DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU             20 września 2020

 

1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Media mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode pokolenie.

2. Trwa rok szkolny i katechetyczny. Proszę, aby dla dzieci, młodzieży, ale i rodziców, katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże. Zachęcam też, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego, dla umacniania swojej komunii z Bogiem. W naszej parafii jest wiele propozycji, choćby działające u nas Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Apostolat Maryjny, Żywy Różaniec, Dzieci Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza… Zapraszam wszystkich chętnych do wspólnej pracy.

3. Na początku nowego roku szkolnego Kościół apeluje o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która jest osobistym spotkaniem z Panem Jezusem.  Wiarę kształtuje się praktykami religijnymi.  W przygotowaniu do przyjęcia sakramentów to stanowi podstawę do kształtowania wiary i serc. Rodzice, którzy prosili wcześniej o chrzest dziecka i włączenie do wspólnoty Kościoła, tym samym wobec Boga złożyli zobowiązanie i troskę o kształt i formację religijną dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii św. i do Bierzmowania.

4. Prosimy rodziców, by korzystali wraz z dziećmi z Mszy św. o g.13.00,  gdyż jest ona przygotowywana z myślą o przyjęciu sakramentów. Takim przygotowaniem są objęte dzieci klasy II i III. Tak jak każdego roku  dzieci otrzymają indywidualne błogosławieństwo oraz książeczki  uczestnictwa we Mszy św. do których będą wklejać obrazki tematycznie związane z tekstami  czytań liturgicznych danej niedzieli. Dla młodzieży proponujemy Mszę św. o g. 11.00. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania z wypełnionym indeksem, datą obecności siada w pierwszych ławkach w maskach zachowując bezpieczną odległość, oczekuje na podejście księdza do złożenia podpisu. Nie przychodzimy do zakrystii.

5. Spotkania dla rodziców dzieci komunijnych odbędą się w tym tygodniu : klasa 3a we wtorek, klasa 3b w środę, klasa 3c w czwartek o g. 18.30 w kościele.

6. Dzisiaj zbiórka do puszek na KUL.

7. W minionym tygodniu na remont kościoła i spłacenie długu ofiary złożyli:  ofiarodawca – 200 zł, Maria – 200 zł, Róża Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny z Czyżówka – 300 zł, Ryszard i Genowefa – 100 zł, Rodzina Bałut – 200 zł, z ul Borowskiej blok 5a – 60 zł,  Łucja – 150 zł. W sumie zebrano w minionym tygodniu 1.210 zł. Odejmując tę sumę od długu 71.870 zł, pozostaje do uregulowania  70.660 zł. Dziękujemy za dotychczasowe Wasze wsparcie remontu. Niech Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność. 

8. Prasę katolicką można nabyć przed kościołem u ministrantów.  Zachęcam do czytania prasy  katolickiej: jest  GOŚĆ NIEDZIELNY I NIEDZIELA W CENIE 6 zł.

 

Ks. Proboszcz