DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  18 sierpnia 2019

 

1. Przesłanie liturgii Słowa uświadamia nam, że wierność Bogu może często stać w opozycji do świata. Bycie konsekwentnym w wierze i obrona wartości chrześcijańskich napotykają opór. Jednocześnie, jak przypomina nam fragment z Księgi Jeremiasza, nasze życie jest w ręku Boga, który troszczy się o swoje wierne sługi. Z nową odwagą trwajmy przy Ewangelii i Kościele.

2. W piątek 23 sierpnia, w 80. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Wzywając orędownictwa męczenników obu zbrodniczych systemów, prośmy o powrót Europy do jej chrześcijańskich korzeni i tożsamości.

3. Rozpoczęty został ostatni etap remontu dachu. Pozyskane środki wystarczą jeszcze na rozpoczęcie remontu elewacji od strony prezbiterium.  Na ten etap prac jest decyzja konserwatorska, która została wydana na podstawie projektu architektonicznego.  W minionym tygodniu na remont kościoła i spłacenie długu ofiary złożyli – Ewa i Edward – 200 zł, Ewa Zawadzka i Marek Domagała – 200 zł, ofiarodawca – 200 zł, Irena Lewicka – 100 zł, Józef Filik – 100 zł, rodzina M. J. Dźwil – 300 zł. Razem zebrano w minionym tygodniu –  1.100 zł. Odejmując tę  sumę od długu 107.600 zł.  pozostaje do uregulowania 106.500  zł. Dziękujemy za tak życzliwe każde Wasze wsparcie remontu kościoła.  Niech Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność.

4. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Polecamy tygodniki: NIEDZIELĘ I GOŚCIA NIEDZIELNEGO.

 

 

Ks. Proboszcz