NIEDZIELA    JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA     26 listopada 2023

 

 

  1. Mamy Króla! Jest nim Jezus Chrystus – Zbawiciel, Król wszechświata. Należymy do królewskiego rodu i z Chrystusem mamy udział w królewskim kapłaństwie. Znakiem Jego królowania nie jest jednak korona, lecz krzyż zbawienia, który wisi na ścianach naszych domów, jest wpisany w nasze serca i którym znaczymy siebie, gdy stajemy do modlitwy. A ponieważ szlachectwo zobowiązuje, niech świadomość przynależności do królewskiego rodu zobowiązuje nas do godnego życia.
  2. Kolejny rok liturgiczny kończymy uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi możemy dziś uzyskać odpust zupełny. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Akt poświęcenia odmówimy przed błogosławieństwem.
  3. Jutro modlitewne spotkanie Apostolatu Maryjnego o g. 15.30 na plebanii, potem Msza św. i Nowenna przygotowująca do przeżycia 200 -lecia Objawień Matki Bożej od Cudownego Medalika.
  4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Roraty w naszym kościele codziennie o g. 17.00, natomiast w soboty o g. 8.00. W pierwszą niedzielę Adwentu podczas każdej Mszy Świętej nastąpi poświęcenie opłatków wigilijnych. Opłatki będzie można nabyć pod chórem u Pań ze Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przez wszystkie niedziele Adwentu. Złożone przez Was ofiary przeznaczamy na remont kościoła.
  5. Różaniec w intencji zmarłych polecanych w wypominkach codziennie o godz. 16.30. Serdecznie zapraszamy, aby wspierać modlitwą tych, którzy wypłacają się Bożej sprawiedliwości w czyśćcu.
  6. W tym tygodniu będziemy przeżywać I piątek i sobotę miesiąca. W I piątek zapraszamy do modlitwy wynagradzającej Sercu Jezusa za zniewagi i grzechy świata o g. 8.00. Dar komunii i spowiedzi św. W tym dniu od g. 9.00 kapłani udadzą się do chorych i starszych mieszkańców Iłowej z komunią św. W I sobotę miesiąca o g. 8.00 wraz z Apostolatem Maryjnym, Członkami Nocnej Adoracji i Różami Różańcowymi modlimy się o nawrócenie grzeszników. W tym dniu będzie zmiana tajemnic żywego różańca.
  7. W minionym tygodniu na remont kościoła ofiary złożyli: Teresa i Bernard Kozdęba – 370 zł, Ewa i Edward – 200 zł, Władysława i Józef – 200 zł, Janina Chomka – 100 zł.  W sumie w minionym tygodniu zebraliśmy 870 zł. Dodając tę sumę do 25.625 zł  – wychodzi bilans dodatni – 26.495 zł.  Niech dobry Bóg swoim błogosławieństwem wynagradza Waszą hojność. Bóg zapłać. W naszych najbliższych wydatkach czeka nas zapłacenie projektu wykonawczego i uzgodnienia na drogę wokół kościoła, na nowy krzyż przy kościele a także wkład własny przy remoncie elewacji i organów.
  8. Przy wyjściu z kościoła można kupić prasę katolicką. Jest GOŚĆ NIEDZIELNY, tygodnik NIEDZIELA .

 

Ks. Tadeusz Lubiatowski CM

Proboszcz Parafii