Ogłoszenia  Intencje  - Informacje - Galeria

 

  


 

 

 

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  25 października 2020

 

1. Dzisiaj w kościołach (poza katedrami), które zostały konsekrowane, ale data ich konsekracji nie jest znana, obchodzona jest uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku uroczyście dwa dni: dzień swojego patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia obchodzony jest zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, aby był miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu.

2. W środę w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.

3.  Z przedsionka można zabrać przygotowane kartki do wpisania zmarłych na tegoroczne wypominki. Już tradycyjnie mniejsza kartka jest na wpisanie zmarłych na Mszę św. zbiorową 2 listopada o g. 15.00. Tutaj prosimy by nie wymieniać imion a np. zmarłych z rodz. Kowalskich itd. Natomiast na większych kartkach wymieniamy imiona czy nazwiska w mianowniku. Ofiary złożone z racji wypominek będą przeznaczone na remont dachu naszej świątyni.Wypominki proszę składać do koszyka.

4. W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według następującego porządku: 7.30; 9.00. 10.00 – w Borowem, 10.00 w Czernej, 11.00; o godz. 12.00 – procesja i różaniec na cmentarzu, g. 13.00 – Msza św. i po południu o g. 17.00 – Msza św. w małym kościele . W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności

5. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. W kościele parafialnym tego dnia sprawujemy trzy Msze Święte w następujących godzinach – g. 8.00 i o godz.15.00 – Msza św. z wypominkami i różańcem za zmarłych. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

6. Przed nami ostatni tydzień różańcowy. Przypominamy, że codziennie po zmianie czasu w kościele parafialnym o godz. 17.00 gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a wcześniej o g. 16.30 celebrujemy nabożeństwo różańcowe. W Czernej modlitwa różańcowa codziennie o g. 16.00 a we wtorki po mszy świętej.

7. W minionym tygodniu na remont kościoła parafialnego i spłacenie długu ofiary złożyli: ofiarodawca – 200 zł, Stanisława i Józef – 200 zł, Irena Lewicka – 200 zł, Janina – 200 zł. W sumie zebrano w minionym tygodniu 800 zł. Odejmując tę sumę od długu 65.510 zł, pozostaje do uregulowania  64.710 zł. Dziękujemy za dotychczasowe Wasze wsparcie remontu. Niech Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność. 

8. Szkółka Krzewów Ozdobnych PUDEŁEK w Iłowej ma w swojej ofercie sprzedaży chryzantemy.

9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką: GOŚĆ NIEDZIELNY I NIEDZIELA

10. W minionym tygodniu odeszli  do wieczności: + Anastazja Miśków

 

 

 

 

 

 *************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJE        MSZALNE

 

P A Ź D Z I E R N I K     2020

 

 

 

DATA

GODZINA

INTENCJA

 

04.10.2020 –

Niedziela

 

 

   10.00

 

       

     O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki  

         Bożej, potrzebne łaski dla Członkiń

          Róży Świętej Teresy.

 

 

06.10.2020 –

Wtorek

 

 

   17.00

 

       

      Śp. Eugenia Kaczmarek. Intencja od mamy

            i siostry Boszko z Czernej.

 

 

11.10.2020 –

Niedziela

 

 

   10.00

 

       

       Śp. Mirosław w 5 rocznicę śmierci.

 

 

13.10.2020 –

Wtorek

 

 

   17.00

 

       

        O Boże błogosławieństwo w rodzinie.

 

18.10.2020 –

Niedziela

 

 

   10.00

 

       

       Śp. Jadwiga, Kazimierz,

             Ryszard Kołakowscy.

 

 

20.10.2020 –

Wtorek

 

 

   17.00

 

       

        Śp. Janina Krawczyk. Intencja od syna

              z żoną.

 

25.10.2020 –

Niedziela

 

 

   10.00

 

       

       Śp. Katarzyna, Maria, Dawid Podgórny.

 

 

27.10.2020 –

Wtorek

 

 

   17.00

 

       

        Śp. Janina Krawczyk. Intencja od wnuków.

 

*************************************************************

 

 

 

     

                Porządek nabożeństw w Czernej:

  Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P

 – odpust  8 grudnia

 

M S Z A    Ś W I Ę T A

                                                                                                     

Niedziela       godzina     10 00

Wtorek          godzina     17 00  (z wyjątkiem  okresu ferii i wakacji)

                                    ( po zmianie czasu na zimowy: godzina 16 00 )

Pasterka        godzina   2100 

Rezurekcja   godzina    900  

Boże Ciało    godzina    1200

*******************************************************

N A B O Ż E Ń S T W A

                                                                   

Gorzkie Żale   w niedziele W.P po mszy świętej.

Majowe          od poniedziałku do soboty: godzina  17 00

                           ( w niedziele po mszy świętej )

Różaniec         od poniedziałku do soboty: godzina  17 00

                         ( w niedziele: godzina  930 )

Wypominki     w listopadzie po mszy świętej.

***************************************

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W IŁOWEJ

Kościół Filialny  Niepokalanego Poczęcia N.M.P

w Czernej

Kancelaria Parafialna w Iłowej  przyjmuje interesantów:

   Wtorek  po Mszy Św. wieczornej

Sobota  po Mszy Św. porannej

W święta kancelaria nieczynna. 

Podczas wizyty duszpasterskiej czynna po wcześniejszym zgłoszeniu.

Tel. 68-377-48-72 ( Parafia)    Opiekun Kościoła: Ks. Mariusz Rogala CM  tel. 505-024-755

Konto Bankowe Parafii:  3896580006000015600001

W sprawach pogrzebowych: przed lub po mszy świętej lub telefonicznie

***************************************************************************

Czerna

      Kościół filialny Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej

 Czerna - wieś w gminie Iłowa. Stara osada puszczańska, wzmiankowana w 1474 r. jako Zschersdorf. W XV-XVI w. była lennem Kittlitzów i Kottwitzów, po czym przeszła w bezpośrednie władanie książąt żagańskich. Z 1482 r. pochodzi wzmianka o kuźnicy żelaza. W 1772 r. wybudowano tutaj wielki piec. W 1786 r. miejscowy zakład hutniczy zatrudniał 45 osób, a 1/3 miejscowej produkcji żelaza eksportowana była do Polski (po 1945 r. miejscową hutę rozebrano). Pałac w Czernej wybudowany został w 1899 r. z inicjatywy Fryderyka Gloecknera, właściciela huty żelaza i odlewni. Obiekt przebudowano w 1907 i 1930 r. W sąsiedztwie pałacu jest  zabytkowy park.

   

 

PAŁAC

Zespół pałacowy zlokalizowany jest na wschód od wsi Czerna i oddzielony od niej lasem. Założenie tworzą dwa odrębne zespoły kompozycyjne, do których prowadzą dwie drogi. Pałac z parkiem ulokowane są na północy, bliżej wsi. Park od strony północnej i zachodniej łączy się z lasem. Położne na południu podwórze gospodarcze, zabudowane budyn­kami gospodarczymi i mieszkalnymi, nie ma charakteru folwarku. Prawdopodobnie było ono zapleczem dla rezydencji. Pierwszymi znanymi właścicielami Czernej był ród von Kottwitzów, władający miejscowością w latach 1474 -1538. Po śmierci Christophera von Kottwitz (w 1538 roku), wieś została włączona do księstwa żagańskiego.

W 1601 roku Czerna przeszła we władanie miasta Żagań, a od 1628 roku należała do Albrechta Wallensteina, by w 1638 roku wrócić po­nownie pod zarząd miasta. Ostatecznie – od 1651 roku lub 1670 roku do 1945 roku Czerna została włączona do żagańskich dóbr książęcych.

Tak zwany dwór leśny, położony na wschód od wsi, został wydzielony w 1552 roku i został wówczas własnością Puckela, następnie, od 1565 roku do 1601 roku Freinherra von Promnitz. W tym samym czasie czynsze z młyna i kuźni – położonych na terenie wsi pobierali kolejno przedstawiciele rodów: von Kottwitz (do 1538 roku), von Oppel (1538 - 1560), von Pirser (1574), von Jarnitz (1585 - 1588) i von Racwitz (1589 - 1592). Z informacji źródłowych wynika, że w 1660 roku we wsi nie było folwarku ani siedziby szlacheckiej.
Obecny, pałac został wybudowany z inicjatywy braci Gloeckner, właścicieli huty szkła w Czernej, na początku XX wieku, co potwierdza chorągiewka umieszczona na dachu budynku z napisem „E. P. 1906”. Możliwe, że rezydencja została wzniesiona na miejscu dawnego dworu leśnego, być może z wykorzystaniem jego fundamentów. Równo­cześnie z budową pałacu założono niewielki park, zapewne komponowany z wykorzystaniem wcześniejszych nasadzeń. Pałac został wzniesiony na planie litery „L”, z elewacją frontową zwróconą na południe. Zachodnie skrzydło zaplanowane zostało jako dwutraktowe, z klatką schodową umiesz­czoną w trakcie wschodnim, natomiast południowe jako jednotraktowe, przy czym całą jego przestrzeń wypełnia obszerna sala reprezentacyjna, z prostokątnym narożnym anek­sem w północnowschodnim narożu, stanowiącym przyziemie wieży. Przy wschodniej elewacji skrzydła południowego umieszczony został otwarty ganek arkadowy z werandą, pod­kreślony eliptycznym ryzalitem i poprzedzony schodami. Dwukondygnacyjny budynek nakryty został wysokim dachem czterospadowym nad skrzydłem zachodnim połączonym z dachem dwuspadowym nad skrzydłem południowym. Trzykondygnacyjną wieżę narożną nakrywa zaś stromy dach czterospadowy. Do tak ukształtowanej budowli, w latach 30. XX wieku dostawiono parterowe skrzydło północne, aneks klatki schodowej, a wąską przestrzeń pomiędzy skrzydłem południowym i nowopowstałym, północnym, wypełniono wą­skim korytarzem. Nowe elementy nakryto dachami płaskimi. W efekcie powstał budynek o asymetrycznej kompozycji i mocno urozmaiconej bryle, złożonej z kilku zestawionych ze sobą segmentów. Elewacje rozczłonowane zostały ryzalitami, zwieńczonymi facjatami, zamkniętymi trójkątnymi i wklęsło wypukłymi szczytami, oraz aneksami zróżnicowanymi w kształcie i wielkości.

Wszystkie elewacje pałacu są tynkowane, artykułowane wyładowanymi gzymsami działowymi i koronującym, z boniowanymi listwami w narożach. Otwory okienne, o zróżnicowanym kształcie i wielkości, ujęte są w profilowane opaski, niektóre zwieńczone naczółkami falistymi.

Ponadto, elewację zdobią uskrzydlone główki putt, mo­tywy roślinne, stylizowane woluty i muszle oraz dekoracja płycinowa.
W okresie powojennym w pałacu mieścił się ośrodek wczasowo kolonijny Żagańskich Zakładów Przemysłu Włókienniczego. W latach 80. XX wieku swoją siedzibę miał tu Zakład Produkcyjny Zjednoczenia Przemysłowego Libella. Wtedy też przeprowadzono kapitalny remont zabytku. Obecnie, pałac znajduje się w rękach prywatnych. Nieużytkowany, nie­remontowany, popada w ruinę. W 2005 roku w pałacu wybuchł pożar. Obecnie budynek znajduje się w stanie ruiny.

 

KOŚCIÓŁ

Miejscowa społeczność z  zagospodarowań prywatnych ofiarowała miejsce oraz budynek ( stodoła) na potrzeby kultu Bożego. W miarę upływu lat został Kościół rozbudowany aż do stanu dzisiejszego. Mieszkańcy a jest ich około 300 gromadzą się na mszy świętej, nabożeństwach okolicznościowych, dbają o swoją świątynię otaczający teren.

 

 

 

GALERIA

 

Boże Narodzenie 2017 r.

 

>> Boże Narodzenie 2017 - film <<

 

Wielki Post 2018

 

Wielkanoc 2018

 

Boże Ciało 2018

 

 

 

 

Zaduszki 2018

 

 Adwent 2018

 

 

Boże Narodzenie 2018

 >> Boże Narodzenie 2018 - film <<

 

 

Przygotowanie do misji - maj 2019 (ogrodzenie, nowy krzyż misyjny)

 Zaduszki 2019

Adwent 2019

Boże Narodzenie 2019

 

Wielki Post 2020