Ogłoszenia  Intencje  - Informacje - Galeria

 

  


 

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO    31 maja 2020

 

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres Wielkanocy. Jutro, w poniedziałek, 1 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Papież Święty Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w Kościele.

2. Pierwszego czerwca wszystkie dzieci naszej parafii zawierzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z okazji Dnia Dziecka podczas nabożeństwa czerwcowego. Czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W kościele parafialnym codziennie po Mszy św. o g. 18.00 będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe. W Czernej zapraszamy na msze święte we wtorki o g. 17.00  W przyszłą niedzielę z racji wcześniej planowanej I komunii świętej msza święta  w Czernej będzie o g. 9.00

3. W ciągu tygodnia okazja do spowiedzi św. codziennie pół godziny przed Mszą św. rano o g. 7.30, po południu o g. 17.30.

4. W pierwszy czwartek miesiąca, będziemy przeżywali święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek z posługą duszpasterską udamy się do chorych i seniorów naszej wspólnoty parafialnej od godz. 9.00 w Iłowej.W Czernej we wtorek od g. 15.00  Pierwszy piątek jest dniem Komunii św. wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. W pierwszą sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Bożej. Apostolat Maryjny i Członkowie Nocnej Adoracji modlą się podczas Mszy św. o g. 8.00 o nawrócenie grzeszników, a Żywy Różaniec ma zmianę tajemnic różańcowych. W Czernej zmiana tajemnic w przyszłą niedzielę. W sobotę przypada też 10. rocznica uroczystej beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Przez wstawiennictwo tego polskiego błogosławionego będziemy prosili o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem.

6. W przyszłą niedzielę, 7 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy. Jednocześnie będzie to doroczny Dzień Dziękczynienia.

7. W  czwartek  11 czerwca  przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wyrazem naszej przynależności do Chrystusa jest nasza modlitwa i obecność podczas tych wydarzeń, ale znakiem zewnętrznym świadczącym o tej przynależności jest zadbanie o odpowiednią dekoracje swojego domu, czy balkonu, albo okna swojego mieszkania. Nie bój się w ten sposób publicznie wyznać, że Chrystus jest twoim Panem.  Nie bójcie się wyjść z mieszkań, by dać świadectwo wiary przy budowaniu ołtarza. 

W Boże Ciało Msza św. w Iłowej  rozpocznie się o g. 8.00. Wtedy też będziemy przeżywać rocznicę I Komunii św.

 

8. Dla tych dzieci, rodziców i chrzestnych spowiedź św. będzie przed uroczystością Bożego Ciała – w poniedziałek - 08.06, wtorek – 09.06 i w środę 10.06. przed Mszą św. o g. 17.30. Na zakończenie procesji w małym kościele będzie Msza św.  ok g. 10.45 dla tych, którzy z rożnych powodów nie mogli uczestniczyć we Mszy św. porannej, Ponadto o g. 12.00 rozpoczną się Msze św. i procesje w kościołach filialnych w Borowem i Czernej.  Nie ma Mszy św. wieczornej.

9. Z racji pandemii  I Komunia dzieci w naszej parafii będzie w sobotę 27.06.2020 w trzech grupach. Pierwsza Komunia dzieci w niedzielę staje się zbyt niebezpieczna z racji już wcześniej zaplanowanych Mszy św. parafialnych i dodatkowo obecności wiernych na tych Mszach.  Tylko w ten sposób dzieci i zainteresowane rodziny będą mogły bezpiecznie i ze spokojem przeżyć tę uroczystość.

 

10. W minionym tygodniu na remont kościoła parafialnego i spłacenie długu ofiary złożyli: Władysława i Józef – 200 zł, Halina 280 zł, Mieczysław z Elżbietą – 200 zł, Mirosława i Ryszard – 200 zł, Maria i Franciszek – 300 zł, Olga i Ryszard – 200 zł, Józef – 200 zł, ofiarodawca – 100 zl, Grażyna i Piotr – 300 zł, ofiarodawca Eugeniusz -200 zł, firmy Krężel i Feryster – 400 zł. W sumie zebrano w minionym tygodniu 2.580 zł. odejmując tę sumę od długu 46.870 zł, pozostaje do uregulowania  44.290 zł. Dziękujemy za dotychczasowe Wasze wsparcie remontu. Niech Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność.

 

12. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności: + Reginę Górniak.

 

 

 

 

 

            

 

 

               

     *************************************************************

 

 

 

 

 

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

C Z E R W I E C     2020

 

 

 

DATA

GODZINA

INTENCJA

 

02.06.2020 –      

Wtorek

 

 

  17.00

 

       

Śp. Daria, Marek, Paweł Czepita.

 

 

07.06.2020 –

Niedziela

 

 

   9.00

 

       

     O Boże błogosławieństwo, opiekę

         Matki Bożej, potrzebne łaski dla Pani

         Danuty.  Intencja od mieszkańców.              

 

09.06.2020 –

Wtorek

 

 

   17.00

 

       

  Śp. Stanisław Wołczek. Intencja

od rodziny i dzieci

 

 

11.06.2020 –

Czwartek

 

 

   12.00

Boże Ciało

       

      O Boże błogosławieństwo, opiekę

         Matki Bożej Nieustającej Pomocy,            

         zdrowie dla Iwony i Arkadiusza

         w rocznicę ślubu.           

 

14.06.2020 –

Niedziela

 

 

   10.00

 

       

             Śp. Janina Prosianowska.

 

 

17.06.2020 –

Wtorek

 

 

   17.00

 

       

             Śp. Kazimiera Hennig. Intencja

                    od syna Jana.              

 

21.06.2020 –

Niedziela

 

 

   10.00

 

       

        O Boże błogosławieństwo, opiekę

            Matki Bożej, zdrowie dla Pani

            Małgorzaty. Intencja od mieszkańców.

        

 

23.06.2020 –

Wtorek

 

 

   17.00

 

       

        O Boże błogosławieństwo w rodzinie.

                           

 

28.06.2020 –

Niedziela

 

 

   10.00

 

       

       O Boże błogosławieństwo, opiekę

            Matki Bożej, zdrowie dla Pana

            Jana Grycz. Intencja od mieszkańców.

 

 

*******************************************************

     

                Porządek nabożeństw w Czernej:

  Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P

 – odpust  8 grudnia

 

M S Z A    Ś W I Ę T A

                                                                                                     

Niedziela       godzina     10 00

Wtorek          godzina     17 00  (z wyjątkiem  okresu ferii i wakacji)

                                    ( po zmianie czasu na zimowy: godzina 16 00 )

Pasterka        godzina   2100 

Rezurekcja   godzina    900  

Boże Ciało    godzina    1200

*******************************************************

N A B O Ż E Ń S T W A

                                                                   

Gorzkie Żale   w niedziele W.P po mszy świętej.

Majowe           W czasie epidemii  TYLKO WE WTORKI I

                                         W NIEDZIELĘ PO MSZY ŚWIĘTEJ.

                          od poniedziałku do soboty: godzina  17 00

                           ( w niedziele po mszy świętej )

Różaniec         od poniedziałku do soboty: godzina  17 00

                         ( w niedziele: godzina  930 )

Wypominki     w listopadzie po mszy świętej.

***************************************

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W IŁOWEJ

Kościół Filialny  Niepokalanego Poczęcia N.M.P

w Czernej

Kancelaria Parafialna w Iłowej  przyjmuje interesantów:

   Wtorek  po Mszy Św. wieczornej

Sobota  po Mszy Św. porannej

W święta kancelaria nieczynna. 

Podczas wizyty duszpasterskiej czynna po wcześniejszym zgłoszeniu.

Tel. 68-377-48-72 ( Parafia)    Opiekun Kościoła: Ks. Mariusz Rogala CM  tel. 505-024-755

Konto Bankowe Parafii:  3896580006000015600001

W sprawach pogrzebowych: przed lub po mszy świętej lub telefonicznie

***************************************************************************

Czerna

      Kościół filialny Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej

 Czerna - wieś w gminie Iłowa. Stara osada puszczańska, wzmiankowana w 1474 r. jako Zschersdorf. W XV-XVI w. była lennem Kittlitzów i Kottwitzów, po czym przeszła w bezpośrednie władanie książąt żagańskich. Z 1482 r. pochodzi wzmianka o kuźnicy żelaza. W 1772 r. wybudowano tutaj wielki piec. W 1786 r. miejscowy zakład hutniczy zatrudniał 45 osób, a 1/3 miejscowej produkcji żelaza eksportowana była do Polski (po 1945 r. miejscową hutę rozebrano). Pałac w Czernej wybudowany został w 1899 r. z inicjatywy Fryderyka Gloecknera, właściciela huty żelaza i odlewni. Obiekt przebudowano w 1907 i 1930 r. W sąsiedztwie pałacu jest  zabytkowy park.

   

 

PAŁAC

Zespół pałacowy zlokalizowany jest na wschód od wsi Czerna i oddzielony od niej lasem. Założenie tworzą dwa odrębne zespoły kompozycyjne, do których prowadzą dwie drogi. Pałac z parkiem ulokowane są na północy, bliżej wsi. Park od strony północnej i zachodniej łączy się z lasem. Położne na południu podwórze gospodarcze, zabudowane budyn­kami gospodarczymi i mieszkalnymi, nie ma charakteru folwarku. Prawdopodobnie było ono zapleczem dla rezydencji. Pierwszymi znanymi właścicielami Czernej był ród von Kottwitzów, władający miejscowością w latach 1474 -1538. Po śmierci Christophera von Kottwitz (w 1538 roku), wieś została włączona do księstwa żagańskiego.

W 1601 roku Czerna przeszła we władanie miasta Żagań, a od 1628 roku należała do Albrechta Wallensteina, by w 1638 roku wrócić po­nownie pod zarząd miasta. Ostatecznie – od 1651 roku lub 1670 roku do 1945 roku Czerna została włączona do żagańskich dóbr książęcych.

Tak zwany dwór leśny, położony na wschód od wsi, został wydzielony w 1552 roku i został wówczas własnością Puckela, następnie, od 1565 roku do 1601 roku Freinherra von Promnitz. W tym samym czasie czynsze z młyna i kuźni – położonych na terenie wsi pobierali kolejno przedstawiciele rodów: von Kottwitz (do 1538 roku), von Oppel (1538 - 1560), von Pirser (1574), von Jarnitz (1585 - 1588) i von Racwitz (1589 - 1592). Z informacji źródłowych wynika, że w 1660 roku we wsi nie było folwarku ani siedziby szlacheckiej.
Obecny, pałac został wybudowany z inicjatywy braci Gloeckner, właścicieli huty szkła w Czernej, na początku XX wieku, co potwierdza chorągiewka umieszczona na dachu budynku z napisem „E. P. 1906”. Możliwe, że rezydencja została wzniesiona na miejscu dawnego dworu leśnego, być może z wykorzystaniem jego fundamentów. Równo­cześnie z budową pałacu założono niewielki park, zapewne komponowany z wykorzystaniem wcześniejszych nasadzeń. Pałac został wzniesiony na planie litery „L”, z elewacją frontową zwróconą na południe. Zachodnie skrzydło zaplanowane zostało jako dwutraktowe, z klatką schodową umiesz­czoną w trakcie wschodnim, natomiast południowe jako jednotraktowe, przy czym całą jego przestrzeń wypełnia obszerna sala reprezentacyjna, z prostokątnym narożnym anek­sem w północnowschodnim narożu, stanowiącym przyziemie wieży. Przy wschodniej elewacji skrzydła południowego umieszczony został otwarty ganek arkadowy z werandą, pod­kreślony eliptycznym ryzalitem i poprzedzony schodami. Dwukondygnacyjny budynek nakryty został wysokim dachem czterospadowym nad skrzydłem zachodnim połączonym z dachem dwuspadowym nad skrzydłem południowym. Trzykondygnacyjną wieżę narożną nakrywa zaś stromy dach czterospadowy. Do tak ukształtowanej budowli, w latach 30. XX wieku dostawiono parterowe skrzydło północne, aneks klatki schodowej, a wąską przestrzeń pomiędzy skrzydłem południowym i nowopowstałym, północnym, wypełniono wą­skim korytarzem. Nowe elementy nakryto dachami płaskimi. W efekcie powstał budynek o asymetrycznej kompozycji i mocno urozmaiconej bryle, złożonej z kilku zestawionych ze sobą segmentów. Elewacje rozczłonowane zostały ryzalitami, zwieńczonymi facjatami, zamkniętymi trójkątnymi i wklęsło wypukłymi szczytami, oraz aneksami zróżnicowanymi w kształcie i wielkości.

Wszystkie elewacje pałacu są tynkowane, artykułowane wyładowanymi gzymsami działowymi i koronującym, z boniowanymi listwami w narożach. Otwory okienne, o zróżnicowanym kształcie i wielkości, ujęte są w profilowane opaski, niektóre zwieńczone naczółkami falistymi.

Ponadto, elewację zdobią uskrzydlone główki putt, mo­tywy roślinne, stylizowane woluty i muszle oraz dekoracja płycinowa.
W okresie powojennym w pałacu mieścił się ośrodek wczasowo kolonijny Żagańskich Zakładów Przemysłu Włókienniczego. W latach 80. XX wieku swoją siedzibę miał tu Zakład Produkcyjny Zjednoczenia Przemysłowego Libella. Wtedy też przeprowadzono kapitalny remont zabytku. Obecnie, pałac znajduje się w rękach prywatnych. Nieużytkowany, nie­remontowany, popada w ruinę. W 2005 roku w pałacu wybuchł pożar. Obecnie budynek znajduje się w stanie ruiny.

 

KOŚCIÓŁ

Miejscowa społeczność z  zagospodarowań prywatnych ofiarowała miejsce oraz budynek ( stodoła) na potrzeby kultu Bożego. W miarę upływu lat został Kościół rozbudowany aż do stanu dzisiejszego. Mieszkańcy a jest ich około 300 gromadzą się na mszy świętej, nabożeństwach okolicznościowych, dbają o swoją świątynię otaczający teren.

 

 

 

GALERIA

 

Boże Narodzenie 2017 r.

 

>> Boże Narodzenie 2017 - film <<

 

Wielki Post 2018

 

Wielkanoc 2018

 

Boże Ciało 2018

 

 

 

 

Zaduszki 2018

 

 Adwent 2018

 

 

Boże Narodzenie 2018

 >> Boże Narodzenie 2018 - film <<

 

 

Przygotowanie do misji - maj 2019 (ogrodzenie, nowy krzyż misyjny)

 Zaduszki 2019

Adwent 2019

Boże Narodzenie 2019

 

Wielki Post 2020