DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU     16 września 2018

1.  Pytania, które Pan Jezus postawił swoim uczniom w drodze pod Cezareą Filipową, są wciąż aktualne: za kogo uważają Mnie ludzie? A za kogo wy Mnie uważacie? Na te pytania każdy musi codziennie  dawać odpowiedź przed Bogiem i przed samym sobą. Musimy pamiętać, że pójście za Panem Jezusem wymaga wielu wyrzeczeń, ale to jest jedyna droga, by otrzymać niebo.

2. Dzisiaj także rozpoczęliśmy kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców, zwane Tygodniem Wychowania. Codziennie pamiętajmy o tej intencji w naszych osobistych i wspólnych modlitwach.

3. Dnia 17 września przypada kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Wspominamy wszystkich poległych na Wschodzie, deportowanych i zamęczonych na Syberii i w innych miejscach kaźni. Prosimy miłosiernego Boga o pokój i zgodę między narodami.

4. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na KUL.

5. Z racji prac remontowych kościoła parafialnego - wszystkie Msze św. w dni powszednie będą w małym kościele.

6.Zostało zamontowane ogrzewanie indukcyjne we wszystkich  sektorach ławek.  Koszt wykonania prac to  103.000 (sto trzy tysiące złotych). Dzięki przyznanym środkom z Urzędu Gminy w wysokości 20.000 tysięcy złotych przeznaczonych w budżecie na ochronę zabytków koszt za wykonanie ogrzewania wyniesie 83.000 zł. Dziękuję Radnym Gminy za poparcie wniosku.   Prace elektryczne w kościele zostały  zakończone.  Koszt  za wszystkie kable, tablice elektryczne, oprzyrządowania i prace związane z położeniem kabli wyniósł – 37.900 zł. I w tej chwili ofiary jakie składacie są przeznaczone na pokrycie tych kosztów.   Proszę Was o modlitwę w intencji architektów, inżynierów, pracowników podczas wszystkich remontowych prac. 

7.Ofiary na remont kościoła złożyli: Irena i Adam – 100 zł. mieszkańcy z Borowskiej 5a – 100 zł, Maria – 200 zł, Stanisław Bardecki – 100 zł, Edward i Helena Sieniawscy – 200 zł, od Renaty i Stanisława – 200 zł, Alicja i Piotr – 500 zł, Agnieszka i Radosław – 200 zł, Irena Lewicka – 100 zł, Ryszard i Genowefa Madej – 100 zł.   W minionym tygodniu zebrano 1.800zł.  Z ubiegłego tygodnia za  wymianę kabli elektrycznych, nagłośnieniowych, monitoringu i oprzyrządowania  pozostawał dług w wysokości 21.950  zł. Po odjęciu ofiar z minionego tygodnia pozostaje dług w wysokości  20.150  zł. Dziękuję za tak życzliwe każde Wasze wsparcie remontu kościoła.  Niech Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność. 

8. Dzisiaj „Magia Jesieni” u Pudełka w ogrodzie. Serdecznie zapraszamy

9. Miesiąc wrzesień upłynie pod znakiem uroczystości związanych ze „100 – leciem  NIEPODLEGŁOŚCI”. W dniu  29 września  o  g.11.00  będzie uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej miejsce funkcjonowania podczas II Wojny Światowej przejściowego obozu jenieckiego „Dulag Kunau” – w lesie pomiędzy Koninem Żagańskim a Jankową Żagańską. O g. 12.00 nastąpi oficjalne otwarcie nowo wybudowanej drogi i ścieżki rowerowej do strefy inwestycyjnej. O g. 14.00 rozpocznie się PIKNIK PATRIOTYCZNY– Mszą św. ZA OJCZYZNĘ, a następnie w Parku Dworskim odbędzie się  pokaz  musztry  UŁAŃSKIEJ przez Klub Kawaleryjski im 12 Pułku Ułanów Podolskich ze Szczecina. Jednym z uczestników Pułku jest iłowianin. Honorowy Patronat nad Piknikiem Patriotycznym przyjął Wojewoda Lubuski  Władysław Dajczak  i  Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak.

10. Zapraszamy na mszę świętą we wtorki w Czernej o g. 17.00

11. Ostatnio z naszej wspólnoty odeszli  do wieczności: + Jan Gałgani + Józef Paczkowski.  Prośmy dla zmarłych  o dar Bożego miłosierdzia.

                                     

 

 

 

   *************************************************************

 

 

 

 

 MSZE ŚWIĘTE

 

                                                                        WRZESIEŃ   2018

 

 

DATA

GODZINA

INTENCJA

 

02.09.2018 –

   Niedziela

 

 

     10.00

 

 

       

 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę 

 Matki Bożej dla Anny z okazji urodzin.                                           

 

04.09.2018 –

    Wtorek

   

 

    17.00

 

 

       

  Śp. Józefa (ona) Klaczkowska.

 Intencja od Krystyny Andrzeja.                                    

 

09.09.2018 –

   Niedziela

 

 

   10.00

 

       

 Śp. Witold Klaczkowski.   

 Intencja od Krystyny i Andrzeja.                                                                      

 

11.09.2018 –

   Wtorek

 

 

 

   17.00

 

       

  O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę 

             Matki Bożej.                                          

 

16.09.2018 –

   Niedziela

 

 

 

10.00

 

       

 Śp. Danuta i Józef Krakus.                                    

 

18.09.2018 –

   Wtorek

 

 

 

   17.00

 

       

O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę 

 Matki Bożej, zdrowie dla Jana Grycz. Intencja od

 rodziny Rzepiel.                                          

 

23.09.2018 –

   Niedziela

 

 

 

10.00

 

       

Śp. Maria Koleśniak. Intencja od Róży Św. Teresy.                                    

 

25.09.2018 –

   Wtorek

 

 

 

   17.00

 

       

Śp. Henryk Dunajczyk. Intencja od żony i

     dzieci z rodzinami.                                    

 

30.09.2018 –

   Niedziela

 

 

 

10.00

 

       

    Śp. Eugeniusz Skibiński.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **************************************************************

 

                      

                Porządek nabożeństw w Czernej:

  Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P  – odpust  8 grudnia

 

M S Z A    Ś W I Ę T A

                                                                                                     

Niedziela       godzina     10 00

Wtorek          godzina     17 00  (z wyjątkiem  okresu ferii i wakacji)

                                    ( po zmianie czasu na zimowy: godzina 16 00 )

Pasterka        godzina   2100 

Rezurekcja   godzina    900  

Boże Ciało    godzina    1200

*******************************************************

N A B O Ż E Ń S T W A

                                                                   

Gorzkie Żale   w niedziele W.P po mszy świętej.

Majowe           od poniedziałku do soboty: godzina  17 00

                         ( w niedziele po mszy świętej )

Różaniec         od poniedziałku do soboty: godzina  17 00

                         ( w niedziele: godzina  930 )

Wypominki     w listopadzie po mszy świętej.

***************************************

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W IŁOWEJ

Kościół Filialny  Niepokalanego Poczęcia N.M.P

w Czernej

Kancelaria Parafialna  przyjmuje interesantów:

   Wtorek  po Mszy Św. wieczornej

Sobota  po Mszy Św. porannej

W święta kancelaria nieczynna.  Podczas wizyty duszpasterskiej czynna w soboty po mszy porannej do 9.30

Tel. 68-377-48-72 ( Parafia)    Opiekun Kościoła: Ks. Mariusz Rogala CM  tel. 505-024-755

Konto Bankowe:3896580006000015600001

W sprawach pogrzebowych: przed lub po mszy świętej lub telefonicznie

***************************************************************************

Czerna

      Kościół filialny Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej

 

Czerna - wieś w gminie Iłowa. Stara osada puszczańska, wzmiankowana w 1474 r. jako Zschersdorf. W XV-XVI w. była lennem Kittlitzów i Kottwitzów, po czym przeszła w bezpośrednie władanie książąt żagańskich. Z 1482 r. pochodzi wzmianka o kuźnicy żelaza. W 1772 r. wybudowano tutaj wielki piec. W 1786 r. miejscowy zakład hutniczy zatrudniał 45 osób, a 1/3 miejscowej produkcji żelaza eksportowana była do Polski (po 1945 r. miejscową hutę rozebrano). Pałac w Czernej wybudowany został w 1899 r. z inicjatywy Fryderyka Gloecknera, właściciela huty żelaza i odlewni. Obiekt przebudowano w 1907 i 1930 r. W sąsiedztwie pałacu jest  zabytkowy park.

PAŁAC

Zespół pałacowy zlokalizowany jest na wschód od wsi Czerna i oddzielony od niej lasem. Założenie tworzą dwa odrębne zespoły kompozycyjne, do których prowadzą dwie drogi. Pałac z parkiem ulokowane są na północy, bliżej wsi. Park od strony północnej i zachodniej łączy się z lasem. Położne na południu podwórze gospodarcze, zabudowane budyn­kami gospodarczymi i mieszkalnymi, nie ma charakteru folwarku. Prawdopodobnie było ono zapleczem dla rezydencji. Pierwszymi znanymi właścicielami Czernej był ród von Kottwitzów, władający miejscowością w latach 1474 -1538. Po śmierci Christophera von Kottwitz (w 1538 roku), wieś została włączona do księstwa żagańskiego.

W 1601 roku Czerna przeszła we władanie miasta Żagań, a od 1628 roku należała do Albrechta Wallensteina, by w 1638 roku wrócić po­nownie pod zarząd miasta. Ostatecznie – od 1651 roku lub 1670 roku do 1945 roku Czerna została włączona do żagańskich dóbr książęcych.

Tak zwany dwór leśny, położony na wschód od wsi, został wydzielony w 1552 roku i został wówczas własnością Puckela, następnie, od 1565 roku do 1601 roku Freinherra von Promnitz. W tym samym czasie czynsze z młyna i kuźni – położonych na terenie wsi pobierali kolejno przedstawiciele rodów: von Kottwitz (do 1538 roku), von Oppel (1538 - 1560), von Pirser (1574), von Jarnitz (1585 - 1588) i von Racwitz (1589 - 1592). Z informacji źródłowych wynika, że w 1660 roku we wsi nie było folwarku ani siedziby szlacheckiej.
Obecny, pałac został wybudowany z inicjatywy braci Gloeckner, właścicieli huty szkła w Czernej, na początku XX wieku, co potwierdza chorągiewka umieszczona na dachu budynku z napisem „E. P. 1906”. Możliwe, że rezydencja została wzniesiona na miejscu dawnego dworu leśnego, być może z wykorzystaniem jego fundamentów. Równo­cześnie z budową pałacu założono niewielki park, zapewne komponowany z wykorzystaniem wcześniejszych nasadzeń. Pałac został wzniesiony na planie litery „L”, z elewacją frontową zwróconą na południe. Zachodnie skrzydło zaplanowane zostało jako dwutraktowe, z klatką schodową umiesz­czoną w trakcie wschodnim, natomiast południowe jako jednotraktowe, przy czym całą jego przestrzeń wypełnia obszerna sala reprezentacyjna, z prostokątnym narożnym anek­sem w północnowschodnim narożu, stanowiącym przyziemie wieży. Przy wschodniej elewacji skrzydła południowego umieszczony został otwarty ganek arkadowy z werandą, pod­kreślony eliptycznym ryzalitem i poprzedzony schodami. Dwukondygnacyjny budynek nakryty został wysokim dachem czterospadowym nad skrzydłem zachodnim połączonym z dachem dwuspadowym nad skrzydłem południowym. Trzykondygnacyjną wieżę narożną nakrywa zaś stromy dach czterospadowy. Do tak ukształtowanej budowli, w latach 30. XX wieku dostawiono parterowe skrzydło północne, aneks klatki schodowej, a wąską przestrzeń pomiędzy skrzydłem południowym i nowopowstałym, północnym, wypełniono wą­skim korytarzem. Nowe elementy nakryto dachami płaskimi. W efekcie powstał budynek o asymetrycznej kompozycji i mocno urozmaiconej bryle, złożonej z kilku zestawionych ze sobą segmentów. Elewacje rozczłonowane zostały ryzalitami, zwieńczonymi facjatami, zamkniętymi trójkątnymi i wklęsło wypukłymi szczytami, oraz aneksami zróżnicowanymi w kształcie i wielkości.

Wszystkie elewacje pałacu są tynkowane, artykułowane wyładowanymi gzymsami działowymi i koronującym, z boniowanymi listwami w narożach. Otwory okienne, o zróżnicowanym kształcie i wielkości, ujęte są w profilowane opaski, niektóre zwieńczone naczółkami falistymi.

Ponadto, elewację zdobią uskrzydlone główki putt, mo­tywy roślinne, stylizowane woluty i muszle oraz dekoracja płycinowa.
W okresie powojennym w pałacu mieścił się ośrodek wczasowo kolonijny Żagańskich Zakładów Przemysłu Włókienniczego. W latach 80. XX wieku swoją siedzibę miał tu Zakład Produkcyjny Zjednoczenia Przemysłowego Libella. Wtedy też przeprowadzono kapitalny remont zabytku. Obecnie, pałac znajduje się w rękach prywatnych. Nieużytkowany, nie­remontowany, popada w ruinę. W 2005 roku w pałacu wybuchł pożar. Obecnie budynek znajduje się w stanie ruiny.

KOŚCIÓŁ

Miejscowa społeczność z  zagospodarowań prywatnych ofiarowała miejsce oraz budynek ( stodoła) na potrzeby kultu Bożego. W miarę upływu lat został Kościół rozbudowany aż do stanu dzisiejszego. Mieszkańcy a jest ich około 300 gromadzą się na mszy świętej, nabożeństwach okolicznościowych, dbają o swoją świątynię otaczający teren.

 

GALERIA

 

Boże Ciało 2018