Ogłoszenia Duszpasterskie 19.04.2020r.

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY– MIŁOSIERDZIA BOŻEGO    19 kwietnia 2020

 

1. Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

2. Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia.  Doświadczając bowiem miłosierdzia Bożego, sami powinniśmy być miłosierni dla naszych sióstr i braci.

3. W czwartek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę Świętego Wojciecha na naszej ziemi.

4. W tym tygodniu, w sobotę, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto Świętego Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Świąteczną Eucharystię połączymy z nabożeństwem błagalnym. Wszyscy wierni, także mieszkańcy miast, proszą tego dnia o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory. Będziemy się też modlić o to, aby nikomu na świecie nie brakowało chleba. W tym trudnym czasie ogarnijmy modlitwami Ks. Marka, który obchodzi imieniny. W niedzielę o g. 11.00 będzie modlił się  w swojej intencji podczas Mszy św.

5. W minionym tygodniu na remont kościoła i spłacenie długu ofiary złożyli: Michał i Łucja – 200 zł, Józef Filik – 100 zł, ofiarodawcy – 200  zł, Zofia i Piotr – 1.000 zł, Ryszard i Stanisława – 400 zł,  W sumie zebrano w minionym tygodniu 1.900 zł. odejmując tę sumę od długu 56.790 zł, pozostaje do uregulowania 54.890 zł. Dziękujemy za  dotychczasowe Wasze wsparcie remontu kościoła. Niech Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność. 

6. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: + Jolanta Sobocka.

 

Ks. Proboszcz