PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       15 lipca 2018

 

1.  Pan Jezus wysłał swoich uczniów na pierwszą misję. Wyposażył ich obficie w dary duchowe. Cały Kościół do dzisiaj jest wyposażony w te duchowe dary, szczególnie pod postacią sakramentów świętych. Możemy z nich owocnie korzystać tylko wtedy, gdy zaufamy Jezusowi.

2. Jutro wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z góry Karmel. Z tej okazji zachęcamy wszystkich do świadomego noszenia przy sobie znaków przynależności do Chrystusa. Jednym z tych znaków jest szkaplerz lub medalik zawieszony na szyi albo noszony w kieszeni ubrania. Przypominamy, że taki znak powinien być pobłogosławiony przez kapłana i noszony w godny sposób. Pamiętajmy o słowach Chrystusa: „kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, do tego Ja przyznam się przed Ojcem moim”.

3. Pragnę podzielić się z Wami  radosną wiadomością, że w minionym tygodniu podpisałem umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykorzystanie przydzielonej dotacji w wysokości 200.000 tysięcy złotych na remont dachu wieży i części nawowej od strony wieży. W kosztach tego remontu partycypuje też parafia w wysokości 30.000 tysięcy złotych. Proszę Was o modlitwę, by wszystkie prace przebiegały bezpiecznie. Proszę Was o modlitwę w intencji architektów, inżynierów, pracowników podczas wszystkich remontowych prac.  W tej chwili drugi sektor ławek jest przygotowany do wyłożenia panelami grzewczymi. Jest to droga inwestycja, ale tania w eksploatacji i estetyczna. Została usunięta podłoga z legarami i wylany wyrównawczy beton z ociepleniem. Koszt grzania przez jedną Mszę św. całego obiektu wyniesie 24 zł. Cały czas trwają prace związane z modernizacją i całkowita wymianą okablowania elektrycznego. O kosztach tych prac poinformuję Was po zakończeniu inwestycji.

4. Ofiary na remont kościoła złożyli: Marysia – 100 zł, Zofia – 200 zł, Ryszard i Stanisława – 400 zł, ofiarodawca – 100 zł, Helena Nawrocka – 100 zł, Arletta i Marek – 100 zł, Maria – 150 zł, ofiarodawcy – 200 zł, Maria i Franciszek – 200 zł, ofiarodawca – 100 zł, Irena Lewicka – 100 zł, Anna i Mariusz z rodziną – 500 zł. Zebrano w sumie 2.250 zł .  Koszt renowacji dwóch witraży to 28.000 zł.  Z ubiegłego tygodnia pozostawał dług w wysokości 5.150 zł. Dzięki ofiarom  z minionego tygodnia dług zmniejszył się do wysokości 2.900  zł. Bóg zapłać za tak życzliwe każde Wasze wsparcie remontu kościoła.  Niech Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność. 

5. W ubiegłą niedzielę dzięki Waszemu wsparciu szybko rozeszła się prasa katolicka. I dzisiaj można przed kościołem u ministrantów nabyć NIEDZIELĘ  i GOŚCIA NIEDZIELNEGO. Postarajcie się, by choć co jakiś czas przeczytać prasę katolicką.

 

6. Ostatnio z naszej wspólnoty odeszła  do wieczności: + Urszula Sokół.  Prośmy dla zmarłej  o dar Bożego miłosierdzia.

Ks. Proboszcz