Ogłoszenia Duszpasterskie 26.03.2017 r.

       CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                   26 marca 2017

 

1. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

2. Po zmianie czasu Msze św. wieczorne  są o g. 18.00. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej drodze krzyżowej o godz. 17.30 i 19.00 oraz niedzielnych gorzkich żalach o godz. 17.00. Przypominamy, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.

3. Od jutra  rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży, natomiast od soboty  rekolekcje wielkopostne dla dorosłych.

4. Jutro Apostolat Maryjny ma spotkanie modlitewne na plebani o g. 16.30.

5. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Powierzymy naszą wspólnotę Sercu Maryi – najlepszej z matek. Apostolat Maryjny i Członkowie Adoracji Nocnej modlą się o nawrócenie grzeszników w czasie Mszy św. o g. 8.00, a po Mszy św. Żywy Różaniec ma zmianę tajemnic różańcowych.

6. Z racji roku jubileuszowego – 400 lat charyzmatu św. Wincentego a Paulo nasze misjonarskie wydawnictwo wydało szereg pozycji, które można nabyć pod chórem.

7. Od dzisiaj  pod chórem rozprowadzane są świece na stół wielkanocnyw cenie – 15 zł. Ofiara ta będzie cegiełką naszej diecezji na pomoc konkretnym rodzinom w Syrii, w Aleppo. Chcemy docelowo objąć pomocą 10 rodzin /jedną już „adoptowaliśmy”/, którym będziemy przekazywać za pośrednictwem Caritas Syria 510 zł na rodzinę przez 12 m-cy.  Info nt. danej rodziny będą zamieszczone na www.caritas.zgora.pl.  Będzie to wspólne i konkretne dzieło pomocy naszej diecezji dla rodzin cierpiących wojnę w Syrii, o którą prosi papież Franciszek. Dzieci Maryi rozprowadzają palmy na Niedzielę Palmową.

8. Została zakończona renowacja wszystkich okien witrażowych w prezbiterium. W tym tygodniu na remont witraży ofiary złożyli: Ofiarodawcy – 150 zł, Irena Lewicka – 100 zł, ofiarodawca 100 zł, ofiarodawca 400 zł. . W sumie zebraliśmy  750 zł. Odliczając tę sumę od długu – 36.600, pozostaje do spłacenia 35.850 zł. Bóg zapłać za Waszą ofiarność i hojność.

 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej - jest „Gość Niedzielny ”, tygodnik: NIEDZIELA a dla dzieci  „Mały Gość” a w nim skarbonka miłosierdzia.

10. O dar miłosierdzia i życia wiecznego pomódlmy się dla ostatnio zmarłych: + Ludwika Litwina i + Jerzego Fajfrowskiego.