DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        8 września 2019

1. Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan. W Eucharystii prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel Kościoła – Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do radykalnego stawiania Bożych spraw na pierwszym miejscu.

2. Nabożeństwa fatimskie odprawiane od maja w naszej parafii są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie i słowa w Fatimie. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie w piątek o godz.20.00.

3. W najbliższą sobotę obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża św. W Kruszynie k. Włocławka odbędzie się ogólnopolskie spotkanie modlitewne po hasłem POLSKA POD KRZYŻEM. Odbędzie się także czuwanie w Sanktuarium Maryjnym w Rokitnie i w wielu parafiach naszego dekanatu, a także i w naszej parafii. Z racji 15 - lecia istnienia Apostolatu Maryjnego zapraszamy na g. 10.00na Adorację Najświętszego Sakramentu  i Różaniec. O g. 11.00będzie uroczysta Msza św. i ADORACJA KRZYŻA MISYJNEGO oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego.

4. Początek roku szkolnego skłania nas do wytężonej modlitwy w intencji dzieci i młodzieży. Nowy rok katechetyczny rozpoczyna także przygotowania do sakramentu bierzmowania. W czwartek 12 września odbędzie się pierwsze spotkanie  dla kandydatów i ich rodziców do sakramentu bierzmowania z klasy VII. Przez sakrament chrztu rodzice są zobowiązani do pomocy w pogłębianiu i pielęgnowaniu wiary swych dzieci. Spotkanie rozpocznie się wspólną mszą świętą o g. 18.00.

5. Rozpoczęty został ostatni etap remontu dachu. Pozyskane środki wystarczą jeszcze na rozpoczęcie remontu elewacji od strony prezbiterium.  W minionym tygodniu na remont kościoła i spłacenie długu ofiary złożyli – ofiarodawcy – 200, Mieczysław i Wioletta – 200 zł, ofiarodawca – 100 zł, Grażyna i Sławomir – 200 zł, Mieczysław i Elżbieta – 200  zł, Irena – 200 zł, ofiarodawca 100 zł, Marian Boski – 400 zł, Anna – 50 zł. Razem zebrano w minionym tygodniu – 1.650 zł. Odejmując tę  sumę od długu 102.000 zł.  pozostaje do uregulowania 100.350  zł. Dziękujemy za tak życzliwe każde Wasze wsparcie remontu kościoła.  Niech Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność.

6. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na KUL i Instytut Filozoficzno-Teologiczny w Zielonej Górze

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Polecamy tygodniki: NIEDZIELĘ I GOŚCIA NIEDZIELNEGO, a także "Mały Gość" dla dzieci a w nim  niespodzianka na nowy rok szkolny.

8. KOMUNIKAT WYDZIAŁU NAUKI KATOLICKIEJ - …

9. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności: + Julia Dwornicka i Henryka Rauza.  Wieczny odpoczynek…

Ks. Proboszcz