DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU              6 września 2015

1. Dziś – dwudziesta trzecia niedziela w ciągu roku. Ewangelia tej niedzieli ukazuje Chrystusa uzdrawiającego człowieka głuchoniemego jako spełnienie zapowiedzi proroka Izajasza z pierwszego czytania mszalnego. Wpatrzeni w Zbawiciela wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom ludzi w potrzebie, starajmy się i my odnosić z szacunkiem do każdego człowieka.

2. We wtorek – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, nazywane też  świętem Matki Bożej Siewnej.

3. W sobotę – wspomnienie Imienia Najświętszej Maryi Panny, ustanowione na podziękowanie Panu Bogu i Matce Najświętszej za zwycięstwo odniesione przez króla Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem w roku 1683. Naszą obecność na Mszy Świętej sobotniej potraktujmy jako nasz prezent imieninowy dla Matki Bożej i dowód wdzięczności względem Niej za ocalenie Polski i Europy przed inwazją islamu.

4. Przygotowujemy się do Jubileuszu Objawień Fatimskich w roku 2017, Światowych Dni Młodzieży, każdy z nas ma za co dziękować Bogu,  Maryi, tak wiele jest próśb: w intencji dzieci, młodzieży, parafii, ojczyzny, świata, pokoju w naszych sercach.  Należymy do różnych wspólnot. Każdy wierny może znaleźć dla siebie wspólnotę do realizacji powołania jak: Żywy Różaniec, Apostolat Maryjny, Piękni Życiem, Dzieci Maryi, Schola, Ministranci. Dlatego wszystkich parafian zapraszamy do codziennej modlitwy wspólnotowej, 30 minut przed wieczorną mszą świętą, a w sobotę przed poranną.

5. Rozpoczął się kolejny etap przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. W cyklu przygotowań jest:  niedzielna eucharystia,  comiesięczna spowiedź,  liturgiczne nabożeństwa,  msza święta w I czwartek miesiąca, spotkania formacyjne. Szczegółowy plan spotkań w miesiącu wrześniu umieszczony jest na stronie internetowej parafii.

6. Na  sobotę na g, 10.00 zapraszamy na spotkanie Scholę, a na g. 11.00 Dzieci Maryi.

7. Pragniemy wyrazić wielką radość z okazji uroczystości 10 – lecia działalności Stowarzyszenia „Piękni Życiem”. W sobotę 12 września o g. 14.00 w kościele Chrystusa Króla zgromadzimy się na uroczystej Mszy św. Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie ich rehabilitacji, równych praw, poprawy sytuacji materialnej i zwiększania szans życiowych. Aktualnie Stowarzyszenie liczy kilkudziesięciu członków zwyczajnych, w tym część członków to osoby niepełnosprawne, a część to rodzice osób niepełnosprawnych.  Nasze Stowarzyszenie aktywnie wspiera kilkoro wolontariuszy (  pedagodzy oraz  młodzież gimnazjalna i licealna). Opiekę duszpasterską sprawuje ksiądz Marek Bukowiec CM.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy członków, wolontariuszy i innych osób. Środki finansowe na działalność pochodzą głównie od darczyńców i sponsorów oraz PFRON. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność poprzez organizację: - zajęć dla osób niepełnosprawnych podczas sobotnich spotkań;  wyjazdów integracyjno-turystycznych; cyklicznych imprez : Święto  Światła, Św. Mikołaj, Biesiada rodzinna, pikniki, „Andrzejki”; zajęć rehabilitacyjnych.

8. W niedzielę za tydzień –  kolejny Dzień Fatimski w naszej parafii.  O g. 21.00 procesja fatimska i apel. W naszej modlitwie będziemy polecać nasze rodziny, a przede wszystkim dzieci i młodzież rozpoczynające nowy rok szkolny, by pamiętały o formacji duchowej i rozpoczynały nowy rok szkolny z Bogiem.

9. Parafia organizuje pielgrzymkę do Sanktuariów w Wambierzycach i Krzeszowie. Wyjazd 19 września o g. 6.00 z przed kościoła. Na dzień dzisiejszy nie ma już miejsc.

10. Od jutra ekipa remontowa rozpocznie remont dachu kościoła. Będzie on polegał na wymianie  pewnych elementów więźby dachowej, nowych łat, kontrłat, pokrycia nową dachówką.  Fundusz w wysokości  220 tysięcy jaki przyznało Ministerstwo Kultury wystarcza na częściowy remont dachu. W kosztach remontu dachu partycypuje również parafia  i jest to koszt 40 tysięcy zł.  Jeżeli z wniosku złożonego do Ministerstwa Kultury uda zdobyć się dofinansowanie na kontynuację drugiej części remontu dachu, to takiego zadania podejmiemy się w przyszłym roku. W przygotowaniu jest ogrzewanie indukcyjne pod ławkami w pierwszym sektorze. Jest to inwestycja na sumę 65 tysięcy zł. Zostanie wykonana we wrześniu. W minionym tygodniu na rzecz remontu kościoła ofiary złożyli: Zenona Łyko – 200 zł, ofiarodawca – 100 zł, Maria – 200 zł, Elżbieta – 100 zł, Leon i Olga Antosiewicz – 200 zł, Irena Lewicka – 100 zł, ofiarodawca 200 zł, ofiarodawca – 100 zł, od rodziny Czajkowskich – 100 zł. W minionym  tygodniu zebrano 1.300 zł. Ta kwota pozostaje na plus do pokrycia na konto rozpoczynających się nowych remontów.  Bóg zapłać za Waszą ofiarność.

11. Przed kościołem można nabyć tygodnik katolicki. W sprzedaży jest „Gość Niedzielny” i „ Mały Gość” dla dzieci i młodzieży.

12. W minionym tygodniu odszedł do wieczności: + Maria Pieńkowska. Polecamy ją Miłosierdziu Bożemu: Dobry Jezu….