CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY      3 maja 2020

1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Prośmy Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej winnicy. Módlmy się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów świętych.

2. Podczas tego tygodnia będziemy szczególnie prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej. Prośmy o pomoc Tę, która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i przy rodzącym się Kościele w dniu Pięćdziesiątnicy. Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i Wychowawczynią powołań kapłańskich.

3. Dzisiaj wspominamy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 r. Pamiętając o tym doniosłym wydarzeniu z naszej historii, polecajmy Maryi – Królowej naszą Ojczyznę. Polecajmy Jej rządzących i tworzących prawo, aby zawsze mieli na uwadze sprawiedliwość społeczną i dobro wszystkich Polaków. Prośmy Maryję, aby dla Jej Syna otworzyły się wszystkie polskie serca.

4. W tym tygodniu przypadają kolejne święta. W środę, 6 maja, obchodzimy święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii.

5. W piątek, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Będziemy prosić Świętego Stanisława o wstawiennictwo, aby powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne i święte. Wszystkich gorąco zapraszam na Eucharystię o godz.8.00 i 18.00.

6. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godz. 17.30. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach osobistych, rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo.

7. Jak zauważyliście w naszym kościele jest zainstalowana nowa Droga Krzyżowa. Przed laty niektórzy z Was refundowali renowację starej Drogi Krzyżowej. Jej stan nie był najlepszy, ale malowane sceny odbiegały też od prawideł malarskiej sztuki. Na pewno był zamysł, żeby jakaś Droga Krzyżowa była po przejęciu kościoła. Nie zawsze mimo dobrych intencji - zamawiający dane dzieło, nie wiedział do końca co to będzie i jak stworzy to ręka malarza. Te  stare stacje Drogi Krzyżowej przekażę misjonarzom na Ukrainę. Nowe stacje czekają na fundatorów. Koszt jednej stacji to 760 zł. Do każdej stacji mogą  się połączyć dwie albo trzy rodziny, by rozłożyć koszta. Na chórze zostały zamocowane dwie figury – figura św. Wincentego a Paulo i figura św. Józefa. Figury te podarowali koledzy księża pracujący w Niemczech. Dzięki temu wnętrze naszego kościoła odzyskuje nowy wygląd -  myślę, że pobudzający do piękniejszej modlitwy.

8. W minionym tygodniu na remont kościoła i spłacenie długu ofiary złożyli: Rodzina Bałut – 200 zł, Ala i Remigiusz Kułaccy – 200 zł, Wanda Ślusarczyk - 200 zł, ofiarodawca – 500 zł, Wiesława i Jan  - 200 zł, Maria i Sebastian – 100 zł, ofiarodawcy – 300 zł, Bronisława – 200 zł, Roman – 200 zł,  W sumie zebrano w minionym tygodniu 2.100 zł. odejmując tę sumę od długu 52.090 zł, pozostaje do uregulowania 49.990 zł. Dziękujemy za  dotychczasowe Wasze wsparcie remontu kościoła. Niech Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność.

9. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności: + Halina Bałut, +Stefan Żołnowski, + Anna Grabowska

 

 

Ks. Proboszcz