NIEDZIELA PALMOWA   czyli    MĘKI PAŃSKIEJ  29 marca 2015   

1. Dziś – Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej, rozpoczynająca Wieki Tydzień i przypominająca mesjański wjazd Chrystusa do Jerozolimy. O godz. 20.00droga krzyżowaulicami naszego miasta.

2. W poniedziałek o g. 18.00 będziemy modlić się podczas Mszy św. w intencji członków Róży św. Józefa.

3. W Wielki Czwartek jest tylko   Msza Święta Wieczerzy Pańskiej  o godz. 18.00. Po Mszy Świętej – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.

4. W Wielki Piątek  adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 9.00 – 12.00. O g. 9.00Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. Po południu rozpoczęcie adoracji od g. 15.00nabożeństwem Drogi Krzyżowej i Koronką do Miłosierdzia Bożego. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00. W liturgii obowiązkowo uczestniczy młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Ta młodzież, która spełniła warunki uczciwego przygotowania z rąk rodziców otrzyma krzyże. Za pobożny udział w adoracji Krzyża i ucałowanie go podczas uroczystych obrzędów można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Na zakończenie liturgii Męki Pańskiej – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja do godz. 21.00. Strażaków  prosimy o zaciągnięcie warty przy Bożym Grobie. W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa i post ścisły. Zachęcamy wiernych, aby zachowali wstrzemięźliwość także w Wielką Sobotę aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej.

5. W Wielką Sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 9.00 – 12.00. Po południu od g. 15.00 i zakończymy ją przed rozpoczęciem liturgii Wigilii Paschalnej.

6. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocnyw Wielką Sobotę od godz. 9.0012.00co pół godziny w kościele Chrystusa Króla. O g. 10.00w Borowem; o 10.30  -Czyżówek; o 11.00Klików; o g. 10.00Czerna; 10.30– Dolanów; g. 11.00Kowalice.

7. Okazja do spowiedzi świętej dla tych, którzy przyjadą na święta w ostatniej chwili – podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w  Wielki Piątek po wieczornej liturgii , oraz w Wielką Sobotę w przerwach między kolejnymi błogosławieństwami pokarmów na stół wielkanocny.

8. Wigilię Paschalną– stanowiącą apogeum Świętego Triduum Paschalnego – rozpoczniemy w Wielką Sobotę wieczorem o godz. 18.00Na liturgię prosimy przyjść ze świecami, zabezpieczonymi profitkami przed rozlewaniem się wosku. Za odnowienie obietnic chrztu świętego podczas liturgii Wigilii Paschalnej można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. odnawiają przyrzeczenia chrzcielne.

9. Procesja rezurekcyjna  w dzień Zmartwychwstania Pańskiegoo godz. 7.00.

10. Zachęcamy do zachowania zwyczajów związanych ze śniadaniem wielkanocnym w naszych rodzinach, takich jak: wspólna modlitwa, dzielenie się jajkiem i składanie życzeń.

11. Szczegółowy plan Triduum Paschalnego otrzymaliście na wydrukowanych programach, a także znajduje się na stronie internetowej parafii.

12. Liturgia Triduum Paschalnego na filiach w Borowem i Czernej codziennie o g. 16.00.

13. Informowaliśmy o wykonanych kolejnych  inwestycjach m.in. o wymianie na nowe 15 okien w wieży,  o wykonaniu nowego przyłącza od stacji trafo do kościoła, także o  pilnych pracach przy organach. Zostały wykonane nowe miechy, wiatrownica i wymieniony silnik. W minionym tygodniu na prace remontowe kościoła ofiarę złożyli ofiarodawca – 100 zł, Anna – 100 zł, ofiarodawca – 100 zł . W minionym tygodniu zebrano w sumie 300 zł i tę kwotę odliczamy od długu 31.250 zł. Na dzień dzisiejszy  pozostaje dług 29.950 zł. Bóg zapłać za Waszą ofiarność.

14. Przy wyjściu z kościoła można nabyć tygodnik katolicki:  Gość Niedzielny z filmem Pasja – Gibsona oraz Mały Gość Niedzielny.

15. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: + Krystyna Michalczuk.Jej dusze polecamy Miłosierdziu Bożemu.