ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI          1 stycznia 2018

1. Rozpoczęliśmy pod opieką Świętej Bożej Rodzicielki Maryi nowy rok Pański 2018. Prosimy o Boże błogosławieństwo na każdy dzień i życzymy sobie wzajemnie, abyśmy w nadchodzącym roku w zdrowiu, pokoju i radości wzrastali w Bożej łasce i wzajemnie sobie pomagając, dzielili się darem miłości.

2. Świadomi okrucieństwa, jakie niesie każda wojna, modlimy się dzisiaj z całym Kościołem pod przewodnictwem Ojca Świętego o dar pokoju na świecie.

3. Przypominamy, że w tym tygodniu przypada  pierwszy czwartekmiesiąca. W dniu tym będziemy prosić Jezusa, Najwyższego Kapłana, o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne podczas Mszy Świętej o godz.8.00. W pierwszy piątekmiesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata o g. 8.00 , spowiedź św. przed Msza o g. 7.30.

4. W sobotę, w święto Trzech Króli, czyli w uroczystość Objawienia Pańskiego, Msze Święte będą sprawowane według porządku niedzielnego. Przed każdą Mszą św. dziewczęta należące do Dzieci Maryi będą rozprowadzać kadzidło i kredę a otrzymane przy tej okazji ofiary przeznaczą na wyjazdy formacyjne i dni skupienia. Podczas każdej Mszy pobłogosławimy kadzidło i kredę do oznaczenia drzwi naszych mieszkań. Niech to oznaczenie drzwi będzie wyznaniem wiary w Jezusa naszego Zbawiciela. Po Mszy św. o g. 7.30 zmiana tajemnic różańcowych.

5. W Trzech Króli   nasza Orkiestra Dęta o g. 11.00  wystąpi z koncertem kolęd. Serdecznie zapraszamy na wspólne kolędowanie i adorację przy żłóbku Pana Jezusa.

6. W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego kończące liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.

7.           Plan odwiedzin duszpasterskich jest następujący:

 

02.01.2018   wtorek  – g. 15.00 – BLACHARSKA, ZACISZE

03.01.2018   środa - g.15.00–OGRODOWA DOMKI 1-13;14-35,50; DĘBOWA 

                                                                                                        I  KWIATOWA                                                              

04.01.2018 – czwartek – g.15.00 –PONIATOWSKIEGO, SYROKOMLI,  

                                                                                    SPORTOWA,  SPACEROWA

05.01.2018   piątek – g. 15.00 – ŻEROMSKIEGO

06.01.2018 –  sobota – OBJAWIENIE PAŃSKIE – KOLĘDY NIE MA

07.01.2018 –  niedziela –  KOLĘDY NIE MA

08.01.2018   poniedziałek – g. 15.00 – OKRZEI, LEŚNA,  ZAUŁEK RYB.

Plan całej Kolędy wywieszony jest w gablocie, a także na stronie internetowej parafii.

 

8. W naszych pracach remontowych skupiamy się teraz na organach. Organomistrz wykonał nową „miksturę” tj.  242  nowe piszczałki i ławki mocujące. Koszt tych prac to 14.000 tysięcy złotych. W minionym tygodniu ofiarę na remont organów złożyli:  Agata i Piotr – 200 zł, Alicja i Remigiusz Kułaccy – 300 zł, rodzina Jung z Ogrodowej – 200 zł, ofiarodawca – 100 zł, ofiarodawca – 200 zł, Roman – 100 zł, ofiarodawca – 500 zł, ofiarodawca 200 zł, Rafał i Marta - 200 zł, Robert i Katarzyna Srebrniak – 200 zł, od ofiarodawcy – 200 zł. W sumie zebrano 2.400  zł. Odejmując tę sumę od długu 1.930  zł na poczet dalszych remontów pozostaje in plus 470 zł.   Bóg zapłać za Waszą ofiarność i wsparcie remontu kościoła.

9. W dniu 8 stycznia 2018 w Przychodni Lekarskiej  - Praktyka Lekarska SALUS Wioletty Falandysz – Kuprewicz  przy ul. Kolejowej 7 odbędzie się badanie kardiologiczne. Wymagana wcześniejsza rejestracja w przychodni. Szczegóły znajdują się na plakacie w przedsionku kościoła.

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej - jest tygodnik: NIEDZIELA , a także WIADOMOŚCI MISYJNE wydane przez Zgromadzenie Misji mówiące o pracy naszych  misjonarzy, a także woluntariatu z grupy MISEVI.

11. Ostatnio z naszej wspólnoty odeszły do wieczności: + Stanisława Rakowska  i + Bożena Grzesik. Prośmy dla nich o dar Bożego miłosierdzia.

 

Ks. Proboszcz