Ogłoszenia  Intencje  - Informacje - Galeria

 

  


 

  

 

 

  NIEDZIELA    JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA     26 listopada 2023

 

 

  1. Mamy Króla! Jest nim Jezus Chrystus – Zbawiciel, Król wszechświata. Należymy do królewskiego rodu i z Chrystusem mamy udział w królewskim kapłaństwie. Znakiem Jego królowania nie jest jednak korona, lecz krzyż zbawienia, który wisi na ścianach naszych domów, jest wpisany w nasze serca i którym znaczymy siebie, gdy stajemy do modlitwy. A ponieważ szlachectwo zobowiązuje, niech świadomość przynależności do królewskiego rodu zobowiązuje nas do godnego życia.
  2. Kolejny rok liturgiczny kończymy uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi możemy dziś uzyskać odpust zupełny. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Akt poświęcenia odmówimy przed błogosławieństwem.
  3. Jutro modlitewne spotkanie Apostolatu Maryjnego o g. 15.30 na plebanii, potem Msza św. i Nowenna przygotowująca do przeżycia 200 -lecia Objawień Matki Bożej od Cudownego Medalika.
  4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Roraty w Iłowej codziennie o g. 17.00, natomiast w soboty o g. 8.00. W Czernej we wtorki o g. 17.00  Od pierwszej niedzieli adwentu  opłatki będzie można nabyć w przedsionku. Złożone  ofiary przeznaczamy na remont kościoła parafialnego i w cześci naszego dachu.
  5. Różaniec w intencji zmarłych polecanych w wypominkach codziennie w Iłowej  o godz. 16.30. W Czernej we wtorki i w niedziele. 
  6. W tym tygodniu będziemy przeżywać I piątek i sobotę miesiąca. W I piątek zapraszamy do modlitwy wynagradzającej Sercu Jezusa za zniewagi i grzechy świata o g. 8.00. Dar komunii i spowiedzi św. W tym dniu od g. 9.00 kapłani udadzą się do chorych i starszych mieszkańców Iłowej z komunią św. W I sobotę miesiąca o g. 8.00 wraz z Apostolatem Maryjnym, Członkami Nocnej Adoracji i Różami Różańcowymi modlimy się o nawrócenie grzeszników. W tym dniu będzie zmiana tajemnic żywego różańca.
  7. W minionym tygodniu na remont kościoła  parafialnego ofiary złożyli: Teresa i Bernard Kozdęba – 370 zł, Ewa i Edward – 200 zł, Władysława i Józef – 200 zł, Janina Chomka – 100 zł.  W sumie w minionym tygodniu zebraliśmy 870 zł. Dodając tę sumę do 25.625 zł  – wychodzi bilans dodatni – 26.495 zł.  Niech dobry Bóg swoim błogosławieństwem wynagradza Waszą hojność. Bóg zapłać. W naszych najbliższych wydatkach czeka nas zapłacenie projektu wykonawczego i uzgodnienia na drogę wokół kościoła, na nowy krzyż przy kościele a także wkład własny przy remoncie elewacji i organów.
  8. W minionym tygodniu na remont naszego dachu ofiary złożyli:  Władysław Prosianowski 200,00 zł.  Państwo Stopyra 200,00 zł. Pozostaje do spłacenia kwota: 9,470.00 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary.
  9. W przedsionku  można kupić prasę katolicką. Jest GOŚĆ NIEDZIELNY, tygodnik NIEDZIELA .

 

                   

                                    

 

 

 

 

 *************************************************************

 

 

 

 

 

 

                INTENCJE       MSZALNE 

                                                      

 

                                       L I S T O P A D         2023 

 

 

DATA

GODZINA

INTENCJA

 

05.11.2023 –

Niedziela

 

 

         10.00

 

 

        Zmarłe Członkinie  Róży Św. Teresy.

                       

 

07.11.2023 –

Wtorek

 

 

         16.00

 

 

          W intencjach ofiarodawców dachu: Anna i              Ireneusz Deptuch, Ofiarodawca, Danuta i Edward Dereń.   

 

 

12.11.2023 –

Niedziela

 

 

         10.00

 

 

          Zmarli z rodziny Wołczek i  Mieczkowski.

 

 

14.11.2023 –

Wtorek

 

 

         16.00

 

 

          Śp. Irena Grabowa.  Int. od córki Wioletty z Mariuszem  i Jasiem.                                                          

 

19.11.2023 –

Niedziela

 

 

         10.00

 

 

          Śp.  Irena i  Zbigniew Grabowy.                                                          

 

21.11.2023 –

Wtorek

 

 

         16.00

 

 

          Zmarli rodzice: Albina (ona)  i Emil.                                                         

 

26.11.2023 –

Niedziela

 

 

         10.00

 

 

          Śp.  Janina, Eugeniusz Skibińscy.

 

28.11.2023 –

Wtorek

 

 

         16.00

 

 

          Śp.  Maria i Stanisław.                                                           

 

 

*******************************************************

 

  Porządek nabożeństw w Czernej:

         Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P

 – odpust  8 grudnia

 

M S Z A    Ś W I Ę T A

                                                                                                     

Niedziela       godzina     10 00

Wtorek          godzina     17 00  (z wyjątkiem  okresu ferii i wakacji)

                                    ( po zmianie czasu na zimowy: godzina 16 00 )

Pasterka        godzina   2000

Rezurekcja   godzina    9‎00  ‎

Boże Ciało    godzina    1200

*******************************************************

N A B O Ż E Ń S T W A

                                                                   

Gorzkie Żale   w niedziele W.P po mszy świętej.

Majowe          wtorek i  w  niedziele po mszy świętej 

Różaniec         codziennie o godzinie  1700     ( w niedziela: godzina  930 )

Wypominki     w listopadzie po mszy świętej.

***************************************

 

 

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

W IŁOWEJ

Kościół Filialny  Niepokalanego Poczęcia N.M.P

w Czernej

Kancelaria Parafialna w Iłowej  przyjmuje interesantów:

   Wtorek  po Mszy Św. wieczornej

Sobota  po Mszy Św. porannej

W święta kancelaria nieczynna. 

Podczas wizyty duszpasterskiej czynna po wcześniejszym zgłoszeniu.

Tel. 68-377-48-72 ( Parafia)    Opiekun Kościoła: Ks. Mariusz Rogala CM  tel. 505-024-755

Konto Bankowe Parafii:  3896580006000015600001

W sprawach pogrzebowych: przed lub po mszy świętej lub telefonicznie

***************************************************************************

Czerna

      Kościół filialny Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej

 Czerna - wieś w gminie Iłowa. Stara osada puszczańska, wzmiankowana w 1474 r. jako Zschersdorf. W XV-XVI w. była lennem Kittlitzów i Kottwitzów, po czym przeszła w bezpośrednie władanie książąt żagańskich. Z 1482 r. pochodzi wzmianka o kuźnicy żelaza. W 1772 r. wybudowano tutaj wielki piec. W 1786 r. miejscowy zakład hutniczy zatrudniał 45 osób, a 1/3 miejscowej produkcji żelaza eksportowana była do Polski (po 1945 r. miejscową hutę rozebrano). Pałac w Czernej wybudowany został w 1899 r. z inicjatywy Fryderyka Gloecknera, właściciela huty żelaza i odlewni. Obiekt przebudowano w 1907 i 1930 r. W sąsiedztwie pałacu jest  zabytkowy park.

   

 

PAŁAC

Zespół pałacowy zlokalizowany jest na wschód od wsi Czerna i oddzielony od niej lasem. Założenie tworzą dwa odrębne zespoły kompozycyjne, do których prowadzą dwie drogi. Pałac z parkiem ulokowane są na północy, bliżej wsi. Park od strony północnej i zachodniej łączy się z lasem. Położne na południu podwórze gospodarcze, zabudowane budyn­kami gospodarczymi i mieszkalnymi, nie ma charakteru folwarku. Prawdopodobnie było ono zapleczem dla rezydencji. Pierwszymi znanymi właścicielami Czernej był ród von Kottwitzów, władający miejscowością w latach 1474 -1538. Po śmierci Christophera von Kottwitz (w 1538 roku), wieś została włączona do księstwa żagańskiego.

W 1601 roku Czerna przeszła we władanie miasta Żagań, a od 1628 roku należała do Albrechta Wallensteina, by w 1638 roku wrócić po­nownie pod zarząd miasta. Ostatecznie – od 1651 roku lub 1670 roku do 1945 roku Czerna została włączona do żagańskich dóbr książęcych.

Tak zwany dwór leśny, położony na wschód od wsi, został wydzielony w 1552 roku i został wówczas własnością Puckela, następnie, od 1565 roku do 1601 roku Freinherra von Promnitz. W tym samym czasie czynsze z młyna i kuźni – położonych na terenie wsi pobierali kolejno przedstawiciele rodów: von Kottwitz (do 1538 roku), von Oppel (1538 - 1560), von Pirser (1574), von Jarnitz (1585 - 1588) i von Racwitz (1589 - 1592). Z informacji źródłowych wynika, że w 1660 roku we wsi nie było folwarku ani siedziby szlacheckiej.
Obecny, pałac został wybudowany z inicjatywy braci Gloeckner, właścicieli huty szkła w Czernej, na początku XX wieku, co potwierdza chorągiewka umieszczona na dachu budynku z napisem „E. P. 1906”. Możliwe, że rezydencja została wzniesiona na miejscu dawnego dworu leśnego, być może z wykorzystaniem jego fundamentów. Równo­cześnie z budową pałacu założono niewielki park, zapewne komponowany z wykorzystaniem wcześniejszych nasadzeń. Pałac został wzniesiony na planie litery „L”, z elewacją frontową zwróconą na południe. Zachodnie skrzydło zaplanowane zostało jako dwutraktowe, z klatką schodową umiesz­czoną w trakcie wschodnim, natomiast południowe jako jednotraktowe, przy czym całą jego przestrzeń wypełnia obszerna sala reprezentacyjna, z prostokątnym narożnym anek­sem w północnowschodnim narożu, stanowiącym przyziemie wieży. Przy wschodniej elewacji skrzydła południowego umieszczony został otwarty ganek arkadowy z werandą, pod­kreślony eliptycznym ryzalitem i poprzedzony schodami. Dwukondygnacyjny budynek nakryty został wysokim dachem czterospadowym nad skrzydłem zachodnim połączonym z dachem dwuspadowym nad skrzydłem południowym. Trzykondygnacyjną wieżę narożną nakrywa zaś stromy dach czterospadowy. Do tak ukształtowanej budowli, w latach 30. XX wieku dostawiono parterowe skrzydło północne, aneks klatki schodowej, a wąską przestrzeń pomiędzy skrzydłem południowym i nowopowstałym, północnym, wypełniono wą­skim korytarzem. Nowe elementy nakryto dachami płaskimi. W efekcie powstał budynek o asymetrycznej kompozycji i mocno urozmaiconej bryle, złożonej z kilku zestawionych ze sobą segmentów. Elewacje rozczłonowane zostały ryzalitami, zwieńczonymi facjatami, zamkniętymi trójkątnymi i wklęsło wypukłymi szczytami, oraz aneksami zróżnicowanymi w kształcie i wielkości.

Wszystkie elewacje pałacu są tynkowane, artykułowane wyładowanymi gzymsami działowymi i koronującym, z boniowanymi listwami w narożach. Otwory okienne, o zróżnicowanym kształcie i wielkości, ujęte są w profilowane opaski, niektóre zwieńczone naczółkami falistymi.

Ponadto, elewację zdobią uskrzydlone główki putt, mo­tywy roślinne, stylizowane woluty i muszle oraz dekoracja płycinowa.
W okresie powojennym w pałacu mieścił się ośrodek wczasowo kolonijny Żagańskich Zakładów Przemysłu Włókienniczego. W latach 80. XX wieku swoją siedzibę miał tu Zakład Produkcyjny Zjednoczenia Przemysłowego Libella. Wtedy też przeprowadzono kapitalny remont zabytku. Obecnie, pałac znajduje się w rękach prywatnych. Nieużytkowany, nie­remontowany, popada w ruinę. W 2005 roku w pałacu wybuchł pożar. Obecnie budynek znajduje się w stanie ruiny.

 

KOŚCIÓŁ

Miejscowa społeczność z  zagospodarowań prywatnych ofiarowała miejsce oraz budynek ( stodoła) na potrzeby kultu Bożego. W miarę upływu lat został Kościół rozbudowany aż do stanu dzisiejszego. Mieszkańcy a jest ich około 300 gromadzą się na mszy świętej, nabożeństwach okolicznościowych, dbają o swoją świątynię otaczający teren.

 

 

 

GALERIA

 

Boże Narodzenie 2017 r.

 

>> Boże Narodzenie 2017 - film <<

 

Wielki Post 2018

 

Wielkanoc 2018

 

Boże Ciało 2018

 

 

 

 

Zaduszki 2018

 

 

 Adwent 2018

 

 

Boże Narodzenie 2018

 >> Boże Narodzenie 2018 - film <<

 

 

Przygotowanie do misji - maj 2019 (ogrodzenie, nowy krzyż misyjny)

 

 Zaduszki 2019

Adwent 2019

 

Boże Narodzenie 2019

 

Wielki Post 2020

 

Wielkanoc 2020

 

 

 Rokitno 2020 - USTANOWIENIE POSŁUGI LEKTORA PRZEZ ORDYNARIUSZA

 

 

Adwent 2020

 

 

Boże Narodzenie 2020

 

 

 

Wielki Post 2021

 

 

Ustanowienie posługi ministranta

                   

 

 

 

 

Wielkanoc 2021

 

 

Rozgrywki Służby Liturgicznej

 

 

Boże Ciało 2021

 

 

Remont dachu 2021

 

 

 

 

Zaduszki 2021

 

 

Adwent 2021

 

 

 

 Wielki Post 2022

 

 Wielkanoct 2022