PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 15 lipca 2018

 

1.  Pan Jezus wysłał swoich uczniów na pierwszą misję. Wyposażył ich obficie w dary duchowe. Cały Kościół do dzisiaj jest wyposażony w te duchowe dary, szczególnie pod postacią sakramentów świętych. Możemy z nich owocnie korzystać tylko wtedy, gdy zaufamy Jezusowi.

2. Jutro wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z góry Karmel. Z tej okazji zachęcamy wszystkich do świadomego noszenia przy sobie znaków przynależności do Chrystusa. Jednym z tych znaków jest szkaplerz lub medalik zawieszony na szyi albo noszony w kieszeni ubrania. Przypominamy, że taki znak powinien być pobłogosławiony przez kapłana i noszony w godny sposób. Pamiętajmy o słowach Chrystusa: „kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, do tego Ja przyznam się przed Ojcem moim”.

3.Pragnę podzielić się z Wami  radosną wiadomością, że w minionym tygodniu podpisałem umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykorzystanie przydzielonej dotacji w wysokości 200.000 tysięcy złotych na remont dachu wieży i części nawowej od strony wieży. W kosztach tego remontu partycypuje też parafia w wysokości 30.000 tysięcy złotych. Proszę Was o modlitwę, by wszystkie prace przebiegały bezpiecznie. Proszę Was o modlitwę w intencji architektów, inżynierów, pracowników podczas wszystkich remontowych prac.  W tej chwili drugi sektor ławek jest przygotowany do wyłożenia panelami grzewczymi. Jest to droga inwestycja, ale tania w eksploatacji i estetyczna. Została usunięta podłoga z legarami i wylany wyrównawczy beton z ociepleniem. Koszt grzania przez jedną Mszę św. całego obiektu wyniesie 24 zł. Cały czas trwają prace związane z modernizacją i całkowita wymianą okablowania elektrycznego. O kosztach tych prac poinformuję Was po zakończeniu inwestycji. Ks. Proboszcz

4. Ofiary na remont kościoła  parafialnego złożyli: Marysia – 100 zł, Zofia – 200 zł, Ryszard i Stanisława – 400 zł, ofiarodawca – 100 zł, Helena Nawrocka – 100 zł, Arletta i Marek – 100 zł, Maria – 150 zł, ofiarodawcy – 200 zł, Maria i Franciszek – 200 zł, ofiarodawca – 100 zł, Irena Lewicka – 100 zł, Anna i Mariusz z rodziną – 500 zł. Zebrano w sumie 2.250 zł .  Koszt renowacji dwóch witraży to 28.000 zł.  Z ubiegłego tygodnia pozostawał dług w wysokości 5.150 zł. Dzięki ofiarom  z minionego tygodnia dług zmniejszył się do wysokości 2.900  zł. Bóg zapłać za tak życzliwe każde Wasze wsparcie remontu kościoła parafialnego..  Niech Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność. 

5.Wszystkim wypoczywającym na wakacjach, gościom przybyłym życzymy wiele dobrego a przede wszystkim spotkania z Jezusem w pięknie otaczającej nas przyrody.

 

6. Ostatnio z naszej wspólnoty odeszła  do wieczności: + Urszula Sokół.  Prośmy dla zmarłej  o dar Bożego miłosierdzia.

 

 

 

 

   *************************************************************

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

 

 CZERNA –  L I P I E C   2018

 

DATA

GODZINA

INTENCJA

 

01.07.2018 –

   Niedziela

 

 

10.00

 

 

       

         O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej,

             potrzebne łaski, zdrowie dla Piotra z okazji

             imienin. Intencja od mieszkańców.

            

 

08.07.2018 –

    Niedziela

   

 

10.00

 

 

       

         Śp. Władysław Kaliński oraz Stefania (ona),

                Marian, Emil, Albina (ona).                           

 

15.07.2018 –

   Niedziela

 

 

10.00

 

       

         Śp. Ludmiła (ona), Piotr Ganczarek oraz

               Janina i Eugeniusz.                                     

 

22.07.2018 –

   Niedziela

 

 

 

10.00

 

       

         Śp. Stanisław w 3 rocznicę śmierci.                                    

 

29.07.2018 –

   Niedziela

 

 

 

10.00

 

       

          Śp. Andrzej Brzozowski w 25 rocznicę śmierci

                oraz Józefa (ona).                                    

 

 

 

 **************************************************************

 

                      

                Porządek nabożeństw w Czernej:

  Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P  – odpust  8 grudnia

 

M S Z A    Ś W I Ę T A

                                                                                                     

Niedziela       godzina     10 00

Wtorek          godzina     17 00  (z wyjątkiem  okresu ferii i wakacji)

                                    ( po zmianie czasu na zimowy: godzina 16 00 )

Pasterka        godzina   2100 

Rezurekcja   godzina    900  

Boże Ciało    godzina    1200

*******************************************************

N A B O Ż E Ń S T W A

                                                                   

Gorzkie Żale   w niedziele W.P po mszy świętej.

Majowe           od poniedziałku do soboty: godzina  17 00

                         ( w niedziele po mszy świętej )

Różaniec         od poniedziałku do soboty: godzina  17 00

                         ( w niedziele: godzina  930 )

Wypominki     w listopadzie po mszy świętej.

***************************************

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W IŁOWEJ

Kościół Filialny  Niepokalanego Poczęcia N.M.P

w Czernej

Kancelaria Parafialna  przyjmuje interesantów:

   Wtorek  po Mszy Św. wieczornej

Sobota  po Mszy Św. porannej

W święta kancelaria nieczynna.  Podczas wizyty duszpasterskiej czynna w soboty po mszy porannej do 9.30

Tel. 68-377-48-72 ( Parafia)    Opiekun Kościoła: Ks. Mariusz Rogala CM  tel. 505-024-755

Konto Bankowe:3896580006000015600001

W sprawach pogrzebowych: przed lub po mszy świętej lub telefonicznie

***************************************************************************

Czerna

      Kościół filialny Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej

 

Czerna - wieś w gminie Iłowa. Stara osada puszczańska, wzmiankowana w 1474 r. jako Zschersdorf. W XV-XVI w. była lennem Kittlitzów i Kottwitzów, po czym przeszła w bezpośrednie władanie książąt żagańskich. Z 1482 r. pochodzi wzmianka o kuźnicy żelaza. W 1772 r. wybudowano tutaj wielki piec. W 1786 r. miejscowy zakład hutniczy zatrudniał 45 osób, a 1/3 miejscowej produkcji żelaza eksportowana była do Polski (po 1945 r. miejscową hutę rozebrano). Pałac w Czernej wybudowany został w 1899 r. z inicjatywy Fryderyka Gloecknera, właściciela huty żelaza i odlewni. Obiekt przebudowano w 1907 i 1930 r. W sąsiedztwie pałacu jest  zabytkowy park.

PAŁAC

Zespół pałacowy zlokalizowany jest na wschód od wsi Czerna i oddzielony od niej lasem. Założenie tworzą dwa odrębne zespoły kompozycyjne, do których prowadzą dwie drogi. Pałac z parkiem ulokowane są na północy, bliżej wsi. Park od strony północnej i zachodniej łączy się z lasem. Położne na południu podwórze gospodarcze, zabudowane budyn­kami gospodarczymi i mieszkalnymi, nie ma charakteru folwarku. Prawdopodobnie było ono zapleczem dla rezydencji. Pierwszymi znanymi właścicielami Czernej był ród von Kottwitzów, władający miejscowością w latach 1474 -1538. Po śmierci Christophera von Kottwitz (w 1538 roku), wieś została włączona do księstwa żagańskiego.

W 1601 roku Czerna przeszła we władanie miasta Żagań, a od 1628 roku należała do Albrechta Wallensteina, by w 1638 roku wrócić po­nownie pod zarząd miasta. Ostatecznie – od 1651 roku lub 1670 roku do 1945 roku Czerna została włączona do żagańskich dóbr książęcych.

Tak zwany dwór leśny, położony na wschód od wsi, został wydzielony w 1552 roku i został wówczas własnością Puckela, następnie, od 1565 roku do 1601 roku Freinherra von Promnitz. W tym samym czasie czynsze z młyna i kuźni – położonych na terenie wsi pobierali kolejno przedstawiciele rodów: von Kottwitz (do 1538 roku), von Oppel (1538 - 1560), von Pirser (1574), von Jarnitz (1585 - 1588) i von Racwitz (1589 - 1592). Z informacji źródłowych wynika, że w 1660 roku we wsi nie było folwarku ani siedziby szlacheckiej.
Obecny, pałac został wybudowany z inicjatywy braci Gloeckner, właścicieli huty szkła w Czernej, na początku XX wieku, co potwierdza chorągiewka umieszczona na dachu budynku z napisem „E. P. 1906”. Możliwe, że rezydencja została wzniesiona na miejscu dawnego dworu leśnego, być może z wykorzystaniem jego fundamentów. Równo­cześnie z budową pałacu założono niewielki park, zapewne komponowany z wykorzystaniem wcześniejszych nasadzeń. Pałac został wzniesiony na planie litery „L”, z elewacją frontową zwróconą na południe. Zachodnie skrzydło zaplanowane zostało jako dwutraktowe, z klatką schodową umiesz­czoną w trakcie wschodnim, natomiast południowe jako jednotraktowe, przy czym całą jego przestrzeń wypełnia obszerna sala reprezentacyjna, z prostokątnym narożnym anek­sem w północnowschodnim narożu, stanowiącym przyziemie wieży. Przy wschodniej elewacji skrzydła południowego umieszczony został otwarty ganek arkadowy z werandą, pod­kreślony eliptycznym ryzalitem i poprzedzony schodami. Dwukondygnacyjny budynek nakryty został wysokim dachem czterospadowym nad skrzydłem zachodnim połączonym z dachem dwuspadowym nad skrzydłem południowym. Trzykondygnacyjną wieżę narożną nakrywa zaś stromy dach czterospadowy. Do tak ukształtowanej budowli, w latach 30. XX wieku dostawiono parterowe skrzydło północne, aneks klatki schodowej, a wąską przestrzeń pomiędzy skrzydłem południowym i nowopowstałym, północnym, wypełniono wą­skim korytarzem. Nowe elementy nakryto dachami płaskimi. W efekcie powstał budynek o asymetrycznej kompozycji i mocno urozmaiconej bryle, złożonej z kilku zestawionych ze sobą segmentów. Elewacje rozczłonowane zostały ryzalitami, zwieńczonymi facjatami, zamkniętymi trójkątnymi i wklęsło wypukłymi szczytami, oraz aneksami zróżnicowanymi w kształcie i wielkości.

Wszystkie elewacje pałacu są tynkowane, artykułowane wyładowanymi gzymsami działowymi i koronującym, z boniowanymi listwami w narożach. Otwory okienne, o zróżnicowanym kształcie i wielkości, ujęte są w profilowane opaski, niektóre zwieńczone naczółkami falistymi.

Ponadto, elewację zdobią uskrzydlone główki putt, mo­tywy roślinne, stylizowane woluty i muszle oraz dekoracja płycinowa.
W okresie powojennym w pałacu mieścił się ośrodek wczasowo kolonijny Żagańskich Zakładów Przemysłu Włókienniczego. W latach 80. XX wieku swoją siedzibę miał tu Zakład Produkcyjny Zjednoczenia Przemysłowego Libella. Wtedy też przeprowadzono kapitalny remont zabytku. Obecnie, pałac znajduje się w rękach prywatnych. Nieużytkowany, nie­remontowany, popada w ruinę. W 2005 roku w pałacu wybuchł pożar. Obecnie budynek znajduje się w stanie ruiny.

KOŚCIÓŁ

Miejscowa społeczność z  zagospodarowań prywatnych ofiarowała miejsce oraz budynek ( stodoła) na potrzeby kultu Bożego. W miarę upływu lat został Kościół rozbudowany aż do stanu dzisiejszego. Mieszkańcy a jest ich około 300 gromadzą się na mszy świętej, nabożeństwach okolicznościowych, dbają o swoją świątynię otaczający teren.

 

GALERIA

 

Boże Ciało 2018