ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI         1 stycznia 2020

1.  W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem Źródło i Początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, przez betlejemską noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.

2.U progu tego nowego roku kalendarzowego jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób mogą spełnić się nasze najlepsze życzenia, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy, i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok 2020 dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym.

3. Przypominam, że w tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca– dzień szczególnego dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołania do służby w Kościele także z naszej wspólnoty parafialnej; pierwszy piątek miesiąca – dzień Komunii Świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za wszystkie grzechy nasze i świata, oraz pierwsza sobota miesiąca– dzień naszego oddania Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Apostolat Maryjny i Członkowie Nocnej Adoracji modlą się o nawrócenie grzeszników, a Żywy Różaniec ma zmianę tajemnic różańcowych. Podczas wizyty duszpasterskiej wszystkie Msze Św. w dni powszednie odprawiane są o g. 8.00.

4.W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem.. Program kolędy jest wywieszony w gablocie parafialnej a także na stronie internetowej parafii.  Plan kolędy na ten tydzień jest następujący:

 02.01.2020 – CZWARTEK – G. 14.00 – KLIKÓW, KOWALICE;      03.01.2020 – PIĄTEK – G. 14.00 – OGRODOWA DOMKI 1-13; 14-35,50; DĘBOWA I KWIATOWA;        04.01.2020 -  SOBOTA –G. 10.00 – ŻAGAŃSKA OD NR 26-39 i 42; 41-62; od DOLANOWA DO 63;i SŁONECZNA;         05.01.2020 – NIEDZIELA – KOLĘDY NIE MA;       06.01.2020 – PONIEDZIAŁEK – OBJAWIENIE PAŃSKIE – KOLĘDY NIE MA

5.  W Uroczystość Trzech Króli z inicjatywy PANA BURMISTRZA, CENTRUM KULTURY, NASZYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLA I PARAFII organizujemy  ORSZAK TRZECH KRÓLI. W przemarszu uczestniczą dorośli, młodzież i dzieci przebrane na Trzech Króli, Dwór i wojsko, Świętą Rodzinę, Aniołów, diabłów, Heroda itp. Scenariusz orszaku nawiązuje do tradycji „Jasełek” i jest oparty na przekazie Biblijnym.  ORSZAK TRZECH KRÓLI wyruszy z kościoła Chrystusa Króla po Mszy św. o g. 13.00 ulicami Iłowej na Plac Wolności gdzie będzie wybudowany BETLEJEMSKI ŻŁÓBEK do którego zaniesiemy gwiazdki dobrych uczynków. Żłóbek jest płaszczyzną dobra, która najlepiej może połączyć wszystkich ludzi. W ORSZAKU będą dominować trzy kolory oznaczające Trzech Króli i kontynenty świata. Przebrani na kolor czerwony wędrujący do żłóbka symbolizują KRÓLA EUROPY I KRÓLA KACPRA, wędrujący w kolorze zielonym symbolizują KRÓLA AZJI I KRÓLA MELCHIORA, natomiast wędrujący  w kolorze niebieskim symbolizują KRÓLA AFRYKI I KRÓLA BALTAZARA. W czasie przemarszu ORSZAKU będziemy śpiewać kolędy przy akompaniamencie naszej ORKIESTRY.  Bardzo proszę już teraz pomyślcie o odpowiednim stroju dla siebie i pomóżcie tym najmłodszym, byśmy mogli razem wpisać się w ORSZAK WDZIĘCZNOŚCI W POSTACIE TRZECH KRÓLI – KACPRA, MELCHIORA I BALTAZARA i złożyć dary  BOŻEMU DZIECIĄTKU.

 

Ks. Proboszcz