DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        9 września 2018

 

1. Uzdrowienie głuchoniemego jest przykładem, jak Boże działanie przemienia człowieka, otwiera go na nowe życie. Chrystus wciąż pragnie każdego z nas uzdrawiać i obdarzać swą łaską. Nie zamykajmy się na Boże działanie w nas.

2. W tym tygodniu rozpoczynamy przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania w sali na plebanii.

- poniedziałek – 10 września o g. 18.30  kl. 3 a i b – Gimnazjum

- wtorek – 11 września o g. 18.30  kl. 3 c – Gimnazjum

- środa  12 września o g. 18.30kl. 8 a i b – Szkoła Podstawowa

- czwartek 13 września o g. 18.30kl. 8 c – Szkoła Podstawowa

Spowiedź dla młodzieży, która nie uczyniła tego na rozpoczęcie roku szkolnego w piątek 14 września o g. 17.30. Wspólnotowa Msza Święta dla kandydatów do Bierzmowania  w piątek 14 września o g. 18.00.

3. Spotkanie organizacyjne dla młodzieży i rodziców z klas VII Szkoły Podstawowe jodbędzie się w piątek 14 września o g. 18.30 w kościele. Na spotkania przynosimy uzupełniony indeks.

4. W piątek będziemy przeżywać święto Podwyższenia Krzyża świętego. Zadbajcie o krzyże przydrożne w waszych miejscowościach.

5. W czwartek 13 września na  g. 20.00 zapraszamy  na nabożeństwo fatimskie. Świece fatimskie będzie można nabyć przed nabożeństwem po chórem.

6. Za tydzień w niedzielę 16 września zapraszamy  na Mszę św. DOŻYNKOWĄ. Będziemy modlić się w intencji rolników i tych którzy mają jakikolwiek związek z produkcją rolną , pracą ogrodniczą w naszej Gminie i Parafii. Po Mszy św. Pan Burmistrz zaprasza wszystkich rolników na skromny poczęstunek na plebanię.

7. Ogrzewanie indukcyjne w pozostałych sektorach ławek zostało zamontowane. Zostały też zakończone prace stolarskie, a więc  nowe  klęczniki, mocowania  i obrzeża.  Umowa na wykonanie ogrzewania opiewa na  103.000 (sto trzy tysiące złotych). Dzięki przyznanym środkom z Urzędu Gminy w wysokości 20.000 tysięcy złotych przeznaczonych w budżecie na ochronę zabytków koszt za wykonanie ogrzewania wyniesie 83.000 zł. Dziękuję Radnym Gminy za poparcie wniosku.   Prace elektryczne w kościele zostały  zakończone.  Koszt  za wszystkie kable, tablice elektryczne, oprzyrządowania i prace związane z położeniem kabli wyniósł – 37.900 zł. I w tej chwili ofiary jakie składacie są przeznaczone na pokrycie tych kosztów.  W przygotowaniu jest remont dachu wieży i części nawowej dachu od strony wieży. Prace rozpoczną się w połowie września. Również na połowę września planujemy rozpoczęcie malowania kościoła. Proszę Was o modlitwę w intencji architektów, inżynierów, pracowników podczas wszystkich remontowych prac. 

8. Ofiary na remont kościoła złożyli: Janina i Józef -600 zł, ofiarodawca – 100 zł, Anna – 100 zł, ofiarodawca – 100 zł, Grażyna Walczak – 200 zł, ofiarodawca – 300 zł, ofiarodawcy 200 zł, Krystyna i Stanisław – 200 zł, Justyna i Krzysztof – 300 zł, Anna Grudzińska – 100  zł.   W minionym tygodniu zebrano 2200 zł.  Z ubiegłego tygodnia za  wymianę kabli elektrycznych, nagłośnieniowych, monitoringu i oprzyrządowania  pozostawał dług w wysokości 24.150  zł. Po odjęciu ofiar z minionego tygodnia pozostaje dług w wysokości  21.950  zł. Dziękuję za tak życzliwe każde Wasze wsparcie remontu kościoła.  Niech Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność. 

9. Za tydzień w sobotę i niedzielę zapraszamy na imprezę organizowaną w ogrodzie przez Szkółkę Krzewów Ozdobnych PUDEŁEK  -  pod hasłem:MAGIA JESIENI W OGRODZIE. Ulotki z informacją można zaprać ze stolika pod chórem.

10. Miesiąc wrzesień upłynie pod znakiem uroczystości związanych ze „100 – leciem  NIEPODLEGŁOŚCI”. W dniu  29 września  g.11.00  będzie uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej miejsce funkcjonowania podczas II Wojny Światowej przejściowego obozu jenieckiego „Dulag Kunau” – w lesie pomiędzy Koninem Żagańskim a Jankową Żagańską.  O g. 14.00 rozpocznie się PIKNIK PATRIOTYCZNY – NIEPODLEGŁA – Mszą św. ZA OJCZYZNĘ, a następnie w Parku Dworskim odbędzie się  pokaz  musztry  UŁAŃSKIEJ. Honorowy Patronat nad Piknikiem   Patriotycznym  w Iłowej przyjął Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak  i  Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak.

11. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  informuje, że na Cmentarzu Komunalnym w Iłowej powstało OSSARIUM  t.j. Miejsce (grobowiec)  gdzie umieszczane są szczątki osób pochowanych na cmentarzu i  ekshumowanych z likwidowanych grobów. Groby opuszczone, zaniedbane, oraz nieopłacone,   będą likwidowane a szczątki umieszczane  w wybudowanym przez nas OSSARIUM. W związku z tym przypomina się o obowiązku przedłużenia opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego po upływie 20 lat od momentu pochówku  - na następne 20 lat.  Obowiązek  ten nie dotyczy jedynie grobów murowanych służących do pochówku więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn.  Wszelkie wyjaśnienia udzielane    u Administratora cmentarza pod nr 683774422  w godz. 7-15.

12. W ubiegłą niedzielę dzięki Waszemu wsparciu szybko rozeszła się prasa katolicka. I dzisiaj można przed kościołem u ministrantów nabyć NIEDZIELĘ  i GOŚCIA NIEDZIELNEGO, a dla młodzieży i dzieci MAŁEGO GOŚCIA. Postarajcie się, by choć co jakiś czas przeczytać prasę katolicką.

13. Ostatnio z naszej wspólnoty odeszli  do wieczności: + Natalia Wojciechowska i +  Franciszek   Szczupiel.  Prośmy dla zmarłych  o dar Bożego miłosierdzia.

 

Ks. Proboszcz