z myślą o schorowanych i cierpiących,  potrzebujących pomocy  drogich nam parafian..

4. W naszej parafii trwają doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda. Program kolędy jest wywieszony w gablocie parafialnej jak również opublikowany na stronie internetowej  parafii. W tym tygodniu kończymy wizytę duszpasterską w naszej parafii.

20.01.2020 –  poniedziałek – g. 15.00 - PL.WOLNOŚCI, KRÓTKA,   SURZYNA, BATOREGO, KOŚCIELNA

21.01.2020 -  wtorek – g. 15.00 - PIASKOWA, JAŚMINOWA,DALIOWA,RÓŻANA

22.01.2020 – środa – g. 15.00 -   PUŁASKIEGO,  KOŚCIUSZKI, MICKIEWICZA

23.01.2020 – czwartek – g. 15.00 MŁYŃSKA,

24.01.2020 – piątek – g. 15.00   KONOPNICKA, STRZELECKA

25.01.2020 – sobota – g. 10.00 OKRZEI, LEŚNA, ZAUŁEK RYBACKI

                                         g. 14.00 ŻAGAŃSKA 3 – 25, NADRZECZNA 

5.W minionym tygodniu na remont kościoła parafialnego  i spłacenie długu ofiary złożyli – Helena i Zenon – 200 zł, ofiarodawca – 200 zł, Irena i Adam 100 zł, Emilia Bankiel – 200 zł, Józef – 150 zł, Helena i Krystyna – 200 zł,  Genowefa i Ryszard – 100 zł, Irena Lewicka -100 zł, Tadeusz i Maria – 200 zł, Grażyna i Piotr – 200 zł, Ofiarodawcy – 200 zł,  Halina i Leszek – 150 zł, Krystyna i Mieczysław Rakuć – 200 zł, Jadwiga – 100 zł.  Razem zebrano w minionym tygodniu – 2.300 zł. Odejmując tę  sumę od długu 73.270 zł  pozostaje do uregulowania 70.970 zł. Dziękujemy za tak życzliwe Wasze wsparcie remontu kościoła. Niech Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność.

6. W minionym tygodniu na remont dachu naszej świątynie ofiarę złożyli: Maria i Jan Woźniak  300 zł. Bóg zapłać.

7. Tydzień temu przez Waszą ofiarność i na Sali sportowej podczas turnieju piłkarskiego Glassbud Cup jak i zbiórce przykościelnej mogliśmy wesprzeć leczenie ADRIANA. Rodzice jak i rodzeństwo  bardzo dziękują za tak wspaniałomyślne wsparcie. Wszystkim ofiarodawcom bardzo dziękują za tę pomoc.

8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką:  GOŚĆ NIEDZIELNY i NIEDZIELA

9. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności: + Maria Kulpan,  + Anna Kacza, + Halina Hołodziuk, + Marianna Baldysz, Danuta Kokot, + Jan Bożętka, + Krystyna Matysiak. Wieczny odpoczynek…

            

 

 

               

     *************************************************************

 

 

 

 

 

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

S T Y C Z E Ń    2020

 

 

 

 

DATA

GODZINA

INTENCJA

 

01.01.2020 –

   Środa

 

 

   10.00

  Nowy Rok

       

        O Boże błogosławieństwo, zdrowie  dla Darka.

 

05.01.2020 –      

Niedziela

 

 

  10.00

 

       

         O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej   

                      dla rodziny w Nowym Roku.

 

06.01.2020 –

Poniedziałek

 

 

   10.00

Objawienie Pańskie

       

               Śp. Włodzimierz Janczyk. Intencja od

                      syna Pawła z rodziną.                         

 

12.01.2020 –

Niedziela

 

 

   10.00

 

       

       O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę

           Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

           dla Iwony i Arkadiusza z okazji urodzin.

 

19.01.2020 –

Niedziela

 

 

   10.00

 

       

        Śp. Roman Skibiński. Intencja od

              żony Ireny.           

 

26.01.2020 –

Niedziela

 

 

   10.00

 

       

       Śp. Włodzimierz Janczyk. Intencja od

              syna Waldemara z rodziną.                           

         

 

*******************************************************

     

                Porządek nabożeństw w Czernej:

  Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P

 – odpust  8 grudnia

 

M S Z A    Ś W I Ę T A

                                                                                                     

Niedziela       godzina     10 00

Wtorek          godzina     17 00  (z wyjątkiem  okresu ferii i wakacji)

                                    ( po zmianie czasu na zimowy: godzina 16 00 )

Pasterka        godzina   2100 

Rezurekcja   godzina    900  

Boże Ciało    godzina    1200

*******************************************************

N A B O Ż E Ń S T W A

                                                                   

Gorzkie Żale   w niedziele W.P po mszy świętej.

Majowe           od poniedziałku do soboty: godzina  17 00

                         ( w niedziele po mszy świętej )

Różaniec         od poniedziałku do soboty: godzina  17 00

                         ( w niedziele: godzina  930 )

Wypominki     w listopadzie po mszy świętej.

***************************************

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W IŁOWEJ

Kościół Filialny  Niepokalanego Poczęcia N.M.P

w Czernej

Kancelaria Parafialna w Iłowej  przyjmuje interesantów:

   Wtorek  po Mszy Św. wieczornej

Sobota  po Mszy Św. porannej

W święta kancelaria nieczynna.  Podczas wizyty duszpasterskiej czynna w soboty po mszy porannej do 9.30

Tel. 68-377-48-72 ( Parafia)    Opiekun Kościoła: Ks. Mariusz Rogala CM  tel. 505-024-755

Konto Bankowe:3896580006000015600001

W sprawach pogrzebowych: przed lub po mszy świętej lub telefonicznie

***************************************************************************

Czerna

      Kościół filialny Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej

 Czerna - wieś w gminie Iłowa. Stara osada puszczańska, wzmiankowana w 1474 r. jako Zschersdorf. W XV-XVI w. była lennem Kittlitzów i Kottwitzów, po czym przeszła w bezpośrednie władanie książąt żagańskich. Z 1482 r. pochodzi wzmianka o kuźnicy żelaza. W 1772 r. wybudowano tutaj wielki piec. W 1786 r. miejscowy zakład hutniczy zatrudniał 45 osób, a 1/3 miejscowej produkcji żelaza eksportowana była do Polski (po 1945 r. miejscową hutę rozebrano). Pałac w Czernej wybudowany został w 1899 r. z inicjatywy Fryderyka Gloecknera, właściciela huty żelaza i odlewni. Obiekt przebudowano w 1907 i 1930 r. W sąsiedztwie pałacu jest  zabytkowy park.

   

 

PAŁAC

Zespół pałacowy zlokalizowany jest na wschód od wsi Czerna i oddzielony od niej lasem. Założenie tworzą dwa odrębne zespoły kompozycyjne, do których prowadzą dwie drogi. Pałac z parkiem ulokowane są na północy, bliżej wsi. Park od strony północnej i zachodniej łączy się z lasem. Położne na południu podwórze gospodarcze, zabudowane budyn­kami gospodarczymi i mieszkalnymi, nie ma charakteru folwarku. Prawdopodobnie było ono zapleczem dla rezydencji. Pierwszymi znanymi właścicielami Czernej był ród von Kottwitzów, władający miejscowością w latach 1474 -1538. Po śmierci Christophera von Kottwitz (w 1538 roku), wieś została włączona do księstwa żagańskiego.

W 1601 roku Czerna przeszła we władanie miasta Żagań, a od 1628 roku należała do Albrechta Wallensteina, by w 1638 roku wrócić po­nownie pod zarząd miasta. Ostatecznie – od 1651 roku lub 1670 roku do 1945 roku Czerna została włączona do żagańskich dóbr książęcych.

Tak zwany dwór leśny, położony na wschód od wsi, został wydzielony w 1552 roku i został wówczas własnością Puckela, następnie, od 1565 roku do 1601 roku Freinherra von Promnitz. W tym samym czasie czynsze z młyna i kuźni – położonych na terenie wsi pobierali kolejno przedstawiciele rodów: von Kottwitz (do 1538 roku), von Oppel (1538 - 1560), von Pirser (1574), von Jarnitz (1585 - 1588) i von Racwitz (1589 - 1592). Z informacji źródłowych wynika, że w 1660 roku we wsi nie było folwarku ani siedziby szlacheckiej.
Obecny, pałac został wybudowany z inicjatywy braci Gloeckner, właścicieli huty szkła w Czernej, na początku XX wieku, co potwierdza chorągiewka umieszczona na dachu budynku z napisem „E. P. 1906”. Możliwe, że rezydencja została wzniesiona na miejscu dawnego dworu leśnego, być może z wykorzystaniem jego fundamentów. Równo­cześnie z budową pałacu założono niewielki park, zapewne komponowany z wykorzystaniem wcześniejszych nasadzeń. Pałac został wzniesiony na planie litery „L”, z elewacją frontową zwróconą na południe. Zachodnie skrzydło zaplanowane zostało jako dwutraktowe, z klatką schodową umiesz­czoną w trakcie wschodnim, natomiast południowe jako jednotraktowe, przy czym całą jego przestrzeń wypełnia obszerna sala reprezentacyjna, z prostokątnym narożnym anek­sem w północnowschodnim narożu, stanowiącym przyziemie wieży. Przy wschodniej elewacji skrzydła południowego umieszczony został otwarty ganek arkadowy z werandą, pod­kreślony eliptycznym ryzalitem i poprzedzony schodami. Dwukondygnacyjny budynek nakryty został wysokim dachem czterospadowym nad skrzydłem zachodnim połączonym z dachem dwuspadowym nad skrzydłem południowym. Trzykondygnacyjną wieżę narożną nakrywa zaś stromy dach czterospadowy. Do tak ukształtowanej budowli, w latach 30. XX wieku dostawiono parterowe skrzydło północne, aneks klatki schodowej, a wąską przestrzeń pomiędzy skrzydłem południowym i nowopowstałym, północnym, wypełniono wą­skim korytarzem. Nowe elementy nakryto dachami płaskimi. W efekcie powstał budynek o asymetrycznej kompozycji i mocno urozmaiconej bryle, złożonej z kilku zestawionych ze sobą segmentów. Elewacje rozczłonowane zostały ryzalitami, zwieńczonymi facjatami, zamkniętymi trójkątnymi i wklęsło wypukłymi szczytami, oraz aneksami zróżnicowanymi w kształcie i wielkości.

Wszystkie elewacje pałacu są tynkowane, artykułowane wyładowanymi gzymsami działowymi i koronującym, z boniowanymi listwami w narożach. Otwory okienne, o zróżnicowanym kształcie i wielkości, ujęte są w profilowane opaski, niektóre zwieńczone naczółkami falistymi.

Ponadto, elewację zdobią uskrzydlone główki putt, mo­tywy roślinne, stylizowane woluty i muszle oraz dekoracja płycinowa.
W okresie powojennym w pałacu mieścił się ośrodek wczasowo kolonijny Żagańskich Zakładów Przemysłu Włókienniczego. W latach 80. XX wieku swoją siedzibę miał tu Zakład Produkcyjny Zjednoczenia Przemysłowego Libella. Wtedy też przeprowadzono kapitalny remont zabytku. Obecnie, pałac znajduje się w rękach prywatnych. Nieużytkowany, nie­remontowany, popada w ruinę. W 2005 roku w pałacu wybuchł pożar. Obecnie budynek znajduje się w stanie ruiny.

 

KOŚCIÓŁ

Miejscowa społeczność z  zagospodarowań prywatnych ofiarowała miejsce oraz budynek ( stodoła) na potrzeby kultu Bożego. W miarę upływu lat został Kościół rozbudowany aż do stanu dzisiejszego. Mieszkańcy a jest ich około 300 gromadzą się na mszy świętej, nabożeństwach okolicznościowych, dbają o swoją świątynię otaczający teren.

 

 

 

GALERIA

 

Boże Narodzenie 2017 r.

 

>> Boże Narodzenie 2017 - film <<

 

Wielki Post 2018

 

Wielkanoc 2018

 

Boże Ciało 2018

 

 

 

 

Zaduszki 2018

 

 Adwent 2018

 

 

Boże Narodzenie 2018

 >> Boże Narodzenie 2018 - film <<

 

 

Przygotowanie do misji - maj 2019 (ogrodzenie, nowy krzyż misyjny)

 Zaduszki 2019

Adwent 2019