Ogłoszenia Duszpasterskie 08.04.2018

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY      8 kwietnia 2018  -

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

1. Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie.

2. Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy Bożego miłosierdzia w naszym życiu i to powinno skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym. Dzisiaj i przez cały tydzień otaczamy szczególną modlitwą tych, którzy na co dzień zajmują się działalnością charytatywną w naszej parafii. Zachęcamy do podjęcia dzieł miłosierdzia w swoim najbliższym otoczeniu i podjęciu współpracy w naszej parafialnej  grupie charytatywnej – Stowarzyszeniu Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.  Wspieramy dzieła Caritas. Już teraz dziękujemy za zebrane dzisiaj ofiary i dary. 

3.  Jutro będziemy świętować przeniesioną z Wielkiego Tygodnia uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte o godz. 8.00 i 18.00. Uroczystość ta od lat obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Chcemy otoczyć modlitwą każde poczęte dziecko i jego rodziców. Na Mszy Świętej o godz.18.00 będzie można złożyć przyrzeczenie trwającej 9 miesięcy modlitwy duchowej adopcji dziecka poczętego. Duchowa adopcja dziecka, które jest zagrożone zabiciem w łonie matki, jest dobrowolnym darem modlitwy w intencji poczętego dziecka i jego rodziców. Modlitwa trwa przez 9 miesięcy i obejmuje jedynie dziesiątkę różańca  oraz specjalną modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców. Duchowa adopcja powstała po objawieniach w Fatimie (1917rok) jako odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W 1987 roku praktyka podejmowania się duchowej adopcji została przeniesiona na teren Polski. Odtąd tysiące ludzi starszych i młodszych – szczególnie młodzieży podejmuje się duchowej adopcji.  Duchową adopcję może podejmować każdy i w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką swoich rodziców.  Przy zobowiązaniu się duchowej adopcji bierze się w adopcję jedno dziecko, którego imię zna jedynie Bóg – Dawca życia pragnący, aby każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców. Można więc być pewnym, że Bóg wysłuchuje naszej modlitwy. Może się zdarzyć, że ktoś w danym dniu zapomni odmówić modlitwę. Uzupełnia się ją wtedy następnego dnia, można też przedłużyć duchową adopcję o ilość opuszczonych dni. Dłuższa przerwa, niestety,  jest zlekceważeniem podjętego zobowiązania. Można jeszcze dzisiaj wpisać się do księgi adopcji pod chórem i zabrać ze sobą blankiet z modlitwą odmawiana w dniu przyjęcia. Przyjęcia dokonamy uroczyście jutro na Mszy św. wieczornej o g. 18.00.

4. We wtorek 10 kwietnia, przeżywamy kolejną rocznicę katastrofy smoleńskiej. Polecimy Bogu tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, oraz będziemy modlić się w intencjach naszej Ojczyzny. W piątek 13 kwietnia przypada rocznica zbrodni katyńskiej.

5. Zapraszamy na Mszę św. oraz spotkanie  kandydatów do sakramentu bierzmowania z klasy VII i II gimnazjum w czwartek o g. 18.00

6. W przyszłą niedzielę dzieci komunijne na Mszy św. o g. 13.00 otrzymają książeczki jako kolejny etap przygotowania.

7. W minionym tygodniu ofiarę na remont kościoła złożyli:  Krystyna i Antoni – 200 zł, ofiarodawca – 200 zł . Tak więc w minionym tygodniu zebraliśmy w sumie 400 zł. Odliczając tę sumę o długu – 4.880 zł, pozostaje do spłacenia 4.480 zł.  Trzy  tygodnie temu zostały zamontowane nad zakrystią dwa witraże po renowacji. Koszt tych prac to 24 tyś.400 zł.  Dzięki Waszej ofiarności  prawie 20.000 tyś zostało już spłacone. Pozostaje dług 4.480 zł. W minionym tygodniu do renowacji zostały zabrane dwa kolejne okna witrażowe. Bóg zapłać za Waszą ofiarność i  wsparcie remontu kościoła.

8. W ubiegłą niedzielę dzięki Waszemu wsparciu szybko rozeszła się prasa katolicka. I dzisiaj  też jest tygodnik:  NIEDZIELA  i GOŚĆ NIEDZIELNY dla dzieci i młodzieży jest Mały Gość a w nim wszystko o znakach czasu.  Postarajcie się, by choć co jakiś czas nabyć prasę katolicką.

9. Ostatnio z naszej wspólnoty odeszli  do wieczności: + Helena Ożarowska, + Janina Hybel, + Maria Koleśnik.  Prośmy dla zmarłych  o dar Bożego miłosierdzia.

 

 

Ks. Proboszcz