TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  25 października 2020

 

1. Dzisiaj w kościołach (poza katedrami), które zostały konsekrowane, ale data ich konsekracji nie jest znana, obchodzona jest uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku uroczyście dwa dni: dzień swojego patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia obchodzony jest zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, aby był miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu.

2. W środę w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.

3.  Ze stolika pod chórem można zabrać przygotowane kartki do wpisania zmarłych na tegoroczne wypominki. Już tradycyjnie mniejsza kartka jest na wpisanie zmarłych na Mszę św. zbiorową 2 listopada o g. 15.00. Tutaj prosimy by nie wymieniać imion a np. zmarłych z rodz. Kowalskich itd. Natomiast na większych kartkach wymieniamy imiona czy nazwiska w mianowniku. Ofiary złożone z racji wypominek będą przeznaczone na remont kościoła. Pod chórem znajdują się też intencje dla Apostolatu Maryjnego.

4. W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według następującego porządku: 7.30; 9.00. 10.00 – w Borowem, 10.00 w Czernej, 11.00; o godz. 12.00 – procesja i różaniec na cmentarzu, g. 13.00 – Msza św. i po południu o g. 17.00 – Msza św. w małym kościele . W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności

5. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. W naszym kościele tego dnia sprawujemy  Msze Święte w następujących godzinach – g. 8.00 i o godz.15.00 – Msza św. z wypominkami i różańcem za zmarłych. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

6. Przed nami ostatni tydzień różańcowy. Przypominam, że codziennie po zmianie czasu w naszym kościele o godz. 17.00 gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a wcześniej o g. 16.30 celebrujemy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich parafian, zwłaszcza tych, którzy jeszcze z jakichś powodów nie uczestniczyli w październikowym nabożeństwie, zapraszam na tę modlitwę.

7. W minionym tygodniu na remont kościoła i spłacenie długu ofiary złożyli: ofiarodawca – 200 zł, Stanisława i Józef – 200 zł, Irena Lewicka – 200 zł, Janina – 200 zł. W sumie zebrano w minionym tygodniu 800 zł. Odejmując tę sumę od długu 65.510 zł, pozostaje do uregulowania  64.710 zł. Dziękujemy za dotychczasowe Wasze wsparcie remontu. Niech Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność. 

8. Szkółka Krzewów Ozdobnych PUDEŁEK w Iłowej ma w swojej ofercie sprzedaży chryzantemy.

9. Prasę katolicką można nabyć przed kościołem u ministrantów.  Zachęcam do czytania prasy  katolickiej: jest  GOŚĆ NIEDZIELNY I NIEDZIELA W CENIE 6 zł.

10. W minionym tygodniu odeszli  do wieczności: + Anastazja Miśków

 

Ks. Proboszcz