PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 3 grudnia 2017

 

1.       Dzisiaj rozpoczynamy adwentowe oczekiwanie na przyjście Zbawiciela w podwójnym charakterze. Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, ale równocześnie przypominamy sobie o konieczności czuwania, bo Chrystus przyjdzie powtórnie w chwale, jak to sam zapowiedział.

2.      Wraz z Adwentem rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. W Kościele w Polsce podejmujemy dwuletnią tematykę związaną z sakramentem bierzmowania pod ogólnym hasłem: „Duch, który umacnia miłość...”. Będzie to naturalna kontynuacja zakończonego cyklu związanego z sakramentem chrztu. W pierwszym, dziś rozpoczynającym się, roku będzie towarzyszyć nam hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, a symbolami będą olej krzyżma oraz namaszczenie i nałożenie rąk.

3.      Udział we Mszach Świętych roratnych ku czci Maryi Niepokalanej w dni powszednie o godz. 17.00 niech będzie naszą odpowiedzią na zachętę do ciągłego czuwania. Wszyscy przynosimy świece, a dzieci mają lampiony i uczestniczą w procesji na wejście.

4.       Jutro, we wspomnienie św. Barbary, otaczamy modlitwą bezrobotnych i poszukujących pracy. Zapraszamy na Mszę Świętą w ich intencjach o godz. 8.00 i 17.00.

5.      W środę wspominamy św. Mikołaja. Pamiętamy o tych, którzy obdarują nas upominkami. Dzieci niech szczególnie pamiętają o Roratach w tym dniu.

6.      W piątek czcimy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Zapalona świeca roratna symbolizuje Niepokalaną. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Chociaż jest to dzień pracy, zachęcamy do licznego udziału we Mszy Świętej.

7.      W przyszłą niedzielę będziemy modlić się i zbierać ofiary na pomoc Kościołowi na Wschodzie.

8.      Dzisiaj dzieci przygotowujące się do przyjęcia I komunii św. otrzymają na Mszy św. o g. 13.00 Cudowny Medalik jako etap kolejnego przygotowania do tak ważnego wydarzenia w ich życiu.

9.      Dzisiaj  poświęcamy  opłatki na stół wigilijny. Przy okazji nabycia opłatków wigilijnych ofiary złożone przy tej okazji przeznaczamy na remont kościoła.  Będzie tez można już tradycyjnie wspomóc Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom przez zakup świecy . W tym roku mała świeca kosztuje - 6 zł, natomiast duża – 13 zł. Opłatki jak i świece będą rozprowadzane pod chórem przez Panie ze Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.           

10.   W sobotę 9 grudnia organizowany jest wyjazd dla wszystkich kandydatów  do bierzmowania na  "ADWENTOWY WIECZÓR MŁODYCH"do Sanktuarium w Grodowcu. Czuwanie planowane jest od g. 18.00 do g. 21.00. Szczegóły i zapisy u Ks. Mariusza. Koszt  przejazdu 30 zł.

11.  W naszych pracach remontowych skupiamy się teraz na organach. Organomistrz wykonał nową „miksturę” tj.  242  nowe piszczałki i ławki mocujące. Koszt tych prac to 14.000 tysięcy złotych. Z ubiegłej niedzieli  a konto dalszych prac remontowych na plus pozostało – 1.750 zł. W minionym tygodniu ofiary złożyli: Weronika – 100 zł, Maria Marszał – 100 zł, ofiarodawca – 600 zł, ofiarodawca – 200 zł. w sumie zebrano – 1.000 zł. Odejmując sumę 2.750 zł od 14.000 tysięcy pozostaje do spłacenia 11.250 zł na rzecz remontu organów. Bóg zapłać za Waszą ofiarność i wsparcie remontu kościoła.

12.  Zarząd i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowej składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przekazali 1% swojego podatku za rok 2016 na potrzeby Straży Pożarnej. Otrzymaną kwotę przeznaczymy na zakup potrzebnych środków  medycznych oraz sprzętu ochrony osobistej strażaków.

13.  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej - jest „Gość Niedzielny ”, tygodnik: NIEDZIELA. Dla najmłodszych „ Mały Gość” w którym są papierowe lampiony na roraty.

14.   W tym tygodniu I czwartek. Zapraszamy szczególnie młodzież z klas II i III Gimnazjum przygotowującą się do bierzmowania na spowiedź o g. 16.30 oraz wspólnotową mszę świętą o g. 17.00