SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY       17 maja 2020

1. Dziś, gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium paschalne mogło przemienić nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności.

2. W dzisiejszą niedzielę radujemy się też 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II.Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”. W tych intencjach modlimy się podczas dzisiejszych Mszy Świętych. W naszej modlitwie polecamy mężczyzn i ich rodziny, którzy zgromadzeni w grupie liturgicznej SEMPR FIDELIS kontynuują swoja służbę dla kościoła w parafii od pielgrzymki Jana Pawła II do naszej diecezji. Dzisiaj też po Mszy św. o g. 11.00 złożą kwiaty i zapalą znicze przy pomniku św. Jana Pawła II.

3. W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego.

4. W środę naszym parafialnym zwyczajem o godz.18.00 gromadzimy się na Nowennie do Matki Bożej od Cudownego Medalika oraz Mszy Świętej. Przez Jej wstawiennictwo zanosimy modlitwy w tych dniach o urodzaje i za głodujących na świecie.

5. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie gromadzimy się na nabożeństwie majowym o godz. 17.30. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.

6. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, po której poprzez specjalną nowennę będziemy przygotowywali się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

7. Z racji pandemii  I Komunia dzieciw naszej parafii będzie w sobotę 27.06.2020 w trzech grupach. Pierwsza Komunia dzieci w niedzielę staje się zbyt niebezpieczna z racji już wcześniej zaplanowanych Mszy św. parafialnych i dodatkowo obecności wiernych na tych Mszach.  Tylko w ten sposób dzieci i zainteresowane rodziny będą mogły bezpiecznie i ze spokojem przeżyć tę uroczystość. Dla nikogo nie są to łatwe miesiące. Matki i Ojcowie w odpowiedzialności przed Bogiem, zróbcie wszystko, by duchowo przygotować się na ten dzień. W tym temacie jest wiele do zrobienia.

8. Wszystkim ofiarodawcom i fundatorom nowej  Drogi Krzyżowej zainstalowanej w naszym kościele wyrażam serdeczne podziękowania. W Waszej intencji będzie  Msza św. – 7.06.2020 o g.11.00. Dokonamy wtedy uroczystego poświęcenia Drogi Krzyżowej. Serdeczne Bóg zapłać za tak niezwykle szybki pełen życzliwości gest .  W tym tygodniu został zamontowany witraż po renowacji. Pamiętający stare okno, mogą podziwiać efekt po remoncie.

9. W minionym tygodniu na remont kościoła i spłacenie długu ofiary złożyli: Wiesława – 300 zł, Irena i Mieczysław Kułaccy – 200 zł, Barbara i Michał – 100 zł. Maria i Wiktor – 200 zł, Andrzej i Danuta – 200 zł. W sumie zebrano w minionym tygodniu 1.000 zł. odejmując tę sumę od długu 48.770 zł, pozostaje do uregulowania 47.770 zł. Dziękujemy za dotychczasowe Wasze wsparcie remontu. Niech Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność. 

10. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności: + Janina Jancałowska, + Halina Gniotowska, + Kazimiera Hennig

Ks. Proboszcz