PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        9 lutego 2020

1. We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorego. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan.  STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PIĘKNI ŻYCIEM” organizuje święto „ŚWIATŁA”i zaprasza osoby starsze, chore, niepełnosprawne w tym roku w sobotę 15 lutego  o g. 14.00 na Mszę św., która zostanie odprawiona w intencji chorych i cierpiących. Podczas nabożeństwa zostanie udzielony sakrament chorych.  Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie przy stole na plebani.  Serdecznie prosimy o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni.

2. W piątek, 14 lutego, obchodzimy święto Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy. Żyli w IX wieku, pochodzili z miasta Saloniki w cesarstwie bizantyńskim. Znali wiele języków, dzięki czemu podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, m.in. do Bułgarii i na Morawy. Wprowadzili do liturgii język słowiański, pisany przystosowanym alfabetem greckim, używany w Kościołach wschodnich do dziś. Cyryl przetłumaczył na ten język Pismo Święte. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy.

3. Tego samego dnia tradycja wspomina Świętego Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż mimo tortur nie chciał wyrzec się Chrystusa. Wspominany jest jako m.in. patron zakochanych. Niech to będzie okazja także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość umacniała się i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

4.W latach 1940-41 w czterech masowych deportacjach z terenów Wschodnich II RP zostało wywiezionych setki tysięcy  Polaków, głównie matki z dziećmi, osoby starsze, rodziny katyńskie. Bez wyroku sadu, zerwani w środku nocy mieli niespełna godzinę, a często i krócej na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy, pozostawienie dorobku całego życia i wyjazd w bydlęcych wagonach w nieznane. Po prawie miesięcznej podroży w tragicznych warunkach, głodni i schorowani dotarli do miejsc zesłań na dalekiej Syberii, czy stepach Kazachstanu. Pierwsza deportacja, która miała miejsce w nocy 10.02.1940 roku należała do najtragiczniejszych. Za tydzień w niedzielę 16 lutego o g. 11.00 będziemy modlić się w intencji Sybiraków i oddamy im należny hołd po Mszy św. na naszym cmentarzu koło Krzyża. Po uroczystości organizatorzy zapraszają na poczęstunek na plebanię.

5. W piątek 14. Lutego od g.9.00 odwiedzimy chorych i starszych  ze spowiedzią i komunią św.

6. W dniach od 17 do 21 lutego odbędą się formacyjne spotkania dla kandydatów do bierzmowania z klasy VIII.Szczegółowy plan umieszczony jest w gablocie oraz na stronie internetowej parafii

7. W minionym tygodniu na remont kościoła i spłacenie długu ofiary złożyli – Ofiarodawca – 300 zł, ofiarodawca – 100 zł, Elżbieta – 100 zł, Ofiarodawca – 100 zł, Ryszard Zdrojewski – 200 zł, Ofiarodawcy – 400 zł.   Razem zebrano w minionym tygodniu – 1.200 zł. Odejmując tę  sumę od długu 65.890 zł  pozostaje do uregulowania 64.690 zł. Dziękujemy za tak życzliwe Wasze wsparcie remontu kościoła. Niech Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność.

8. W piątek 14 lutego o g. 15.00  z parkingu koło plebanii ( tzw. Alegro) wyjedzie grupa parafian do gorzowskiego teatru.. Do dziś są jeszcze zapisy na listę tzw. rezerwową, aby móc pojechać autokarem.

9. Zachęcam do czytania prasy katolickiej: jest GOŚĆ NIEDZIELNY i  NIEDZIELA w cenie 6 zł.

10. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności: + Antoni Adamski

 

Ks. Proboszcz