SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU      19 lipca 2020

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia.

2. W najbliższą środę, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Magdalena, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16,9).

3. W czwartek, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas umiłował.

4. W sobotę, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2).

5. Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych podróży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Z racji wspomnienia tego Świętego, mimo wakacji w przyszłą niedzielę  pobłogosławimy kierowców nasze pojazdy mechaniczne po Mszach św.

6. Za dwa tygodnie w niedzielę o g. 19.00  Wojciech Wojtasiewicz zagra recital organowy a w nim utwory Bacha, Durufle, Viernera i Widora. Artysta mieszka na stałe w USA. Urodził się w Warszawie, ukończył Akademię Muzyczną z dyplomami z organów i reżyserii dźwięku. Koncertował w Europie i Stanach Zjednoczonych. W katedrze Św. Patryka w nowym Jorku zagrał 21 recitali organowych. Przed laty jako lekarz ortopeda pracował w Klinice Ortopedii Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. Był kierownikiem Katedry Organów na Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie, oraz Wagner College w Nowym Jorku. To tylko bardzo  skrótowa biografia  naszego artysty, który zagra koncert organowy w naszym kościele 02 sierpnia o g. 19.00. Serdecznie zapraszamy na wieczorne spotkanie z muzyką organową.

7. W minionym tygodniu na remont kościoła i spłacenie długu ofiary złożyli: Ireneusz i Anita – 200 zł, Bartosz  - 100  zł, Emilia Bankiel – 200 zł, Irena Lewicka – 200 zł, ofiarodawca – 200 zł, , Maria i Tadeusz – 300 zł, Ewa Majewska – 200 zł. W sumie zebrano w minionym tygodniu  1.400  zł. Odejmując tę sumę od długu 92.170 zł, pozostaje do uregulowania  90.770 zł. Dziękujemy za dotychczasowe Wasze wsparcie remontu. Niech Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność. 

8. Po okresie pandemii wracamy do rozprowadzania prasy katolickiej, którą można nabyć przed kościołem u ministrantów.  Zachęcam do czytania prasy  katolickiej: jest GOŚĆ NIEDZIELNY I NIEDZIELA W CENIE 6 ZŁ, a dla młodzieży i dzieci – MAŁY GOŚĆ W CENIE 5 ZŁ.

9. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności: +  Halinę Sołtys i + Marię Anklewicz z ul . Borowskiej, której pogrzeb odbędzie się we Wrocławiu

 

 

Ks. Proboszcz