TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU          11 listopada 2018

 

1. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.

2. Codziennie w listopadzie o godz. 16.30 modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach w kościele parafialnym. W Czernej we wtorki i w niedziele po mszy świętej.

3. Spotkania dla   narzeczonych. W parafii Nawiedzenia NMP w Żaganiu  w dniach od 25.11.2018 - 01.12.2018  odbędzie się katecheza przedmałżeńska. Spotkania odbywać się będą codziennie po wieczornej Mszy św. - około  g. 18.45 w Domu Katechetycznym.

4.Zostało zamontowane ogrzewanie indukcyjne we wszystkich  sektorach ławek w kościele parafialnym. Koszt wykonania tych prac to  83.000 zł.   Prace elektryczne w kościele zostały  zakończone.  Koszt  materiałów i prac to – 37.900 zł. Malowanie kościoła to 92.300 zł.  Razem wykonano prace za 213 tysięcy 200 zł.   W minionym tygodniu na remont kościoła ofiary złożyli:  Bronisława  - 100 zł, Krzysztof Rynkowski – 200 zł, Władysława – 100 zł, Stanisław Leja – 500 zł, ofiarodawca – 500 zł, Sabina Jund – 100 zł, Łucja – 150 zł, Barbara Fitz – 100 zł, ofiarodawca – 400 zł, ofiary składane na tegoroczne wypominki – 7. 570 zł.  Razem zebrano w minionym tygodniu –  9.720 zł. Odejmując tę  sumę od długu 163 tysięcy 550 zł pozostaje do uregulowania kwota  153 tysięcy 830 zł.  W trakcie remontu jest dach i wieża kościoła.  Dziękuję za tak życzliwe każde Wasze wsparcie remontu kościoła.  Niech Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność.                                                                                         

5. Bóg zapłać za złożone jeszcze wypominki. W sumie przekazaliśmy  na remont kościoła parafialnego kwotę 1,600 zł. Bóg zapłać Panu Adrianowi za zakup, montaż  telewizora, dzięki któremu zapewne łatwiej będzie nam brać udział w liturgii, szczególnie modląc się słowami pieśni. Całkowity koszt to kwota 1,800 zł. Bóg zapłać Wam kochani ofiarodawcy. Jeżeli ktoś ma pragnienie serca wesprzeć naszą wspólnotę to można ofiary składać w kopertach zaznaczając „Na potrzeby  Kościoła”. Bóg zapłać.

6. Ostatnio z naszej wspólnoty odszedł  do wieczności: +  Mieczysław Czarnota.  Módlmy się  dla zmarłego  o dar Bożego miłosierdzia.

     

 

 

   *************************************************************

 

 

 

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

 

 CZERNA –  L I S T O P A D    2018

 

DATA

GODZINA

INTENCJA

 

04.11.2018 –

    Niedziela

   

 

    10.00

 

 

       

Zmarłe Członkinie Róży Świętej Teresy.                                         

 

06.11.2018 –

   Wtorek

 

 

   16.00

 

       

 Śp. Zbigniew Grabowy. Intencja od Krystyny       

Rogalskiej z rodziną.

 

 

11.11.2018 –

   Niedziela

 

 

   10.00

 

       

Zmarli Rodzice: Stefania i Franciszek Gołębiowscy.

 

13.11.2018 –

   Wtorek

 

 

  16.00

 

       

 Śp. Zbigniew Grabowy. Intencja uczestników

      pogrzebu.

 

 

18.11.2018 –

   Niedziela

 

 

   10.00

 

       

Zmarli z rodziny Wołczek i Babulów.                                          

 

20.11.2018 –

   Wtorek

 

 

 

   16.00

 

       

Śp. Zbigniew Grabowy. Intencja od żony Ireny.

 

 

25.11.2018 –

   Niedziela

 

 

 

   10.00

 

       

 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej,

 Dary Ducha Świętego dla Mariusza z okazji

 18 rocznicy urodzin.                                    

 

27.11.2018 –

   Wtorek

 

 

 

 

  16.00

 

       

Śp. Zbigniew Grabowy. Intencja od córki Wioletty

z wnukami.                                    

 

**************************************************************

 

                      

                Porządek nabożeństw w Czernej:

  Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P  – odpust  8 grudnia

 

M S Z A    Ś W I Ę T A

                                                                                                     

Niedziela       godzina     10 00

Wtorek          godzina     17 00  (z wyjątkiem  okresu ferii i wakacji)

                                    ( po zmianie czasu na zimowy: godzina 16 00 )

Pasterka        godzina   2100 

Rezurekcja   godzina    900  

Boże Ciało    godzina    1200

*******************************************************

N A B O Ż E Ń S T W A

                                                                   

Gorzkie Żale   w niedziele W.P po mszy świętej.

Majowe           od poniedziałku do soboty: godzina  17 00

                         ( w niedziele po mszy świętej )

Różaniec         od poniedziałku do soboty: godzina  17 00

                         ( w niedziele: godzina  930 )

Wypominki     w listopadzie po mszy świętej.

***************************************

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W IŁOWEJ

Kościół Filialny  Niepokalanego Poczęcia N.M.P

w Czernej

Kancelaria Parafialna  przyjmuje interesantów:

   Wtorek  po Mszy Św. wieczornej

Sobota  po Mszy Św. porannej

W święta kancelaria nieczynna.  Podczas wizyty duszpasterskiej czynna w soboty po mszy porannej do 9.30

Tel. 68-377-48-72 ( Parafia)    Opiekun Kościoła: Ks. Mariusz Rogala CM  tel. 505-024-755

Konto Bankowe:3896580006000015600001

W sprawach pogrzebowych: przed lub po mszy świętej lub telefonicznie

***************************************************************************

Czerna

      Kościół filialny Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej

 

Czerna - wieś w gminie Iłowa. Stara osada puszczańska, wzmiankowana w 1474 r. jako Zschersdorf. W XV-XVI w. była lennem Kittlitzów i Kottwitzów, po czym przeszła w bezpośrednie władanie książąt żagańskich. Z 1482 r. pochodzi wzmianka o kuźnicy żelaza. W 1772 r. wybudowano tutaj wielki piec. W 1786 r. miejscowy zakład hutniczy zatrudniał 45 osób, a 1/3 miejscowej produkcji żelaza eksportowana była do Polski (po 1945 r. miejscową hutę rozebrano). Pałac w Czernej wybudowany został w 1899 r. z inicjatywy Fryderyka Gloecknera, właściciela huty żelaza i odlewni. Obiekt przebudowano w 1907 i 1930 r. W sąsiedztwie pałacu jest  zabytkowy park.

PAŁAC

Zespół pałacowy zlokalizowany jest na wschód od wsi Czerna i oddzielony od niej lasem. Założenie tworzą dwa odrębne zespoły kompozycyjne, do których prowadzą dwie drogi. Pałac z parkiem ulokowane są na północy, bliżej wsi. Park od strony północnej i zachodniej łączy się z lasem. Położne na południu podwórze gospodarcze, zabudowane budyn­kami gospodarczymi i mieszkalnymi, nie ma charakteru folwarku. Prawdopodobnie było ono zapleczem dla rezydencji. Pierwszymi znanymi właścicielami Czernej był ród von Kottwitzów, władający miejscowością w latach 1474 -1538. Po śmierci Christophera von Kottwitz (w 1538 roku), wieś została włączona do księstwa żagańskiego.

W 1601 roku Czerna przeszła we władanie miasta Żagań, a od 1628 roku należała do Albrechta Wallensteina, by w 1638 roku wrócić po­nownie pod zarząd miasta. Ostatecznie – od 1651 roku lub 1670 roku do 1945 roku Czerna została włączona do żagańskich dóbr książęcych.

Tak zwany dwór leśny, położony na wschód od wsi, został wydzielony w 1552 roku i został wówczas własnością Puckela, następnie, od 1565 roku do 1601 roku Freinherra von Promnitz. W tym samym czasie czynsze z młyna i kuźni – położonych na terenie wsi pobierali kolejno przedstawiciele rodów: von Kottwitz (do 1538 roku), von Oppel (1538 - 1560), von Pirser (1574), von Jarnitz (1585 - 1588) i von Racwitz (1589 - 1592). Z informacji źródłowych wynika, że w 1660 roku we wsi nie było folwarku ani siedziby szlacheckiej.
Obecny, pałac został wybudowany z inicjatywy braci Gloeckner, właścicieli huty szkła w Czernej, na początku XX wieku, co potwierdza chorągiewka umieszczona na dachu budynku z napisem „E. P. 1906”. Możliwe, że rezydencja została wzniesiona na miejscu dawnego dworu leśnego, być może z wykorzystaniem jego fundamentów. Równo­cześnie z budową pałacu założono niewielki park, zapewne komponowany z wykorzystaniem wcześniejszych nasadzeń. Pałac został wzniesiony na planie litery „L”, z elewacją frontową zwróconą na południe. Zachodnie skrzydło zaplanowane zostało jako dwutraktowe, z klatką schodową umiesz­czoną w trakcie wschodnim, natomiast południowe jako jednotraktowe, przy czym całą jego przestrzeń wypełnia obszerna sala reprezentacyjna, z prostokątnym narożnym anek­sem w północnowschodnim narożu, stanowiącym przyziemie wieży. Przy wschodniej elewacji skrzydła południowego umieszczony został otwarty ganek arkadowy z werandą, pod­kreślony eliptycznym ryzalitem i poprzedzony schodami. Dwukondygnacyjny budynek nakryty został wysokim dachem czterospadowym nad skrzydłem zachodnim połączonym z dachem dwuspadowym nad skrzydłem południowym. Trzykondygnacyjną wieżę narożną nakrywa zaś stromy dach czterospadowy. Do tak ukształtowanej budowli, w latach 30. XX wieku dostawiono parterowe skrzydło północne, aneks klatki schodowej, a wąską przestrzeń pomiędzy skrzydłem południowym i nowopowstałym, północnym, wypełniono wą­skim korytarzem. Nowe elementy nakryto dachami płaskimi. W efekcie powstał budynek o asymetrycznej kompozycji i mocno urozmaiconej bryle, złożonej z kilku zestawionych ze sobą segmentów. Elewacje rozczłonowane zostały ryzalitami, zwieńczonymi facjatami, zamkniętymi trójkątnymi i wklęsło wypukłymi szczytami, oraz aneksami zróżnicowanymi w kształcie i wielkości.

Wszystkie elewacje pałacu są tynkowane, artykułowane wyładowanymi gzymsami działowymi i koronującym, z boniowanymi listwami w narożach. Otwory okienne, o zróżnicowanym kształcie i wielkości, ujęte są w profilowane opaski, niektóre zwieńczone naczółkami falistymi.

Ponadto, elewację zdobią uskrzydlone główki putt, mo­tywy roślinne, stylizowane woluty i muszle oraz dekoracja płycinowa.
W okresie powojennym w pałacu mieścił się ośrodek wczasowo kolonijny Żagańskich Zakładów Przemysłu Włókienniczego. W latach 80. XX wieku swoją siedzibę miał tu Zakład Produkcyjny Zjednoczenia Przemysłowego Libella. Wtedy też przeprowadzono kapitalny remont zabytku. Obecnie, pałac znajduje się w rękach prywatnych. Nieużytkowany, nie­remontowany, popada w ruinę. W 2005 roku w pałacu wybuchł pożar. Obecnie budynek znajduje się w stanie ruiny.

KOŚCIÓŁ

Miejscowa społeczność z  zagospodarowań prywatnych ofiarowała miejsce oraz budynek ( stodoła) na potrzeby kultu Bożego. W miarę upływu lat został Kościół rozbudowany aż do stanu dzisiejszego. Mieszkańcy a jest ich około 300 gromadzą się na mszy świętej, nabożeństwach okolicznościowych, dbają o swoją świątynię otaczający teren.

 

GALERIA

 

Boże Ciało 2018