DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU      21 czerwca 2020

1. Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze. Dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość do Boga i bliźniego.

2. We wtorek, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny.

3. Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania otrzyma ten sakrament 23 czerwca we wtorek o g. 16.00 z rąk ks. bp Pawła Sochy. W poniedziałek 22 czerwca po Mszy św. o g. 18.30 będzie spowiedź św.dla młodzieży przystępującej do bierzmowania, świadków, a także rodziców i chrzestnych.

4. W środę, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. W Litanii do Wszystkich świętych Święty Jan Chrzciciel jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej prawdy, który był za nią gotów oddać życie. Ciesząc się narodzinami Świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością.

5. Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominam dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty czas z Bogiem. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Pana Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze.

6. Przypominamy że od 7 czerwca nie ma dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej. Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania obowiązuje uzgodniony tok przygotowania, a więc uczestnictwo we Mszy św., spowiedzi św. comiesięcznej, udział w nabożeństwach. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania polega na kształtowaniu wiary przez praktyki religijne. Podobne przygotowanie dotyczy też dzieci, a wynika ze zobowiązania rodziców podczas przyjmowania przez nie sakramentu chrztu. Rodzice kształtują wiarę swoich dzieci. Taka jest formuła przygotowania dzieci do I Komunii św.

7. Z racji pandemii  I Komunia dzieci w naszej parafii będzie w sobotę 27.06.2020 w trzech grupach o g. 9.00: g. 11.00; g. 13.00. Spowiedź św. dla dzieci, rodziców, chrzestnych, i wszystkich którzy pragną przeżyć tę uroczystość w stanie łaski uświęcającej będzie w piątek  od  g. 16.00.

8. Apostolat Maryjny ma spotkanie modlitewne na plebanii 27 czerwca o g. 16.30.

9. W minionym tygodniu na remont kościoła i spłacenie długu ofiary złożyli: ofiarodawca – 300 zł, mieszkańcy z ul Borowskiej – 60 zł,  Ryszard i Genowefa – 100 zł, Krystyna i Antoni – 200 zł, ofiarodawca – 100 zł. W sumie zebrano w minionym tygodniu  760  zł. Odejmując tę sumę od długu 33.230 zł, pozostaje do uregulowania  32.470 zł. Dziękujemy za dotychczasowe Wasze wsparcie remontu. Niech Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność. 

10. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności: + Stanisława Franków i + Eugenia Kaczmarek

 

 

Ks. Proboszcz