Ogłoszenia Duszpasterskie 18.02.2018

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  18 lutego 2018

1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi walczyć.

2. Nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy mękę Pańską, przygotowują nas do głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka. Na nabożeństwo drogi krzyżowejzapraszamy w piątek o godz. 16.30 i 19.00 młodzież i tych którzy nie mogli być wcześniej, a na gorzkie żalew niedzielę o godz. 16.00.

3. Już dzisiaj informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej odbędą się od piątej niedzieli wielkiego postu w dniach od 17.03-21.03.2018. Poprowadzi je misjonarz Ks. Łukasz Patoń. Dla dzieci i młodzieży rekolekcje będą od 25 – 28 marca 2018 i poprowadzi je Ks. Barnaba Dębicki z Brzeźnicy

4. Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Przed kościołem zbiórka do puszek na misje.

5. Odpowiadając na apel Ojca Świętego Franciszka, który wezwał Kościół, aby 23 lutego br. był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju w Demokratycznej Republice Konga i w Południowym Sudanie, Kościół w Polsce włącza się w to ważne i szlachetne przedsięwzięcie. W związku z tym  zachęcamy do indywidualnego postu w wyznaczonym przez Ojca Świętego dniu.

6. Podobnie jak w ubiegłych latach Panie ze Stowarzyszenia Miłosierdzia  św. Wincentego a Paulo  we wtorki - od g. 15.00  w bibliotece na plebanii pomagają wypełniać  rozliczenia PIT osobom starszym.

7. W minionym tygodniu ofiarę na remont kościoła złożyli: ofiarodawca – 100, Michał i Anna – 100 zł, Krzysztof i Aneta z dziećmi – 200 zł, ofiarodawca – 200 zł, Rozalia i Kazimierz Frąszczak – 200 zł, Sybiracy – 200 zł, Janina i Tadeusz Rzepa – 200 zł, ofiarodawca – 200 zł, Irena Lewicka – 100 zł.  W sumie w minionym tygodniu zebrano 1500 zł. Dodając tę sumę do już ofiarowanych 13.070 zł, otrzymujemy na  poczet przyszłych remontów  sumę 14.570 zł.   Bóg zapłać za Waszą ofiarność i wsparcie remontu kościoła.

8. W ubiegłą niedzielę dzięki Waszemu wsparciu szybko rozeszła się prasa katolicka. I dzisiaj  też jest tygodnik:  NIEDZIELA  i GOŚĆ NIEDZIELNY. Postarajcie się, by choć co jakiś czas nabyć prasę katolicką.

9. Ostatnio z naszej wspólnoty odszedł   do wieczności: + Wiesław Niemiec. Prośmy dla niego  o dar Bożego miłosierdzia.

Ks. Proboszcz