CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU       24   grudnia 2017

1.         Czas adwentowego oczekiwania dopełnia się. Maryja uczy nas, jak przyjmować Boga ochotnym sercem: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”.

2.         W tym roku wyjątkowo czwarta niedziela Adwentu łączy się z Wigilią Bożego Narodzenia. Ostatnia Msza Święta będzie sprawowana o g.11.00. Zachęcamy do religijnego przeżywania wieczerzy wigilijnej w rodzinnej i radosnej atmosferze. Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem; przede wszystkim niech to będzie przeżycie religijne. Pamiętajmy, że Pan Bóg wkracza w naszą historię i przez to nadaje naszemu życiu Boży wymiar. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest obecne pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze.  W naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś z bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach biednych i samotnych. Utrwalone w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać puste. Niech czas Bożego Narodzenia będzie przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.

3.         W tym duchu przyjdźmy na Pasterkę do naszej parafialnej świątyni. Tak czynili nasi ojcowie i my chcemy być wierni tej tradycji. Radośnie i we wspólnocie uczcijmy przychodzącego Pana. W tym roku podobnie jak w ubiegłym będzie możliwość wyboru godzin przeżywania  Pasterki.  Otóż w kościele Chrystusa Króla – Pasterka będzie o g. 22.00 i 24.00, natomiast na filiach o g. 21.00 w Borowem, a o g. 22.00 w Czernej.

4.         Jutro, w uroczystość Bożego Narodzenia. Msze Święte o g. 9.00, 11.00, 13.00 i wieczorem w małym kościele o g. 17.00. Nie ma Mszy Świętej o g. 7.30 rano. We wtorek drugi dzień świąt.  Święto św. Szczepana, obowiązuje świąteczny porządek Mszy Świętych o g. 7.30,9.00,11.00,13.00 i 17.00 w małym kościele. Tradycyjnie taca przeznaczona jest na KUL .

5.         W przyszłą niedzielę, w święto Świętej Rodziny, zapraszamy małżonków, aby odnowili przyrzeczenia małżeńskie i wraz z dziećmi przyjęli błogosławieństwo po każdej Mszy Świętej.

6.         Za tydzień, w ostatnim dniu roku kalendarzowego w niedzielę, podczas każdej Mszy świętej będziemy dziękować Panu Bogu za wszystkie dni kończącego się roku, dlatego Msza św. wieczorna o g. 17.00 będzie wyjątkowo w dużym kościele – Chrystusa Króla.

7.         Poświęcone  Opłatki wigilijne można nabyć w zakrystii. Ofiary złożone przy tej okazji przeznaczamy na remont kościoła.

8.         W najbliższym czasie w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Pragniemy odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty parafialnej. W czasie kolędowym nie będzie Mszy św. wieczornych w dni powszednie, również w soboty w małym kościele.

9.              Plan odwiedzin duszpasterskich jest następujący:

27.12.2017 – środa  – g. 10.00  -   BOROWE

28.12.2017 – czwartek  – g. 10.00 -  CZERNA

29.12.2017 – piątek – g. 10.00 ŻAKÓW od nr 1-22 i 30; DOLANÓW;

 I ŻAKÓW OD STRONY DOLANOWA;            g.13.00 CZYŻÓWEK- wieś

30.12.2017  sobota – g. 10.00 KLIKÓW, KOWALICE;          

10.       Wyrażamy wdzięczność za pomoc w  dekoracji bożonarodzeniowej w naszych kościołach druhom    naszej   Straży   Pożarnej i emerytowanym strażakom.  Za przepiękną dużą choinkę  państwu Dawidowicz  , za pomoc w dekoracji  Panu   Henrykowi  Kwiatkowskiemu, za ufundowanie  choinek  przy głównym i bocznych ołtarzach Krzysztofowi  Żygalskiemu za dekorację żłóbka p. Krzysztofowi i synowi Błażejowi. Dziękuję firmie elektrycznej Jana Krężla za zamontowanie nowych reflektorów oświecających wieżę kościoła i zamontowanie nowych żarówek w lampach wokół kościoła.  Bóg  zapłać.

11.       W naszych pracach remontowych skupiamy się teraz na organach. Organomistrz wykonał nową „miksturę” tj.  242  nowe piszczałki i ławki mocujące. Koszt tych prac to 14.000 tysięcy złotych. W minionym tygodniu ofiarę na remont organów złożyła Barbara Fitz – 100 zł.  Odejmując tę sumę od długu  8.650 zł pozostaje do spłacenia 8.550 zł. Bóg zapłać za Waszą ofiarność i wsparcie remontu kościoła.

12.       Zachęcamy do czytania prasy katolickiej - jest „Gość Niedzielny ”- podwójny numer w cenie 8 zł, tygodnik: NIEDZIELA  podwójny numer z kalendarzem i płytą Arki Noego po 10 zł i Mały Gość dla dzieci i młodzieży w cenie 4 zł

 

 

 

Ks. Proboszcz