Druga Niedziela Wielkanocy  12.04.2015 - Miłosierdzia Bożego

1. Dziś – druga niedziela Wielkanocy, kończąca oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, nazywana niedzielą białą – od zwyczaju noszenia białych szat w pierwszym tygodniu po Wielkanocy przez nowo ochrzczonych w początkach chrześcijaństwa, lub niedzielą Miłosierdzia Bożego – ze względu na obchodzone w tę niedzielę na wyraźne życzenie Chrystusa święto Miłosierdzia Bożego.    

2. Zbiórka do puszek na działalność charytatywną  CARITAS naszej diecezji.

3. W dniu dzisiejszym wnieśliśmy uroczyście do naszego kościoła Relikwie św. Jana Pawła II – przekazane naszej parafii przez Ks. Kard. Stanisława Dziwisza.  Relikwiarz ufundowali jako wotum dziękczynienia za dar 60-ciu  lat pożycia małżeńskiego,  państwo Michał i Jadwiga Magierowscy.  Serdeczne „Bóg zapłać”.

4.Za tydzień podczas Mszy św. o g. 13.00 dzieci przygotowujące się do I Komunii św. otrzymają książeczki jako kolejny etap przygotowania.

5. Informowaliśmy o wykonanych kolejnych  inwestycjach m.in. o wymianie na nowe 15 okien w wieży,  o wykonaniu nowego przyłącza od stacji trafo do kościoła, także o  pilnych pracach przy organach. Zostały wykonane nowe miechy, wiatrownica i wymieniony silnik. W minionym tygodniu na prace remontowe kościoła ofiarę złożyli: dziadek i babcia – 100 zł, ofiarodawca – 200 zł, p. Grabowska z rodziną – 200 zł, Róża i Marek – 200 zł. W minionym tygodniu zebrano w sumie 700 zł i tę kwotę odliczamy od długu 29.150 zł. Na dzień dzisiejszy  pozostaje dług 28.450 zł. Bóg zapłać za Waszą ofiarność. Po konserwacji na stałe powróciła barokowa chrzcielnica. Koszt prac to 9.840 zł. Połowę, czyli 4,920 zł. na te prace przekazało z funduszu na zabytki Starostwo Powiatowe w Żaganiu. Druga część, czyli 4,920 zł pozostaje do pokrycia przez ofiarodawców.

6. Przy wyjściu z kościoła można nabyć tygodnik katolicki:  Gość Niedzielny.

7. W minionym tygodniu  odeszli do wieczności: + Anna Siwaki + Irena Poniatowska. Polecamy ich dusze Miłosierdziu Bożemu: Dobry Jezu…